Các Tướng tăng giảm sức mạnh Liên Quân mùa 18 như thế nào?

Thành Hưng
thứ năm 18-3-2021 12:00:00 +07:00
0 bình luận
|

Cập nhật những thay đổi tăng giảm về sức mạnh Tướng của Liên Quân mùa 18 xuất hiện trong bản cập nhật Tiến Hóa Tối Thượng ngày 18/3.

Ngày hôm nay, Garena Liên Quân Mobile Việt Nam sẽ bắt đầu mùa xếp hạng 18 với bản cập nhật mới mang tên: Tiến Hóa Tối Thượng. Sau đây là những thay đổi tăng giảm sức mạnh Tướng Liên Quân mùa 18:

Marja

Marja yếu đi khá nhiều, đặc biệt là ở khả năng hồi phục

Hồn chú => Sức mạnh vực sâu

- Cũ: Marja mỗi khi mất 5% máu sẽ tăng tốc chạy và hồi chiêu

- Mới: Đòn đánh thường của Marja sẽ gây thêm 30% sát thương phép. Marja tung Chiêu 1 & Chiêu 3 mỗi trúng địch sẽ nhận được một cộng dồn Dấu ấn vực thẳm (Trúng mỗi tướng nhận được ba cộng dồn), mỗi dấu ấn giúp bản thân tăng 10 (+3/cấp tướng) công phép và 5 tốc chạy, kéo dài 8 giây. Khi tích đủ 6 dấu ấn, tổng số dấu ấn sẽ nhân đôi thành 12

Sóng thống khổ

- Sát thương: 450(+90/cấp kỹ năng)(+70% công phép) => 400(+75/cấp kỹ năng)(+55% công phép)

Hồi chiêu: 7 ~ 5.5 giây => 6 ~ 5 giây

Mới: Mỗi khi dùng chiêu trúng tướng, chiêu 2 sẽ được giảm 1.5 giây hồi chiêu.

Phệ hồn trùng

ST phép: 330(cấp kỹ năng+65)(+55% công phép) => 270(cấp kỹ năng+45)(+45% công phép)

Hồi máu: 180(cấp kỹ năng+60)(+35% công phép) => 80(cấp kỹ năng+60)(+35% công phép)(+Máu đã mất 5%)

Trúng mục tiêu không phải tướng hồi máu: 1/3 => 1/2

Ác hồn

S át thương: 750/1125/1500 +120% công phép => Sát thương lúc thi triển: 400/600/800 + 60% công phép. Sát thương lúc kết thúc chiêu: 400/600/800 + 60% công phép

Marja không còn hồi 15% máu mất khi tung chiêu, và làm chậm kẻ địch khi kết thúc chiêu.

Errol

Errol sẽ lại là cơn ác mộng ở đường Baron?

Tay ác ma

Sát thương đòn đột kích: 150% công vật lý => 130% công vật lý

Khoảng cách lao tới: 5m => 4m

Tăng tốc đánh mỗi cộng dồn: 12% => 7% ~ 14% (tăng theo cấp tướng)

Không còn giảm phòng thủ của Errol

Không còn hút máu dựa trên sát thương kỹ năng

Mới: Thêm cơ chế hiện đòn đánh cường hóa dưới thanh máu

Tay lưỡi liềm

Khi đang lướt sẽ không thể chọn làm mục tiêu => Khi đang lướt sẽ được miễn khống chế.

Mỗi khi lướt trúng tướng sẽ hồi 6% máu đã mất => Mỗi khi lướt trúng tướng sẽ hồi 4% máu đã mất (+40% công vật lý) trên mỗi tướng địch, giảm còn 25% hiệu lực với đơn vị không phải tướng

Mới: Chỉ quét ngang khi lướt trúng tướng địch

Tay đại đao

Sát thương: 250/300/350/400/450/500 (+1.8 công vật lý) => 200/240/280/320/360/400 (+1.5 công vật lý)

Hồi máu: 12% máu đã mất

Sát thương: 8% máu đã mất (+80% công vật lý) trên mỗi tướng địch, giảm còn 25% hiệu lực với đơn vị không phải tướng.

