Cập nhật Dota 2 7.30c: Dawnbreaker được đưa vào Captain's Mode

Thành Hưng
thứ bảy 11-9-2021 15:43:24 +07:00 0 bình luận
|
Chi tiết bản cập nhật Dota 2 7.30c ra mắt ngày 11/9: Dawnbreaker chính thức được đưa vào competitive; Luna và Mirana được buff mạnh...

Chi tiết bản cập nhật Dota 2 7.30c:

Cập nhật Gameplay

Dawnbreaker chính thức xuất hiện trong Captain's Mode

Dawnbreaker được đưa vào Competitive Dota

Stack Neutral Creeps cho Vàng và kinh nghiệm giảm đi 15%

Ancient Black Dragon: Năng lượng của Fireball tăng từ 100 -> 200

Ancient Thunderhide: Năng lượng của Frenzy tăng từ 50 -> 75

Ancient Thunderhide: Năng lượng của Slam tăng từ 90 -> 150.

Cập nhật Items

ECHO SABRE

Hồi năng lượng giảm từ 2.25 -> 1.75

Strength cơ bản giảm từ 15 -> 13

Sửa lỗi Swashbuckle và Toss Tree không khiến Echo bị cooldown.

MONKEY KING BAR

Tốc độ đánh tăng từ 35 -> 45

SILVER EDGE

Thời gian hồi tăng từ 18 -> 20 giây

SANGE VÀ YASHA

Kháng hiệu ứng giảm từ 25% -> 22%

KAYA AND SANGE

Kháng hiệu ứng giảm từ 25% -> 22%

HELM OF IRON WILL

Giá tăng từ 925 -> 950

SACRED RELIC

Giá giảm từ 3800 -> 3750

ARMLET OF MORDIGGIAN

Giá công thức giảm từ 650 -> 625 (Tổng giá không đổi)

CRIMSON GUARD

Giá công thức giảm từ 950 -> 875 (Tổng giá giảm từ 3700 -> 3650)

HELM OF THE DOMINATOR

Tổng giá tăng từ 2350 -> 2375

HELM OF THE OVERLORD

Giá công thức giảm từ 1250 -> 1225 (Tổng giá không đổi)

Chỉ số cộng thêm giảm từ +8 -> +7

Hồi máu cộng thêm giảm từ +8 -> +7

Giáp cộng thêm giảm từ +8 -> +7

Tiền nhận được khi giết quái bị thu phục tăng từ +200 -> +250

Cập nhật Neutral Items

ASCETIC'S CAP

Kháng hiệu ứng giảm từ 50 -> 40%

Máu cộng thêm giảm từ 300 -> 250

BLAST RIG

Giáp cộng thêm giảm từ 8 -> 7

Thời gian làm mù đối thủ giảm từ 2.5 -> 2 giây

APEX

Các chỉ số cơ bản cộng thêm giảm từ 75 -> 70

GIANT'S RING

Strength cộng thêm giảm từ 40 -> 35

Tốc độ chạy cộng thêm giảm từ 60 -> 50

TELESCOPE

Phạm vi dùng chiêu cộng thêm giảm từ 125 -> 110

Phạm vi tấn công cộng thêm giảm từ 125 -> 110

WITCHBANE

Cleanse is now a single target spell

Cập nhật Heroes

ABADDON

Talents

- Level 20 talent: +9 Giáp -> -8s hồi chiêu Borrowed Time

ALCHEMIST

Sát thương cơ bản thay đổi từ 49-58 -> 52-58

CHEMICAL RAGE: Năng lượng giảm từ 50/100/150 -> 50/75/100

ANCIENT APPARITION

Talents

- Level 10 Talent +175 Chilling Touch tầm đánh -> +200

- Level 15 Talent +150 Cold Feet -> +200 breaking distance (Khoảng cách cần di chuyển để không bị đóng băng bởi Cold Feet)

- Level 20 Talent +70 Chilling Touch Damage -> +80

- Level 25 Talent 500 AoE Cold Feet  -> 450

ARC WARDEN

- Strength giảm từ 23 + 2.8 -> 22 +2.6

- Agility cơ bản tăng từ 16 -> 20 (Sát thương cơ bản không đổi)

SPARK WRAITH: Aghanim's Scepter secondary spark wraith activation delay reduced from 3s -> 2.

