Phạm Xuân Tạo: Đá bóng đỡ một… miệng cơm & không muốn ví với Công Phượng

2 năm trước EMAGAZINE

Con đường đến với bóng đá của Phạm Xuân Tạo như một thước phim với những lát cắt cuộc đời.

Nguyễn Xuân Quốc: Giọt nước mắt chiến binh và khát vọng trở lại

2 năm trước EMAGAZINE

Chấn thương, nước mắt và khoảng thời gian đầy thử thách mà Nguyễn Xuân Quốc phải trải qua thật chẳng dễ dàng.