Từ khóa:

xuân quốc trở lại

Nguyễn Xuân Quốc: Giọt nước mắt chiến binh và khát vọng trở lại

Nguyễn Xuân Quốc: Giọt nước mắt chiến binh và khát vọng trở lại

4 năm trước EMAGAZINE

Chấn thương, nước mắt và khoảng thời gian đầy thử thách mà Nguyễn Xuân Quốc phải trải qua thật chẳng dễ dàng.