Talents

- Level 25 Talent +25% Hút máu -> 35%

BANE

Strength mỗi cấp giảm từ 2.6 -> 2.5

Agility mỗi cấp giảm từ 2.6 -> 2.5

Intelligence mỗi cấp giảm từ 2.6 -> 2.5

Talents

- Level 10 Talent +15% giảm kháng phép -> +12%

- Level 25 Talent +5.5s Fiend's Grip thời gian hiệu lực -> +5

BATRIDER

Batrider bị nerf mạnh độ cơ động

Tầm nhìn cơ bản tăng từ 1200/800 -> 1600/800 (Ngày/Đêm)

STICKY NAPALM:

- Không còn tăng sát thương cho Fae Grenade

- Thời gian hiệu lực giảm từ 8s -> 7

FLAMEBREAK: DPS giảm từ 20 -> 15

FIREFLY

- Tầm nhìn cộng thêm giảm từ 200/400/600/800 -> 100/200/300/400

- Hồi chiêu tăng từ 46/42/38/34 -> 52/46/40/34 giây

BEASTMASTER

Sát thương cơ bản giảm 2

PRIMAL ROAR: Hồi chiêu tăng từ 90/80/70 -> 100/80/60 giây

Talents

- Level 10 Talent +20 tốc độ chạy -> +1.75 hồi năng lượng

- Level 15 Talent +3 hồi năng lượng ->  +30 tốc độ chạy

- Level 15 Talent +250 Máu cho đơn vị triệu hồi bởi Beast Master -> +2.5% sát thương mỗi cộng dồn cho Wild Axes

- Level 20 Talent -30s hồi chiêu cho Primar Roar ->  +250  Máu cho đơn vị triệu hồi bởi Beast Master

- Level 25 Talent +4% sát thương mỗi cộng dồn cho Wild Axes -> -30s hồi chiêu Primar Roar

BLOODSEEKER

Agility cơ bản giảm từ 3.4 -> 3.1

Sửa lỗi - Level 15 Talent Bonus Damage Rupture không có tác dụng lên mục tiêu đang bị Rupture

Talents

- Level 10 Talent +10% Khuếch đại chiêu Bloodrage -> +8%

BOUNTY HUNTER

JINADA: Sát thương thay đổi từ 70/100/130/160 -> 60/100/140/180

BREWMASTER

Talents

- Level 25 Talent: +80% sát thương chí mạng cho Drunken Brawler  -> 90%

CENTAUR WARRUNNER

DOUBLE EDGE: Phạm vi ảnh hưởng tăng từ 190 -> 220

Talents

- Level 20 Talent:  -20s hồi chiêu Stampede -> -25

CHAOS KNIGHT

Tốc độ chạy cơ bản tăng từ 320 -> 325.

