Tags: roger federer thua tran thu 4 lien tiep tai giai tennis ngoai hang: Roger Federer thua trận thứ 4 liên tiếp tại giải tennis ngoại hạng

Roger Federer thua trận thứ 4 liên tiếp tại giải tennis ngoại hạng

Roger Federer thua trận thứ 4 liên tiếp tại giải tennis ngoại hạng

15/12/2015 16:55

Liên tiếp thất thủ trước trong cả hai thể loại là đánh đơn và đánh đôi, Roger Federer đã có trận thua thứ 4 liên tiếp tại giải Premier International Tennis sau khi để thua 4-6 trước Ivo Karlovic.