Các Tướng tăng giảm sức mạnh Liên Quân mùa 18 như thế nào?

Thành Hưng
thứ năm 18-3-2021 12:00:00 +07:00 0 bình luận
|
Cập nhật những thay đổi tăng giảm về sức mạnh Tướng của Liên Quân mùa 18 xuất hiện trong bản cập nhật Tiến Hóa Tối Thượng ngày 18/3.

Ngày hôm nay, Garena Liên Quân Mobile Việt Nam sẽ bắt đầu mùa xếp hạng 18 với bản cập nhật mới mang tên: Tiến Hóa Tối Thượng. Sau đây là những thay đổi tăng giảm sức mạnh Tướng Liên Quân mùa 18:

Marja

Marja yếu đi khá nhiều, đặc biệt là ở khả năng hồi phục

Hồn chú => Sức mạnh vực sâu

- Cũ: Marja mỗi khi mất 5% máu sẽ tăng tốc chạy và hồi chiêu

- Mới: Đòn đánh thường của Marja sẽ gây thêm 30% sát thương phép. Marja tung Chiêu 1 & Chiêu 3 mỗi trúng địch sẽ nhận được một cộng dồn Dấu ấn vực thẳm (Trúng mỗi tướng nhận được ba cộng dồn), mỗi dấu ấn giúp bản thân tăng 10 (+3/cấp tướng) công phép và 5 tốc chạy, kéo dài 8 giây. Khi tích đủ 6 dấu ấn, tổng số dấu ấn sẽ nhân đôi thành 12

Sóng thống khổ

- Sát thương: 450(+90/cấp kỹ năng)(+70% công phép) => 400(+75/cấp kỹ năng)(+55% công phép)

Hồi chiêu: 7 ~ 5.5 giây => 6 ~ 5 giây

Mới: Mỗi khi dùng chiêu trúng tướng, chiêu 2 sẽ được giảm 1.5 giây hồi chiêu.

Phệ hồn trùng

ST phép: 330(cấp kỹ năng+65)(+55% công phép) => 270(cấp kỹ năng+45)(+45% công phép)

Hồi máu: 180(cấp kỹ năng+60)(+35% công phép) => 80(cấp kỹ năng+60)(+35% công phép)(+Máu đã mất 5%)

Trúng mục tiêu không phải tướng hồi máu: 1/3 => 1/2

Ác hồn

S át thương: 750/1125/1500 +120% công phép => Sát thương lúc thi triển: 400/600/800 + 60% công phép. Sát thương lúc kết thúc chiêu: 400/600/800 + 60% công phép

Marja không còn hồi 15% máu mất khi tung chiêu, và làm chậm kẻ địch khi kết thúc chiêu.

Errol

Errol sẽ lại là cơn ác mộng ở đường Baron?

Tay ác ma

Sát thương đòn đột kích: 150% công vật lý => 130% công vật lý

Khoảng cách lao tới: 5m => 4m

Tăng tốc đánh mỗi cộng dồn: 12% => 7% ~ 14% (tăng theo cấp tướng)

Không còn giảm phòng thủ của Errol

Không còn hút máu dựa trên sát thương kỹ năng

Mới: Thêm cơ chế hiện đòn đánh cường hóa dưới thanh máu

Tay lưỡi liềm

Khi đang lướt sẽ không thể chọn làm mục tiêu => Khi đang lướt sẽ được miễn khống chế.

Mỗi khi lướt trúng tướng sẽ hồi 6% máu đã mất => Mỗi khi lướt trúng tướng sẽ hồi 4% máu đã mất (+40% công vật lý) trên mỗi tướng địch, giảm còn 25% hiệu lực với đơn vị không phải tướng

Mới: Chỉ quét ngang khi lướt trúng tướng địch

Tay đại đao

Sát thương: 250/300/350/400/450/500 (+1.8 công vật lý) => 200/240/280/320/360/400 (+1.5 công vật lý)

Hồi máu: 12% máu đã mất

Sát thương: 8% máu đã mất (+80% công vật lý) trên mỗi tướng địch, giảm còn 25% hiệu lực với đơn vị không phải tướng.