CHAOS STRIKE: Tỷ lệ Proc tăng từ 30% -> 33.33%

REALITY RIFT: Trừ giáp tăng từ 3/4/5/6 -> 4/5/6/7

CHEN

DIVINE FAVOR

- Aura cộng giáp giảm từ 2/3/4/5 -> 1/2/3/4

- Aura hồi máu tăng từ 1.25/2.5/3.75/5 -> 1.5/3/4.5/6

Talents

- Level 10 Talent +175 Máu -> 200

CLINKZ

Clinkz đang quá mạnh trong meta hiện tại

Agility cơ bản giảm từ 2.7 -> 2.5

Tầm đánh giảm từ 625 -> 600

BURNING BARRAGE

- Hồi chiêu tăng từ 28/24/20/16 -> 30/26/22/18

- Thời gian vận chiêu tăng từ  0 -> 0.2

- Năng lượng tăng từ 40/50/60/70 -> 40/55/70/85

SKELETON WALK: Shard Skeleton Archers có thời gian hiệu lực từ 45s -> 30

DEATH PACT: Máu cộng thêm giảm từ 40%/70%/100% -> 30%/55%/80%

BURNING ARMY: Thời gian hiệu lực tăng từ 20s -> 30s

CRYSTAL MAIDEN

FROSTBITE: Năng lượng giảm từ 140/145/150/155 -> 125/135/145/155

DARK SEER

ION SHELL: Aghanim’s Scepter cho máu cộng thêm giảm từ 300 -> 275

Talents

- Level 20 Talent -35s Wall of Replica hồi chiêu -> -40

- Level 25 Talent 320 AoE Surge -> 350

DAZZLE

Tầm đánh tăng từ 550 -> 575.

Talents

- Level 20 Talent +36 Poison Touch DPS -> +40

DEATH PROPHET

Intelligence mỗi cấp giảm từ 3.5 -> 3.3

Agility mỗi cấp giảm tưf 1.4 -> 1.8

Hồi máu cơ bản tăng từ 0 -> 0.5

Tốc độ chạy cơ bản tăng từ 320 -> 325

DISRUPTOR

Talents

- Level 25 Talent +275 Static Storm AoE -> 250

- Level 25 Talent -11s Glimpse hồi chiêu -> -12

DRAGON KNIGHT

Sát thương cơ bản tăng 1

ELDER DRAGON FORM

- Black Dragon: Kháng phép tăng từ 20% -> 25%

- Hồi chiêu giảm từ 115 -> 115/110/105/100

FIREBALL: DPS tăng từ 60 -> 65

DROW RANGER

MULTISHOT: Gây thêm sát thương theo cấp độ của Frost Arrows

EARTHSHAKER

ENCHANT TOTEM:

- Aghanim's Scepter: Thời gian bay trên không giảm từ 1s -> 0.8s

- Thời gian vận chiêu giảm từ 0.69 -> 0.6

EMBER SPIRIT

Agility mỗi cấp tăng từ 2.6 -> 2.9

Hồi máu cơ bản tăng từ 0.5 -> 0.75

ENCHANTRESS

IMPETUS: Năng lượng giảm từ 65 -> 55

GRIMSTROKE

Talents

- Level 20 Talent +800 Stroke of fate  -> +1000 tầm sử dụng

- Level 25 Talent +40% Stroke of fate -> +50% sát thương

GYROCOPTER

HOMING MISSILE: Shard Rocket Barrage tăng tầm dùng chiêu từ 700 -> 725

HOODWINK

ACORN SHOT: Thời gian làm chậm tăng từ 0.25s -> 0.35

Talents

- Level 25 Talent: Sharpshooter không còn gây sát thương Pure

HUSKAR

- Level 20 +35% hồi máu cho Berserker's Blood  -> 30

- Level 25 +16% sát thơng Life Break Damage -> +20%

JAKIRO

Strength mỗi cấp giảm từ 3.0 -> 2.8

Intelligence mỗi cấp tăng từ 2.8 -> 3.0

MACROPYRE: Sát thương tăng từ 100/140/180 -> 110/155/200

KEEPER OF THE LIGHT

Keeper of The Light sẽ được giảm khả năng burst damage

ILLUMINATE:

- Hồi chiêu tăng từ 11 -> 13s

- Sát thương giảm từ 225/325/425/525 -> 200/300/400/500

- Tốc độ travel giảm từ1050 -> 900

SPIRIT FORM: Tốc độ chạy cộng thêm giảm từ 20/25/30% -> 15/20/25%

LIFESTEALER

Agility tăng từ 18 + 2.4 -> 19 + 2.6

LINA

LIGHT STRIKE ARRAY: Hồi chiêu tăng từ 10/9/8/7 -> 13/11/9/7

LAGUNA BLADE: Shard sẽ giảm 100 năng lượng dùng chiêu

Talents

- Level 25 Talent +150 tầm đánh  -> 125

LUNA

Mirana và Luna nhận những chỉnh sửa tích cực ở 7.30c

LUCENT BEAM

- Aghanim’s Shard cho thêm 1 đòn đánh thay vì 2

- Aghanim’s Shard tăng phạm vi từ 325 -> 500

ECLIPSE: Hồi chiêu giảm từ 140 -> 140/130/120

LYCAN

FERAL IMPULSE

- Sát thương cộng thêm giảm từ 12/24/36/48% -> 11/22/33/44%

- Hồi máu cộng thêm giảm từ 2/4/6/8 -> 1/3/5/7

Talents

- Level 10 Talent +15 sát thương Summon Wolves  -> +13

- Level 10 Talent +8 Hồi máu Feral Impulse -> +10

- Level 15 Talent -20s hồi chiêu Shapeshift  -> -15s

- Level 20 Talent +30% sát thương Feral Impulse  -> +25%

MIRANA

Talents

- Level 15 Talent +75 tốc độ đánh của Leap -> +80

- Level 20 Talent -25s hồi chiêu Moonlight Shadow Cooldown -> -20

- Level 25 Talent +180 sát thương Starstorm -> +200

MONKEY KING

BOUNDLESS STRIKE: Sát thương chí mạng giảm từ 150/175/200/225% -> 135/165/195/225%

TREE DANCE: Hồi chiêu tăng từ 1 -> 1.45/1.3/1.15/1s

NAGA SIREN

Strength cơ bản giảm từ 22 -> 21

Talents

- Level 20 Talent +10% tỷ lệ Rip Tide  -> 12%

- Level 25 Talent -6 giáp Rip Tide -> 7

NATURE'S PROPHET

Hồi năng lượng cơ bản từ 0.5 -> 0.75

NIGHT STALKER

Hồi máu cơ bản giảm từ 2.25 -> 2.0

Talents

- Level 15 Talent +50 sát thương Dark Ascension -> +40

- Level 20 Talent +25 Strength -> +20

OMNIKNIGHT

HEAVENLY GRACE: Có thể bị dispelled.

DEGEN AURA: Tỷ lệ làm chậm giảm từ 10/18/26/34% -> 10/19/28/37%

GUARDIAN ANGEL: Năng lượng tăng từ 125/175/250 -> 150/200/250

Talents

- Level 20 Talent -3s hồi chiêu Heavenly Grace -> -2

PANGOLIER

SHIELD CRASH

- Tỷ lệ làm chậm từ 25/30/35/40% -> 20/25/30/35%

- Năng lượng tăng từ 60/70/80/90 -> 75/85/95/105

ROLLING THUNDER: Hồi chiêu tăng từ 70 -> 80/75/70

Talents

- Level 25 Talent -28s hồi chiêu Rolling Thunder -> -25

PHANTOM ASSASSIN

Hồi máu cơ bản tăng từ 0.25 -> 0.75

BLUR: Tỷ lệ né đòn tăng từ 15/25/35/45% -> 20/30/40/50%

PHANTOM LANCER

Talents

- Level 15 talent -3s hồi chiêu Spirit Lance -> -2

PUCK

ILLUSORY ORB: Hồi chiêu giảm từ 13/12/11/10 -> 12/11/10/9s

PUGNA

LIFE DRAIN: Aghanim's Scepter cho sát thương/hồi máu từ 200/300/400 -> 250/325/400

RUBICK

Hồi năng lượng cơ bản tăng từ 0 -> 0.5

FADE BOLT

- Giảm sát thương tăng từ 10/18/26/34% -> 14/21/28/35%

- Sát thương giảm đi khi chuyển từ mục tiêu này sang mục tiêu khác giảm từ 8% -> 7%