Giảm độ khựng khi dùng chiêu, cũng như cho phép bấm sẵn các hành động khác để thi triển ngay khi kết thúc chiêu (đánh thường/tung chiêu).

Đòn đánh kế tiếp sau khi tung chiêu sẽ là đòn đột kích nội tại.

Khi sử dụng chiêu 2 ở dạng cường hoá, mỗi tướng địch trúng chiêu sẽ giúp Errol tăng một cộng dồn nội tại, tối đa là 5.

Mắt ma

Giảm độ khựng khi dùng chiêu, cũng như cho phép bấm sẵn các hành động khác để thi triển ngay khi kết thúc chiêu (đánh thường/tung chiêu)

Khi đang trên không, làm chậm địch 20% mỗi 0.5 giây

Volkath

Volkath bị giảm sát thương, nhưng được tăng độ cơ động 

Ma quân

Sát thương dấu ấn: 200~500 + 110% công vật lý cộng thêm => 120~540 + 50% công vật lý

Lá chắn: 200~500+100% công vật lý cộng thêm => 15% máu tối đa

Bá vương trảm

Sát thương: 350~600+130% công vật lý cộng thêm => 150~300+100% công vật lý

Giảm độ khựng khi dùng chiêu

Bá vương trảo

Sát thương lần 1: 260~360+60% công vật lý cộng thêm => Sát thương lần 1: 150~275+50% công vật lý

Sát thương lần 2: 400~650+110% công vật lý cộng thêm + 16% máu đã mất của mục tiêu => Sát thương lần 2: 300~550+100% công vật lý + 12% máu đã mất của mục tiêu

Giảm độ khựng khi dùng chiêu

Bất tử ma thân

Miễn thương: 5 ~ 15% => 15%

Sát thương tiếp đất: 300 ~ 600 + 160% công vật lý cộng thêm => 100 ~ 300 + 120% công vật lý

Đẩy lùi địch: 1 giây => 0.75 giây

Giảm độ khựng khi dùng chiêu

Aleister

Vách ngăn hắc ám: Làm chậm 1 giây => 0,5 giây

Ngục tù vĩnh hằng: Hồi chiêu 35/30/25 giây => 40/35/30 giây

The Flash

Thần Tốc Lực: Công phép 100% => 200-500 + 40% Công phép

Cú đấm chớp nhoáng

Sát thương: 125+25/lv+0.25 công phép => 125+25/lv+0.2 công phép

Hồi chiêu: 6.5 - 0.3/cấp kỹ năng => 5 giây

Bỏ: Cú đấm cuối gây thêm 100% sát thương

Mới: Mỗi cú đấm sau tăng 10% sát thương (tổng vẫn là 200% sát thương)

Ata

Biển sâu chúc phúc: Sát thương 40 + 0,5% Máu tối đa của Ata => 10 +1% Máu tối đa của Ata

Đạp sóng

Sát thương cơ bản  150 + 30/cấp kỹ năng => 125 +15/cấp kỹ năng

Sát thương theo máu của Ata: 5,5% + 0,5%/cấp kỹ năng => 5% +1%/cấp kỹ năng

Không còn bị giảm sát thương

Bá vương trảo

Làm chậm 60% => 50%

Làm choáng 1 giây => 0,75 giây

Hồi chiêu 11 - 0,6/cấp kỹ năng => 10 - 0,5/cấp kỹ năng

Y'Bneth

Y'Bneth được gia tăng cả chống chịu lẫn sát thương

Đất mẹ: Hồi phục máu và năng lượng khi di chuyển vào bụi => Hồi 2% máu mỗi giây và tăng 60 tốc chạy trong 5 giây khi di chuyển vào bụi