Giảm độ khựng khi dùng chiêu, cũng như cho phép bấm sẵn các hành động khác để thi triển ngay khi kết thúc chiêu (đánh thường/tung chiêu).

Đòn đánh kế tiếp sau khi tung chiêu sẽ là đòn đột kích nội tại.

Khi sử dụng chiêu 2 ở dạng cường hoá, mỗi tướng địch trúng chiêu sẽ giúp Errol tăng một cộng dồn nội tại, tối đa là 5.

Mắt ma

Giảm độ khựng khi dùng chiêu, cũng như cho phép bấm sẵn các hành động khác để thi triển ngay khi kết thúc chiêu (đánh thường/tung chiêu)

Khi đang trên không, làm chậm địch 20% mỗi 0.5 giây

Volkath

Volkath bị giảm sát thương, nhưng được tăng độ cơ động 

Ma quân

Sát thương dấu ấn: 200~500 + 110% công vật lý cộng thêm => 120~540 + 50% công vật lý

Lá chắn: 200~500+100% công vật lý cộng thêm => 15% máu tối đa

Bá vương trảm

Sát thương: 350~600+130% công vật lý cộng thêm => 150~300+100% công vật lý

Giảm độ khựng khi dùng chiêu

Bá vương trảo

Sát thương lần 1: 260~360+60% công vật lý cộng thêm => Sát thương lần 1: 150~275+50% công vật lý

Sát thương lần 2: 400~650+110% công vật lý cộng thêm + 16% máu đã mất của mục tiêu => Sát thương lần 2: 300~550+100% công vật lý + 12% máu đã mất của mục tiêu

Giảm độ khựng khi dùng chiêu

Bất tử ma thân

Miễn thương: 5 ~ 15% => 15%

Sát thương tiếp đất: 300 ~ 600 + 160% công vật lý cộng thêm => 100 ~ 300 + 120% công vật lý

Đẩy lùi địch: 1 giây => 0.75 giây

Giảm độ khựng khi dùng chiêu

Aleister

Vách ngăn hắc ám: Làm chậm 1 giây => 0,5 giây

Ngục tù vĩnh hằng: Hồi chiêu 35/30/25 giây => 40/35/30 giây

The Flash

Thần Tốc Lực: Công phép 100% => 200-500 + 40% Công phép

Cú đấm chớp nhoáng

Sát thương: 125+25/lv+0.25 công phép => 125+25/lv+0.2 công phép

Hồi chiêu: 6.5 - 0.3/cấp kỹ năng => 5 giây

Bỏ: Cú đấm cuối gây thêm 100% sát thương

Mới: Mỗi cú đấm sau tăng 10% sát thương (tổng vẫn là 200% sát thương)

Ata

Biển sâu chúc phúc: Sát thương 40 + 0,5% Máu tối đa của Ata => 10 +1% Máu tối đa của Ata

Đạp sóng

Sát thương cơ bản  150 + 30/cấp kỹ năng => 125 +15/cấp kỹ năng

Sát thương theo máu của Ata: 5,5% + 0,5%/cấp kỹ năng => 5% +1%/cấp kỹ năng

Không còn bị giảm sát thương

Bá vương trảo

Làm chậm 60% => 50%

Làm choáng 1 giây => 0,75 giây

Hồi chiêu 11 - 0,6/cấp kỹ năng => 10 - 0,5/cấp kỹ năng

Y'Bneth

Y'Bneth được gia tăng cả chống chịu lẫn sát thương

Đất mẹ: Hồi phục máu và năng lượng khi di chuyển vào bụi => Hồi 2% máu mỗi giây và tăng 60 tốc chạy trong 5 giây khi di chuyển vào bụi

Dây leo

Sát thương: 250+50/lv+0.8 công vật lý => 0.75 công vật lý + 4%~9% Máu tối đa Bản thân

