TỪ KHOÁ:

tập luyện chán

Tập luyện chuyên nghiệp: Đuối khi vào bài, chán khi vào kỹ thuật

1 năm trước Thư viện

Nặng, khắc nghiệt... đó là những gì mọi người nghĩ về tập luyện trên đỉnh cao. Đó là điều hoàn toàn đúng, tuy nhiên còn một yếu tố nữa mà chưa ai nhắc đến, chính là sự CHÁN NẢN.