Dây leo

Sát thương: 250+50/lv+0.8 công vật lý => 0.75 công vật lý + 4%~9% Máu tối đa Bản thân

Lá chắn Cây Đổ: 8% máu tối đa => 6% máu tối đa

Hồi chiêu: 6 - 0.5/cấp kỹ năng => 4 giây

Tiêu hao: 40/45/50/55/60/65 năng lượng => 40 năng lượng

Capheny

Pháo tự động

Hút máu bị giảm: 25% => 0%

Đại bác/Đại liên

Sát thương lazer: 100+60/cấp kỹ năng+1.0 công vật lý+0.05 công vật lý/cấp kỹ năng => 80+80/cấp kỹ năng+1.12 công vật lý+0.12 công vật lý/cấp kỹ năng

Mới: Sát thương sẽ không thể chí mạng

Pha phản lực/Pha động lực

Tỷ lệ chí mạng mỗi cộng dồn: 1.5%+0.3%/cấp kỹ năng => 1.5%+0.5%/cấp kỹ năng

Wisp

Pháo động năng: Sát thương lan giảm từ 50% => 40%

Bright

Thần lực ánh sáng

Sát thương chuẩn: 12+1/cấp tướng+0.1 công vật lý => 12+ mỗi 3 cấp tướng thêm 2+0.08 công vật lý

Bất tử thánh thân

Sát thương chuẩn: 18+ mỗi cấp chiêu thêm 2+0.15 công vật lý => 18+ mỗi cấp chiêu thêm 1+0.12 công vật lý

Hồi chiêu: 60/50/40 giây =>60/55/50 giây

Teemee

Vàng vung vãi: Vàng cộng thêm 25% => 20%

Airi

Sắc lẻm: Công vật lý 120% => 150%

Phi tiêu: Sát thương lên quái/lính 60% => 100%

Kiếm Vũ: Không còn gây sát thương

Long Kiếm: Không còn tăng tốc độ đánh

Arthur

 Công lý phán quyết: Giảm độ khựng khi dùng chiêu

Raz

Đấm và lách

Sát thương: 480/540/600/660/720/780 (+0.91 công phép) =>

550/610/670/730/790/850 (+1.0 công phép)

Cú đấm chân không

Giảm giáp phép: 50/90/130/170/210/250 => 50/80/110/140/170/200

Hồi chiêu: 4 ~ 2 giây => 3 giây

Tả xung hữu đột

Sát thương: 720/900/1080 (+1.37 công phép) => 800/1000/1200 (+1.3 công phép)

Bài liên quan

Liên quân bảo trì hôm nay đến mấy giờ?

Liên quân Mobile bảo trì hôm nay. Cập nhật thời gian bảo trì game Liên quân mới nhất để nâng cấp hệ thống cho phiên bản Cúp Vinh Quang.

Skud làm lại trên máy chủ thử nghiệm Liên Quân, chuẩn bị ra mắt server chính thức?

Skud đã được làm lại toàn bộ các kỹ năng trên máy chủ thử nghiệm Liên Quân. Vị Tướng này hứa hẹn sẽ có sự trở lại ngoạn mục trong các trận đấu Liên Quân Mobile.

Reset rank Liên Quân mùa 18: Thời gian đóng xếp hạng mùa 17

Bảng reset rank Liên Quân mùa 18, cập nhật thời gian đóng xếp hạng mùa 17 và bắt đầu mùa 18.

| Thành Hưng
Webthethao.vn Bình luận
Tin cùng chuyên mục
Đừng bỏ lỡ
PUBG sẽ mở cửa miễn phí, trở thành game free to play trong tháng 8?
PUBG sẽ mở cửa miễn phí, trở thành game free to play trong tháng 8? Thành Hưng 1 giờ trước

Nguồn tin từ IGN cho biết PUBG có thể chuyến sang hình thức chơi miễn phí (Free to Play) sau khi lượng người chơi giảm sút nghiêm trọng trong vài năm gần đây.