Lá chắn Cây Đổ: 8% máu tối đa => 6% máu tối đa

Hồi chiêu: 6 - 0.5/cấp kỹ năng => 4 giây

Tiêu hao: 40/45/50/55/60/65 năng lượng => 40 năng lượng

Capheny

Pháo tự động

Hút máu bị giảm: 25% => 0%

Đại bác/Đại liên

Sát thương lazer: 100+60/cấp kỹ năng+1.0 công vật lý+0.05 công vật lý/cấp kỹ năng => 80+80/cấp kỹ năng+1.12 công vật lý+0.12 công vật lý/cấp kỹ năng

Mới: Sát thương sẽ không thể chí mạng

Pha phản lực/Pha động lực

Tỷ lệ chí mạng mỗi cộng dồn: 1.5%+0.3%/cấp kỹ năng => 1.5%+0.5%/cấp kỹ năng

Wisp

Pháo động năng: Sát thương lan giảm từ 50% => 40%

Bright

Thần lực ánh sáng

Sát thương chuẩn: 12+1/cấp tướng+0.1 công vật lý => 12+ mỗi 3 cấp tướng thêm 2+0.08 công vật lý

Bất tử thánh thân

Sát thương chuẩn: 18+ mỗi cấp chiêu thêm 2+0.15 công vật lý => 18+ mỗi cấp chiêu thêm 1+0.12 công vật lý

Hồi chiêu: 60/50/40 giây =>60/55/50 giây

Teemee

Vàng vung vãi: Vàng cộng thêm 25% => 20%

Airi

Sắc lẻm: Công vật lý 120% => 150%

Phi tiêu: Sát thương lên quái/lính 60% => 100%

Kiếm Vũ: Không còn gây sát thương

Long Kiếm: Không còn tăng tốc độ đánh

Arthur

 Công lý phán quyết: Giảm độ khựng khi dùng chiêu

Raz

Đấm và lách

Sát thương: 480/540/600/660/720/780 (+0.91 công phép) =>

550/610/670/730/790/850 (+1.0 công phép)

Cú đấm chân không

Giảm giáp phép: 50/90/130/170/210/250 => 50/80/110/140/170/200

Hồi chiêu: 4 ~ 2 giây => 3 giây

Tả xung hữu đột

Sát thương: 720/900/1080 (+1.37 công phép) => 800/1000/1200 (+1.3 công phép)

Bài liên quan
| Thành Hưng
Bình luận
Tin cùng chuyên mục
Đừng bỏ lỡ
Có thể bạn quan tâm
Hoàng Đức lập công, CLB Viettel giành trọn 3 điểm trong ngày HLV Park Hang Seo dự khán

Hoàng Đức lập công, CLB Viettel giành trọn 3 điểm trong ngày HLV Park Hang Seo dự khán

18 phút trước Bóng đá Việt Nam

Thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy, CLB Viettel trình diễn lối chơi chủ động và có chiến thắng 2-0 trước Sông Lam Nghệ An. Ở trận đấu này, đội bóng áo lính chào đón sự trở lại của trung vệ Bùi Tiến Dũng.

HLV DK Daeny tiết lộ lý do Nuguri phải ngồi dự bị

HLV DK Daeny tiết lộ lý do Nuguri phải ngồi dự bị

3 giờ trước Liên Minh Huyền Thoại

Theo tiết lộ của Daeny, HLV trưởng của DWG KIA, quyết định sử dụng Burdol thay vì Nuguri ở vòng 1 Playoffs LCK Mùa Hè 2022 là do meta hiện tại của LMHT.

Trực tiếp LPL Mùa Hè 2022 hôm nay mới nhất: WBG vs LNG

Trực tiếp LPL Mùa Hè 2022 hôm nay mới nhất: WBG vs LNG

5 giờ trước Liên Minh Huyền Thoại

Link xem trực tiếp giải LPL Mùa Hè 2022 hôm nay được Webthethao.vn cập nhật mới nhất ở bài viết dưới đây.