SAND KING

BURROWSTRIKE:

- Hồi chiêu tăng từ 14/13/12/11 -> 15/14/13/12s

- Tầm dùng chiêu tăng từ 400/500/600/700 -> 425/500/575/650

CAUSTIC FINALE: Sửa lỗi không gây sát thương lên bóng

SHADOW DEMON

DISRUPTION: Hồi chiêu tăng từ 27/24/21/18 -> 29/26/23/20s

SHADOW POISON: Năng lượng thay đổi từ 35/40/45/50 -> 45

SHADOW FIEND

NECROMASTERY: Shard cho sát thương chí mạng tăng từ 170% -> 190%

Talents

- Level 15 Talent +80 sát thương Shadow Raze -> +100

- Level 20 Talent +0.3s Requiem Fear mỗi linh hồn -> +0.4s

- Level 25 Talent -40s hồi chiêu Requiem of Souls -> -50s

SHADOW SHAMAN

Hồi máu cơ bản tăng từ 0.25 -> 1

Talents

- Level 15 Talent +100 tầm dánh của Mass Serpent Wards -> 120

- Level 25 Talent +370 sát thương Aether shock -> 380

SILENCER

GLAIVES OF WISDOM: Intelligence ăn cắp tăng thời gian hiệu lực từ 10/20/30/40 -> 15/20/25/30

SLARDAR

GUARDIAN SPRINT: Hồi chiêu giảm từ 32/27/22/17 -> 29/25/21/17s

Talents
- Level 20 Talent +100 sát thương Slithereen Crush -> 125

SLARK

Tốc độ đánh cơ bản giảm từ 115 -> 110

Talents

- Level 25 Talent +65s hiêu lực Essence Shift -> +55

SNAPFIRE

Hồi máu cơ bản tăng từ 0.25 -> 0.75

MORTIMER KISSES: Thời gian hiệu lực giảm 6s -> 5.5s

SVEN

Base Attack Time tăng từ 1.8 -> 1.9

STORM HAMMER: Sát thương tăng từ 110/180/250/320 -> 95/170/245/320

GOD'S STRENGTH: Thời gian hiệu lực giảm từ 40 -> 35

TERRORBLADE

Strength mỗi cấp từ 1.7 -> 2.0

TIMBERSAW

Sát thương cơ bản tăng 1.

WHIRLING DEATH: Sát thương mỗi cây bị cắt tăng từ 8/16/24/32 -> 11/18/25/32

Talents

- Level 20 talent +3% làm chậm Chakram -> +4%.