LMHT: Daeny trở lại DWG KIA trong vai trò mới
LMHT: Daeny trở lại DWG KIA trong vai trò mới Thành Hưng 2 giờ trước

HLV Daeny đã có bến đỗ mới ngay sau khi rời T1. Ngày hôm nay, anh đã quay trở lại mái nhà xưa DWG KIA trong vai trò của một phân tích viên.

Trực tiếp cầu lông Olympic Tokyo 2021 hôm nay
Trực tiếp cầu lông Olympic Tokyo 2021 hôm nay Tuyết Kỳ 3 giờ trước

Trực tiếp cầu lông nam và nữ Olympic Tokyo 2021 mới nhất. Cập nhật link xem cầu lông Thế vận hội mùa hè 2020 diễn ra năm 2021 hôm nay.

Lịch thi đấu và kết quả cầu lông Olympic Tokyo 2021 mới nhất
Lịch thi đấu và kết quả cầu lông Olympic Tokyo 2021 mới nhất Tuyết Kỳ 3 giờ trước

Xem lịch thi đấu cầu lông nam và nữ Olympic Tokyo 2021 hôm nay. Cập nhật ltđ môn cầu lông thế vận hội Olympic 2020 được tổ chức năm 2021 mới nhất.

Có thể bạn quan tâm
PUBG sẽ mở cửa miễn phí, trở thành game free to play trong tháng 8? 1 giờ trước PUBG

Nguồn tin từ IGN cho biết PUBG có thể chuyến sang hình thức chơi miễn phí (Free to Play) sau khi lượng người chơi giảm sút nghiêm trọng trong vài năm gần đây.

LMHT: Daeny trở lại DWG KIA trong vai trò mới 2 giờ trước Liên Minh Huyền Thoại

HLV Daeny đã có bến đỗ mới ngay sau khi rời T1. Ngày hôm nay, anh đã quay trở lại mái nhà xưa DWG KIA trong vai trò của một phân tích viên.

Trực tiếp cầu lông Olympic Tokyo 2021 hôm nay 3 giờ trước Olympic

Trực tiếp cầu lông nam và nữ Olympic Tokyo 2021 mới nhất. Cập nhật link xem cầu lông Thế vận hội mùa hè 2020 diễn ra năm 2021 hôm nay.

Lịch thi đấu và kết quả cầu lông Olympic Tokyo 2021 mới nhất 3 giờ trước Lịch thi đấu

Xem lịch thi đấu cầu lông nam và nữ Olympic Tokyo 2021 hôm nay. Cập nhật ltđ môn cầu lông thế vận hội Olympic 2020 được tổ chức năm 2021 mới nhất.

Lịch thi đấu và kết quả tennis Olympic Tokyo 2021 mới nhất 3 giờ trước Lịch thi đấu

Xem lịch thi đấu tennis nam và nữ Olympic Tokyo 2021 hôm nay. Cập nhật ltđ môn tennis thế vận hội Olympic 2020 được tổ chức năm 2021 mới nhất.

Code Boku No Roblox tháng 7/2021: Cách nhận và nhập code 4 giờ trước ESPORTS

Tổng hợp Code Boku No Roblox mới nhất 2021: Chi tiết cách nhận và nhập code Roblox tháng 2 để tăng sức mạnh cho nhân vật của bạn.

Tiếp tục thăng hoa, Ricky Rubio giúp Tây Ban Nha thắng dễ Argentina 4 giờ trước Tin tức sự kiện

Dù thi đấu có phần loạng choạng ở những phút thi đấu đầu tiên, Tây Ban Nha vẫn chứng tỏ bản lĩnh thi đấu vượt trội ở cả toàn bộ thời gian thi đấu và qua đó vượt qua đối thủ sừng sỏ Argentina.