Nhà phát hành PUBG hé lộ về tựa game mới dựa theo tiểu thuyết giả tưởng

Nhà phát hành PUBG hé lộ về tựa game mới dựa theo tiểu thuyết giả tưởng

5 giờ trước ESPORTS

Được phát triển bởi Krafton, cha đẻ của PUBG, tựa game chuyển thể từ tiểu thuyết The Bird That Drinks Tears được kỳ vọng là một trong những game bom tấn sẽ ra mắt trong thời gian tới.

Lịch thi đấu tennis Cincinnati Open 2022

Lịch thi đấu tennis Cincinnati Open 2022

7 giờ trước Tennis

Lịch thi đấu giải tennis Cincinnati Open năm 2022 nội dung nam và nữ hôm nay. Xem lịch trực tiếp Western and Southern Open cập nhật mới nhất.

Davis Cup 2022: Nghề đan vợt tennis có khó không?

Davis Cup 2022: Nghề đan vợt tennis có khó không?

8 giờ trước Cầu lông

Để giải tennis Davis Cup 2022 ở Tây Ninh thành công, không thể bỏ qua công sức của chuyên viên đan vợt tích cực hỗ trợ các vận động viên.

Nghề đan vợt tennis có khó không?

Nghề đan vợt tennis có khó không?

9 giờ trước Tennis

Để giải tennis Davis Cup 2022 ở Tây Ninh thành công, không thể bỏ qua công sức của chuyên viên đan vợt tích cực hỗ trợ các vận động viên.

Real Madrid nhắm ai để thay thế cho Casemiro chuyển đến MU?

Real Madrid nhắm ai để thay thế cho Casemiro chuyển đến MU?

11 giờ trước Bóng đá Tây Ban Nha

Casemiro đang trên đường đến MU và Real Madrid lập tức có động thái tìm người thay thế, trong đó Bruno Guimaraes được ưu tiên hàng đầu.

Đội hình Thái Lan dự AVC Cup 2022: Thatdao và Ajcharaporn vắng mặt

Đội hình Thái Lan dự AVC Cup 2022: Thatdao và Ajcharaporn vắng mặt

11 giờ trước Bóng chuyền Quốc Tế

Tại AVC Cup 2022 tới đây, đội tuyển nữ Thái Lan sẽ mang đến đội hình đã từng thi đấu tại VNL 2022, Thatdao và Ajcharaporn sẽ không tham dự.

MU chính thức gửi đề nghị “triệu phú” để mua Casemiro từ Real Madrid

MU chính thức gửi đề nghị “triệu phú” để mua Casemiro từ Real Madrid

13 giờ trước Bóng đá Anh

MU đang tiến gần đến Casemiro sau khi gửi một đề nghị hấp dẫn tới Real Madrid. Thương vụ này thậm chí có thể hoàn tất ngay ngày hôm nay.

Đội hình toàn sao từ chối đến MU, bao gồm Haaland

Đội hình toàn sao từ chối đến MU, bao gồm Haaland

13 giờ trước Bóng đá Anh

Đã có rất nhiều ngôi sao từ chối chuyển đến MU trong vòng một năm qua vì lý do khác nhau. Danh sách này bao gồm cả Erling Haaland và Darwin Nunez.

Tỷ phú Jim Ratcliffe muốn mua MU giàu cỡ nào?

Tỷ phú Jim Ratcliffe muốn mua MU giàu cỡ nào?

14 giờ trước Bóng đá Anh

Tỷ phú người Anh Jim Ratcliffe sẽ là một trong những chủ sở hữu giàu nhất Premier League nếu mua được Man United từ nhà Glazer.

HAGL vs Hải Phòng: Không được phép sẩy chân

HAGL vs Hải Phòng: Không được phép sẩy chân

15 giờ trước Bóng đá Việt Nam

Nếu muốn tiếp tục đua vô địch, HAGL cần giành ba điểm trước Hải Phòng ở trận đấu cuối lượt đi V.League 2022.

Hậu vệ Man City khoe đã “quan hệ với 10.000 phụ nữ” khi hiếp dâm

Hậu vệ Man City khoe đã “quan hệ với 10.000 phụ nữ” khi hiếp dâm

23 giờ trước Bóng đá Anh

Hậu vệ của Man City, Benjamin Mendy đã sử dụng khóa màn hình cảm ứng bằng vân tay để cưỡng hiếp một phụ nữ và khoe khoang “đã ngủ với 10.000 phụ nữ”.

