Câu chuyện khó tin về ông bố “kỳ hoa, dị thảo” của siêu kình ngư Huy Hoàng

Trần Khánh/ Cardio & Fitness
thứ hai 5-9-2022 14:28:18 +07:00

Câu chuyện hết đỗi đặc biệt về ông Nguyễn Văn Vinh, bố siêu kình ngư Nguyễn Huy Hoàng. Ông Vinh trải qua biết bao sóng gió cuộc đời và với ông, Huy Hoàng dù tài năng đến mấy cũng chưa giỏi.

VIDEO MỚI NHẤT

XEM THEM