Nhật ký đoàn Thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo ngày 29/7 4 giờ trước Video Olympic

Thành viên đoàn TTVN nhận sự cổ vũ đặc biệt tại Nhật Bản là tin tức đáng chú ý nhất trong Nhật ký đoàn Thể thao Việt Nam dự Olympic Tokyo 2021 ngày 29/7.

Kết quả LPL Mùa Hè 2021 hôm nay 29/7: 369 trở lại, TES đại thắng LNG 4 giờ trước Liên Minh Huyền Thoại

Kết quả LPL Mùa Hè 2021 hôm nay 29/7: 369 đã để lại dấu ấn lớn trogn chiến thắng quan trọng của Top Esports, giúp họ củng cố một vị trí trong Top 10.

Nhịp đập Olympic 2021 | 29/7: Ánh Viên chia tay Olympic với thành tích đáng quên 6 giờ trước Video Olympic

Nguyễn Thị Ánh Viên chia tay Olympic với thành tích đáng quên là tin tức đáng chú ý nhất trong bản tin nhanh Olympic Tokyo 2021 ngày 29/7.

Bàn thắng đẹp nhất mùa giải của UEFA thuộc về Mehdi Taremi 6 giờ trước Bóng đá Quốc tế

Cú đá xe đạp chổng ngược của Mehdi Taremi cho Porto trước Chelsea đã được UEFA.com bầu chọn là Bàn thắng đẹp nhất mùa giải 2020/21.

Kết quả LCK Mùa Hè 2021 hôm nay 29/7: Showmaker chói sáng, DK vẫn thất bại 7 giờ trước Liên Minh Huyền Thoại

Kết quả LCK Mùa Hè 2021 hoom nay 29/7: AF đã có cuộc lội ngược dòng thành công trước DWG KIA, dẫu cho Showmaker đã thi đấu rất nỗ lực và hiệu quả trong ngày hôm nay.

Đấu kiếm: Môn thể thao Olympic có "vẻ đẹp chết người" 8 giờ trước Olympic

Đấu kiếm là môn thể thao đòi hỏi suy nghĩ nhanh nhạy, di chuyển hợp lý cùng sự phối hợp nhịp nhàng giữa mắt và tay.

VĐV đoạt huy chương có được BTC Olympic thưởng tiền hay không? 8 giờ trước Olympic

Mỗi kỳ Olympic, Ban tổ chức mang về doanh thu lên đến hàng tỷ đô la Mỹ. Vậy con số này có được chia lại cho 11.000 VĐV tham dự hay không?

Đồng phục Olympic: Tại sao các cầu thủ bóng chuyền bãi biển mặc bikini? 9 giờ trước Olympic

Tại Olympic Tokyo, trang phục bikini của môn bóng chuyền bãi biển được chú ý khi đội bóng ném bãi biển nữ của Na Uy đã bị Liên đoàn bóng ném châu Âu phạt, sau khi các VĐV mặc quần đùi, thay vì quần bikini bắt buộc.

Hà Nội xử phạt hơn 1300 trường hợp tập thể dục, không đeo khẩu trang 9 giờ trước Chạy & Fitness

Thành phố Hà Nội xử phạt nghiêm những trường hợp cố tình tập thể dục ngoài trời, không đeo khẩu trang nơi công cộng… trong đợt cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16.

Chuyện về những CĐV hiếm hoi tại Olympic Tokyo 2021 9 giờ trước Tin tức sự kiện

Không nhiều CĐV may mắn được vào sân trực tiếp chứng kiến các VĐV thi đấu tại Olympic Tokyo năm nay và dưới đây có lẽ là những chia sẻ thật khó quên.

Varane đến MU chỉ là hậu vệ đắt giá thứ 14 trong lịch sử 10 giờ trước Bóng đá Quốc tế

Raphael Varane chuyển từ Real Madrid sang MU với giá 50 triệu euro, bao gồm tiền thưởng. Tuy nhiên, anh thậm chí không nằm trong top 10 hậu vệ đắt nhất.