TINY

Strength tăng từ 28 + 3.8 -> 30 + 4.0

Talents

- Level 25 Talent: Dự trữ 3 toss -> 2

TUSK

SNOWBALL: Hồi chiêu giảm từ 21/20/19/18 -> 18/17/16/15

WALRUS PUNCH!: Sát thương chí mạng tăng từ 350% -> 350%/375%/400%

Talents

- Level 25 Talent -10s hồi chiêu Snowball -> -8

UNDERLORD

FIEND'S GATE: Hồi chiêu giảm từ 130 -> 110

Talents

- Level 10 Talent +125 phạm vi Firestorm -> +100

- Level 20 Talent +12% giảm sát thương Atrophy Aura -> 15%

UNDYING

Hồi năng lượng cơ bản tăng từ 0 -> 0.25

Talents

- Level 10 Talent +50 sát thương Decay -> +55

URSA

Talents

- Level 25 Talent: +480 Earthshock AoE -> 500

VENGEFUL SPIRIT

Agility mỗi cấp giảm từ 3.8 -> 3.4

VENGEANCE AURA

- Aghanim's Scepter illusion: Tốc độ chạy cộng thêm giảm từ 25% -> 12%

- Aghanim's Scepter illusion: Giờ sẽ có thanh máu như Hero

VENOMANCER

Agility mỗi cấp giảm từ 3.0 -> 2.8

Talents

- Level 25 Talent 2.6x Plague ward Máu/sát thương -> 2.5x

VIPER

Agility mỗi cấp tăng từ 2.5 -> 2.7

POISON ATTACK: Giảm kháng phép mỗi stack từ 3/5/7/9% -> 4/6/8/10%

VOID SPIRIT

Talents

- Level 10 Talent +60 Aether Remnant Damage reduced -> +50

- Level 10 Talent +2.5 Mana Regen reduced -> 1.75

- Level 25 Talent 2.5s Dissimilate stun reduced -> 2s

WARLOCK

UPHEAVAL: Hồi chiêu giảm từ 50/46/42/38 -> 35

WEAVER

Hồi máu cơ bản tăng từ 1 -> 1.25

SHUKUCHI: Năng lượng giảm từ 70 -> 60

WITCH DOCTOR

DEATH WARD: Sát thương tăng từ 85/135/185 -> 85/140/195

VOODOO SWITCHEROO

- Năng lượng giảm từ 250 -> 150

- Hồi chiêu giảm từ 70 -> 40

WRAITH KING

WRAITHFIRE BLAST:

- Sát thương theo thời gian tăng từ 10/30/50/70 -> 20/40/60/80

- Sát thương khởi điểm tăng từ 70/80/90/100 -> 60/80/100/120

ZEUS

LIGHTNING BOLT: Giờ sẽ nhắm vào đơn vị địch không phải hero gần nhất trong phạm vi của kỹ năng khi sử dụng vào đất, trong trường hợp không có hero đối phương nào ở gần.

Bài liên quan
| Thành Hưng
Bình luận
Tin cùng chuyên mục
Đừng bỏ lỡ
Có thể bạn quan tâm
Mùa 23HR FO4 xuất hiện hoành tráng dưới hình ảnh các siêu anh hùng Marvel

Mùa 23HR FO4 xuất hiện hoành tráng dưới hình ảnh các siêu anh hùng Marvel

5 giờ trước FIFA & PES

Mùa 23HR, hay còn được gọi là 23 Heroes sẽ là mùa giải mới tiếp theo trong FIFA Online 4, quy tụ nhiều danh thủ của bóng đá thế giới với chỉ số rất cao.

36 cầu thủ được triệu tập lên tuyển bóng chuyền Việt Nam, không có ai xin rút!

36 cầu thủ được triệu tập lên tuyển bóng chuyền Việt Nam, không có ai xin rút!

5 giờ trước Bóng chuyền Việt Nam

Sau khi hết thời hạn trả lời của các địa phương, Liên đoàn bóng chuyền xác nhận trong số 36 được cầu thủ được gọi lên tuyển không có ai xin rút.

VĐQG Billiards & Snooker 2023 ngày 20/3: Lương Chí Dũng nhẹ nhàng vào vòng 1/16

VĐQG Billiards & Snooker 2023 ngày 20/3: Lương Chí Dũng nhẹ nhàng vào vòng 1/16

7 giờ trước Billiards

Nội dung 10 bi Giải VĐQG Billiards & Snooker 2023 ngày 20/3 chứng kiến những cái tên quen thuộc như Đặng Thành Kiên, Nguyễn Bá Mạnh, Lương Chí Dũng đi tiếp.

Dia1 và thông số đáng báo động ở lượt đi VCS Mùa Xuân 2023

Dia1 và thông số đáng báo động ở lượt đi VCS Mùa Xuân 2023

7 giờ trước Liên Minh Huyền Thoại

Đường giữa của SBTC Esports, Dia1 tiếp tục cho thấy một phong độ cực kỳ bất ổn. Thậm chí, tuyển thủ này còn đang là tâm điểm của sự chỉ trích với nhiều quyết định gây trnah cãi.