Đại chiến ĐTQG thu nhỏ ở chung kết nữ Cúp QG 2022

Đại chiến ĐTQG thu nhỏ ở chung kết nữ Cúp QG 2022

1 ngày trước Bóng đá Việt Nam

Trận chung kết nữ Cúp quốc gia 2022 giữa CLB Hà Nội I vs CLB TP. Hồ Chí Minh I là cuộc đối đầu thú vị giữa những tuyển thủ quốc gia trong đội hình của cả hai đội.

Vì World Cup 2026, sếp lớn Thái Lan nghĩ đến viễn cảnh bị chỉ trích thậm tệ

Vì World Cup 2026, sếp lớn Thái Lan nghĩ đến viễn cảnh bị chỉ trích thậm tệ

1 ngày trước Bóng đá Việt Nam

Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Phumphanmuang sẵn sàng chấp nhận những lời chỉ trích ở thời điểm hiện tại nếu các ĐTQG Thái Lan có kết quả không tốt. Tất cả hướng đến mục tiêu giành vé dự Olympic 2024 và World Cup 2026.

Kết quả tennis Cincinnati mới nhất 18/8: Nadal thua trong thế thắng!

Kết quả tennis Cincinnati mới nhất 18/8: Nadal thua trong thế thắng!

1 ngày trước Tennis

Iga Swiatek, Emma Raducanu, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev đều chiến thắng ở giải tennis Western & Southern Open 2022 tại Cincinnati.

"Lord" Bendtner thành lập đội Esports, khẳng định tương lai của thể thao điện tử

"Lord" Bendtner thành lập đội Esports, khẳng định tương lai của thể thao điện tử

1 ngày trước ESPORTS

Tổ chức Esports của Nicklas Bendtner sẽ có tên là Prosapia Esport ApS, được thành lập với mục đích nuôi dưỡng các tài năng trẻ ở các bộ môn thể thao điện tử.

Anthony Joshua và Oleksandr Usyk bỏ túi 75 triệu đô mỗi người cho trận siêu tái đấu

Anthony Joshua và Oleksandr Usyk bỏ túi 75 triệu đô mỗi người cho trận siêu tái đấu

1 ngày trước Võ Thuật

Theo các nguồn tin từ hai phía võ sĩ, thu nhập của Anthony Joshua và Oleksandr Usyk sẽ tăng đáng kể với sự tham gia của các đại gia Ả-Rập.

Wolves phá kỷ lục với “một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới”

Wolves phá kỷ lục với “một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới”

1 ngày trước Bóng đá Anh

Wolves phá kỷ lục chuyển nhượng của mình cho cầu thủ được HLV Pep Guardiola mô tả là “một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới”.

Trở lại V.League có là bước lùi với Đặng Văn Lâm?

Trở lại V.League có là bước lùi với Đặng Văn Lâm?

1 ngày trước Bóng đá

Đặng Văn Lâm đã thất bại khi xuất ngoại sang Nhật Bản. 19 tháng mòn mỏi trên băng ghế dự bị hay ngồi khán đài khiến thủ thành sinh năm 1993 quyết định trở về Việt Nam. Liệu chăng, đây là bước lùi của Lâm “Tây”?

Những kỷ lục thế giới điền kinh khó phá nhất (Kỳ 2): Cú ném đĩa 36 năm không ai qua nổi

Những kỷ lục thế giới điền kinh khó phá nhất (Kỳ 2): Cú ném đĩa 36 năm không ai qua nổi

1 ngày trước Điền kinh

Ném đĩa nam là một trong những nội dung có kỷ lục thế giới tồn tại lâu nhất trong lịch sử điền kinh nhân loại. Cú ném của một VĐV Đức tồn tại đã 36 năm qua mà vẫn chưa có dấu hiệu bị lu mờ.

