TỪ KHOÁ:

tấn pháp võ hiện đại

"Tấn pháp" và quan niệm sai lầm trong cách tập tấn pháp

9 tháng trước Võ Thuật

Liệu những người mới luyện võ đã hiểu thực sự đúng về vai trò, vị trí của "tấn pháp" - một trong những bài tập vỡ lòng của những người luyện võ.