Tags: trialthlon: Bao lâu thì nên thay thế thiết bị ở 3 môn phối hợp?

Bao lâu thì nên thay thế thiết bị ở 3 môn phối hợp?

Bao lâu thì nên thay thế thiết bị ở 3 môn phối hợp?

08/11/2019 20:33

Hãy tự hỏi thiết bị ba môn phối hợp của bạn sẽ tồn tại bao lâu và tần suất nên thay thế bộ ba của bạn?

7 mẫu áo VĐV dự IRONMAN 70.3 VIETNAM 2019 không thể bỏ qua

7 mẫu áo VĐV dự IRONMAN 70.3 VIETNAM 2019 không thể bỏ qua

06/05/2019 17:00

Nếu bạn cần một bộ đồ dành cho 3 môn phối hợp thoải mái và phù hợp với nhu cầu chuẩn bị cho Danang Ironman 2019, hiện có 7 bộ đồ 3 môn phối hợp tốt nhất trên thị trường hiện nay.