Hanoi Buffaloes từ bỏ lợi thế sân nhà tại Playoffs, HLV Eric Weissling chia sẻ điều gì?

Hanoi Buffaloes từ bỏ lợi thế sân nhà tại Playoffs, HLV Eric Weissling chia sẻ điều gì?

1 ngày trước VBA

Điều hi hữu đã xảy ra tại VBA Playoffs 2022 khi Hanoi Buffaloes không thể thi đấu Game 1 trên sân nhà, đành chấp nhận từ bỏ lợi thế mà họ rất mất công để có được.

Leon Edwards cần làm gì để lật đổ Kamaru Usman tại UFC 278?

Leon Edwards cần làm gì để lật đổ Kamaru Usman tại UFC 278?

1 ngày trước Võ Thuật

Trước một Kamaru Usman đang trên hành trình trở thành huyền thoại của UFC, Leon Edwards cần gì để phục hận món nợ trước "Cơn ác mộng Nigeria" ở UFC 278?

LMHT 12.16: Chi tiết bản cập nhật mới LOL

LMHT 12.16: Chi tiết bản cập nhật mới LOL

1 ngày trước Liên Minh Huyền Thoại

Bản cập nhật LMHT 12.16 sẽ chào đón sự trở lại của Udyr với một bộ mặt hoàn toàn mới, kèm theo những chỉnh sửa về lối chơi của Diana, Jayce, Zeri và Yuumi.

Thanh Thúy hội quân với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào ngày mai

Thanh Thúy hội quân với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào ngày mai

1 ngày trước Bóng chuyền Việt Nam

Trước ngày diễn ra giải bóng chuyền AVC Cup 2022, chủ công Thanh Thúy sẽ có mặt tại Philippines vào ngày 19/8 để hội quân cùng HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và các đồng đội.

Bỏ túi tổng cộng 14.500 tỷ đồng, LeBron James kiếm tiền đỉnh nhất lịch sử bóng rổ NBA

Bỏ túi tổng cộng 14.500 tỷ đồng, LeBron James kiếm tiền đỉnh nhất lịch sử bóng rổ NBA

1 ngày trước NBA

Bản hợp đồng gia hạn mới với Lakers giúp LeBron James cán mốc tổng thu nhập 532 triệu đô la Mỹ, trở thành cầu thủ kiếm nhiều tiền nhất trong lịch sử NBA.

Nguyên nhân sâu xa mâu thuẫn “Penaltygate” giữa Mbappe và Neymar

Nguyên nhân sâu xa mâu thuẫn “Penaltygate” giữa Mbappe và Neymar

1 ngày trước Bóng đá Quốc tế

Căng thẳng giữa Kylian Mbappe và Neymar ở PSG được giới truyền thông gọi là “Penaltygate”. Sự rạn nứt giữa hai ngôi sao này dường như đã âm ỉ từ lâu.

HAGL mất “cơn lốc đường biên” khi tiếp đón Hải Phòng

HAGL mất “cơn lốc đường biên” khi tiếp đón Hải Phòng

1 ngày trước Bóng đá Việt Nam

Sau thất bại trước Hà Nội FC ở vòng 12 V.League 2022, HAGL đón nhận tin không vui với sự vắng mặt của trụ cột khi tiếp đón Hải Phòng ở vòng cuối lượt đi.

Chàng trai 2000 giành HCV chạy 110m rào châu Âu đầu tiên trong lịch sử cho xứ bò tót

Chàng trai 2000 giành HCV chạy 110m rào châu Âu đầu tiên trong lịch sử cho xứ bò tót

1 ngày trước Điền kinh

Asier Martinez ghi danh vào lịch sử là người Tây Ban Nha đầu tiên giành HCV chạy 110m rào tại giải vô địch châu Âu khi chiến thắng tại Munich (Đức) hôm nay.

MU lỗ nặng vì một cầu thủ, Ten Hag đòi mua sắm

MU lỗ nặng vì một cầu thủ, Ten Hag đòi mua sắm

1 ngày trước Bóng đá Anh

MU phải bán bớt một số cầu thủ để tái đầu tư trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này nhưng chắc chắn chịu lỗ nặng cho Aaron Wan-Bissaka.