Tuyển thủ Thái Lan gặp chấn thương ở CLB Leicester City 10 giờ trước Bóng đá Việt Nam

Góp mặt ở hiệp hai trong trận giao hữu trước thềm Ngoại hạng Anh 2021/2022 cùng Leicester, tuyển thủ Thái Lan Thanawat Suengchitthawon đã gặp chấn thương.

Điền kinh Olympic Tokyo 2021 sẵn sàng “nổ phát súng đầu tiên” 10 giờ trước Olympic

Sau nhiều ngày chờ đợi, điền kinh, môn thể thao được coi là “nữ hoàng” sẽ chính thức khởi tranh tại sân vận động Olympic Tokyo (Nhật Bản) vào 30/7/2021.

Richard Nguyễn nhận tin buồn khi người thân ở Việt Nam qua đời vì COVID-19 11 giờ trước VBA

Những người hâm mộ bóng rổ Việt Nam nói chung và Saigon Heat nói riêng vừa phải đón nhận tin buồn, người dì mà Richard Nguyễn tìm thấy tại Việt Nam 2 năm trước đã nhiễm COVID-19 và qua đời!

Luka Doncic đọ tài hấp dẫn với Rui Hachimura, Slovenia thắng trận thứ hai liên tiếp 11 giờ trước Trực tiếp Olympic

Cập nhật link trực tiếp, kết quả và Highlight trận đấu giữa Slovenia vs Nhật Bản, trận đấu thuộc vòng bảng nội dung bóng rổ nam 5x5.

Cơ hội nào cho Ánh Viên ở nội dung bơi 800m tự do Olympic 2021? 11 giờ trước Olympic

Sau khi xác định đối thủ ở vòng loại nội dung bơi 200m tự do nữ, Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục biết được đối thủ của mình tại đường đua cuối cùng: 800m tự do nữ.

Chủ tịch FIVB: Cần phát triển hơn nữa môn bóng chuyền bãi biển 11 giờ trước Olympic

Tại Olympic Tokyo 2021, Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền thế giới Tiến sĩ Ary Graça đã đón các Bộ trưởng Thể thao của nhiều nước và thảo luận về việc phát triển môn bóng chuyền.

Bóng chuyền nữ Italia chắc suất tứ kết, Hàn Quốc đẩy cuộc đua thêm hấp dẫn 12 giờ trước Olympic

Hai trận đấu mở màn ngày thi đấu thứ 3 của nội dung nữ môn bóng chuyền Olympic Tokyo 2021 trở nên hấp dẫn khi cuộc đua giành vé vào tứ kết được đẩy lên cao trào.

Kết quả bóng chuyền Olympic Tokyo 2021 mới nhất 13 giờ trước Olympic

Xem kết quả bóng chuyền nam và nữ Olympic Tokyo 2021 hôm nay. Cập nhật kết quả môn bóng chuyền tại Olympic 2020 được tổ chức năm 2021 mới nhất.

Bắn đến 4 mũi tên dưới 8 điểm, Phi Vũ sớm rời sân chơi Olympic 13 giờ trước Olympic

Có đến 3 mũi tên chỉ được 7 điểm và 1 mũi 5 điểm, Nguyễn Hoàng Phi Vũ chấp nhận thất bại trước Tang Chuh-chin ở vòng 1/32 môn bắn cung Olympic 2021.

20 VĐV điền kinh bị cấm vì doping ngay trước khi thi đấu Olympic Tokyo 13 giờ trước Olympic

Đã có tới 20 VĐV điền kinh, trong đó có 10 người đến từ đoàn Nigeria không vượt qua bài kiểm tra Doping và sẽ bị truất quyền thi đấu tại Olympic Tokyo 2021.

