Từ khóa:

trần minh tiến boxing

Boxing Việt Nam: Khi Liên đoàn và Bộ môn ở thế... xỏ găng lên đài (Kỳ 4)

Boxing Việt Nam: Khi Liên đoàn và Bộ môn ở thế... xỏ găng lên đài (Kỳ 4)

2 năm trước Boxing

Thật khó tin, nhưng sự thật sau khi Liên đoàn Boxing Việt Nam (VBF) ra đời, việc tổ chức quản lý điều hành hệ thống các giải đấu, công tác chuyên môn trọng tài ở môn Boxing càng gây ra điều tiếng, bức xúc...