Lịch thi đấu VBA 2022 hôm nay mới nhất: Vòng Playoffs chính thức khởi tranh

Lịch thi đấu VBA 2022 hôm nay mới nhất: Vòng Playoffs chính thức khởi tranh

1 ngày trước VBA

Lịch thi đấu giải bóng rổ VBA 2022 hôm nay mới nhất. Cập nhật LTĐ VBA 5X5 năm 2022 chính xác nhất.

Casemiro nếu đến MU sẽ được trả lương cao thứ tư Ngoại hạng Anh

Casemiro nếu đến MU sẽ được trả lương cao thứ tư Ngoại hạng Anh

1 ngày trước Bóng đá Anh

MU muốn biến Casemiro trở thành cầu thủ được trả lương cao thứ tư Ngoại hạng Anh trong nỗ lực tăng cường sức mạnh cho hàng tiền vệ.

Chelsea chơi khó MU cho cuộc chuyển nhượng Pulisic

Chelsea chơi khó MU cho cuộc chuyển nhượng Pulisic

1 ngày trước Bóng đá Anh

MU muốn có Christian Pulisic theo dạng cho mượn nhưng Chelsea không dễ để cho ngôi sao thất sủng của mình ra đi trong mùa hè này.

Tất tần tật về FIFA 23: Cấu hình, ngày phát hành và sự trở lại của Juventus

Tất tần tật về FIFA 23: Cấu hình, ngày phát hành và sự trở lại của Juventus

1 ngày trước FIFA & PES

FIFA 23 sẽ là trò chơi cuối cùng của EA mang tên FIFA sau khi nhà phát hành không bảo mật một thỏa thuận cấp phép mới với cơ quan quản lý bóng đá cùng tên.

Top 5 game mobile bom tấn ra mắt cuối năm 2022

Top 5 game mobile bom tấn ra mắt cuối năm 2022

1 ngày trước ESPORTS

Trong thời gian tới, hàng loạt các bom tấn mobile sẽ bùng nổ, hứa hẹn một nửa cuối 2022 vô cùng thú vị dành cho game thủ.

Đánh bại HCMC Wings, Hanoi Buffaloes đạt thứ hạng vòng loại cao nhất lịch sử

Đánh bại HCMC Wings, Hanoi Buffaloes đạt thứ hạng vòng loại cao nhất lịch sử

1 ngày trước VBA

Trong lịch sử VBA, Hanoi Buffaloes chưa từng đạt được thứ hạng cao hơn vị trí thứ 3 tại vòng loại, cho tới mùa giải năm nay.

Kết quả VBA 2022 hôm nay mới nhất: Hanoi Buffaloes "bắn hạ" City Wings ngay tại Hồ Xuân Hương

Kết quả VBA 2022 hôm nay mới nhất: Hanoi Buffaloes "bắn hạ" City Wings ngay tại Hồ Xuân Hương

1 ngày trước VBA

Kết quả bóng rổ VBA 2022 hôm nay mới nhất. Cập nhật KQ giải VBA 5X5 năm 2022 chính xác nhất.

Bảng xếp hạng VBA 2022 mới nhất: Xác định hai cặp đấu Playoffs

Bảng xếp hạng VBA 2022 mới nhất: Xác định hai cặp đấu Playoffs

1 ngày trước VBA

Bảng xếp hạng bóng rổ VBA 2022 cập nhật mới nhất. Xem BXH giải VBA 5x5 năm 2022 chính xác nhất.

Bản tin bóng chuyền: Tuyển Việt Nam chuẩn bị những gì cho AVC Cup, "World Cup" đang nóng

Bản tin bóng chuyền: Tuyển Việt Nam chuẩn bị những gì cho AVC Cup, "World Cup" đang nóng

2 ngày trước Bóng chuyền

Bản tin bóng chuyền tuần này mang tới những thông tin về quá trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho AVC Cup 2022, đồng thời FIVB World Championship đang đến rất gần.

Xem thêm
Nhận định