Cực khó mua vé xem đội tuyển Việt Nam đấu Úc 14 giờ trước Bóng đá Việt Nam

Dự kiến chỉ khoảng 4.000 vé được phát hành ở trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Úc tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022. 

Ben Simmons khăn gói sẵn sàng rời Philadelphia 76ers 14 giờ trước NBA

Sau những kì kèo trên giấy tờ cũng như cố gắng kết nối từ phía 76ers, cuối cùng thương vụ "mời" Ben Simmons rời khỏi đội bóng cũng đã đi tới những bước cuối cùng.

MU chiếm 2 bản hợp đồng đắt giá nhất mùa chuyển nhượng 2021 15 giờ trước Bóng đá Quốc tế

Man Utd đang chiếm 2 trong số những bản hợp đồng đắt giá nhất kỳ chuyển nhượng hè 2021 là Jadon Sancho và Raphael Varane.

Bóng chuyền Olympic Tokyo ngày 29/7: Trung Quốc "tự cứu mình"? 15 giờ trước Bóng chuyền

Trung Quốc liệu có thể đi tiếp hay không sẽ phụ thuộc vào cuộc đối đầu với Nga.

Bóng chuyền nam Nga (ROC) chắc suất vào tứ kết Olympic Tokyo 2021 15 giờ trước Bóng chuyền

Trận đấu muộn ngày thi đấu thứ 3 của nội dung nam chứng kiến các VĐV bóng chuyền nam Nga (ROC) giành chiến thắng thứ 3 trước đối thủ mạnh.

VBA 2021 nâng tiêu chuẩn trụ rổ, "Dunker" thoải mái tung hoành 15 giờ trước VBA

Với mục tiêu luôn làm mọi thứ năm nay tốt hơn năm sau, VBA đã có những sự chuẩn bị chi tiết cộng thêm một chút may mắn, bắt đầu từ chính chiếc cột rổ.

Rowing Việt Nam về ba phân hạng C, xếp thứ 15/18 ở Olympic 2021 16 giờ trước Olympic

Cặp đôi Lường Thị Thảo – Đinh Thị Hảo về đích thứ 3 ở tranh phân hạng C và xếp thứ 15/18 chung cuộc nội dung thuyền đôi hạng nhẹ ở Olympic 2021.

Kình ngư Mỹ tăng tốc kinh ngạc, giành HCV nội dung Huy Hoàng tham dự 16 giờ trước Olympic

Robert Finke của Mỹ giành tấm HCV 800m tự do nam Olympic Tokyo 2021 với màn tăng tốc và bứt phá ngoạn mục…

Phá kỷ lục của Michael Phelps , Kristóf Milák vẫn không hài lòng vì chiếc... quần thủng 16 giờ trước Olympic

Dù đánh bại kỉ lục của Michael Phelps, huy chương vàng Olympic Tokyo Kristóf Milák vẫn không hài lòng do sự cố trước giờ thi đấu.

Các cầu thủ Brazil chế nhạo Argentina sau khi bị loại khỏi Olympic 16 giờ trước Olympic

Các cầu thủ U23 Brazil đã có hành động chế nhạo đối thủ Argentina sau khi đội bóng này bị loại ngay từ vòng bảng môn bóng đá nam Olympic 2021.

HLV Park Hang Seo cần lưu ý những ngôi sao nào ở Olympic 2021? 16 giờ trước Bóng đá Việt Nam

Những ngôi sao đã và đang thi đấu ở Olympic 2021 có thể chạm trán tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đó đều là những cái tên mà HLV Park Hang Seo có thể lưu ý.

Tin chuyển nhượng MU mới nhất 29/7: “Quỷ đỏ” dọn dẹp đội hình 16 giờ trước Chuyển nhượng bóng đá

Cập nhật tin chuyển nhượng bóng đá MU mới nhất trong ngày hôm nay 29/7.

Xem thêm