Từ khóa:

van boening

Cơ thủ bi-a khiếm thính Shane Van Boening và hành trình lên đỉnh thế giới

Cơ thủ bi-a khiếm thính Shane Van Boening và hành trình lên đỉnh thế giới

1 năm trước Video khác

Cơ thủ bi-a khiếm thính Shane Van Boening và hành trình lên đỉnh thế giới

Top 5 kình địch trong làng bi-a thế giới

Top 5 kình địch trong làng bi-a thế giới

2 năm trước Môn khác

Ở ngoài đời, họ có thể rất thân thiết, nhưng khi bóng bắt đầu lăn trên bàn bi-a (billiards), tình bạn gác luôn sang một bên. Đại chiến gần đây Shane Van Boening vs Dennis Orcollo là 1 trong số đó.