TỪ KHOÁ:

Tiêu chuẩn phong cấp VĐV bóng chuyền

Những tiêu chuẩn để trở thành kiện tướng bóng chuyền tại Việt Nam là gì?

2 tháng trước Bóng chuyền Việt Nam

Để các VĐV bóng chuyền trong nhà và bóng chuyền bãi biển được phong cấp Kiện Tướng, họ cần phải đạt được những tiêu chuẩn nhất định.