Karate Việt Nam: 23 HCV và thách thức bảo vệ ngôi số 1 SEA Games 32

Karate Việt Nam: 23 HCV và thách thức bảo vệ ngôi số 1 SEA Games 32

11 giờ trước Võ Thuật

Giành tới 23 tấm HCV ở giải Karate vô địch Đông Nam Á vừa kết thúc, nhưng để bảo vệ ngôi số 1 ở SEA Games 32 tới đây với Karate Việt Nam là thách thức không đơn giản.

Ngọc Trân dừng bước, Việt Nam còn 2 đại diện ở giải Vô địch Boxing nữ thế giới 2023

Ngọc Trân dừng bước, Việt Nam còn 2 đại diện ở giải Vô địch Boxing nữ thế giới 2023

12 giờ trước Võ Thuật

Đối mặt áp lực tấn công liên tục từ đối thủ người Pháp, tài năng trẻ Nguyễn Thị Ngọc Trân đã phải dừng bước ở giải Vô địch Boxing nữ thế giới 2023.

Conor McGregor chưa thực hiện kiểm tra chất cấm, ngày trở lại UFC còn xa?

Conor McGregor chưa thực hiện kiểm tra chất cấm, ngày trở lại UFC còn xa?

14 giờ trước Võ Thuật

Trái với tuyên bố chỉ cần 2 bài kiểm tra chất cấm để thi đấu trở lại tại UFC từ Conor McGregor, tay đấm người Ireland cần thực hiện nhiều thủ tục hơn thế.

Tuyển Brazil sẽ chạm trán đối thủ hàng đầu châu Âu vào tháng 3/2024

Tuyển Brazil sẽ chạm trán đối thủ hàng đầu châu Âu vào tháng 3/2024

14 giờ trước Bóng đá Quốc tế

Thỏa thuận giữa CONMEBOL và UEFA quy định về các trận đấu tay đôi giữa hai châu lục nghĩa là Brazil sẽ chạm trán một đối thủ từ châu Âu mà họ còn thiếu.

Sức hấp dẫn và những tồn đọng của vòng I giải bóng chuyền VĐQG 2023!

Sức hấp dẫn và những tồn đọng của vòng I giải bóng chuyền VĐQG 2023!

16 giờ trước Bóng chuyền Việt Nam

Sau gần 1 tháng tranh tài vòng I giải bóng chuyền VĐQG 2023 đã khép lại với những diễn biến hấp dẫn nhưng còn đó là những tồn đọng.

Austin Reaves lập career-high, giải cứu Los Angeles Lakers khỏi tay Orlando Magic

Austin Reaves lập career-high, giải cứu Los Angeles Lakers khỏi tay Orlando Magic

16 giờ trước NBA

Từ một trận đấu tưởng chừng Los Angeles Lakers sẽ thắng dễ Orlando Magic, đội bóng áo vàng tím đã tự làm khó mình trước khi người hùng Austin Reaves xuất hiện.

Messi bị coi là “hiện thân cho thất bại của PSG”

Messi bị coi là “hiện thân cho thất bại của PSG”

17 giờ trước Bóng đá Quốc tế

Lionel Messi là một trong những cầu thủ chơi tích cực nhất cùng với Mbappe, nhưng anh không thể khuất phục được Rennes, đội cũng đánh bại PSG ở lượt đi.

HLV trưởng Los Angeles Lakers: LeBron James sẽ trở lại mùa này!

HLV trưởng Los Angeles Lakers: LeBron James sẽ trở lại mùa này!

17 giờ trước NBA

Dù chưa bình phục chấn thương, LeBron James vẫn đang tập 3 lần mỗi ngày để có sự chuẩn bị tốt nhất về mặt thể trạng, sẵn sàng ra sân ngay khi được cho phép.

Điền kinh Việt Nam chưa có suất Olympic 2024 sau giải đi bộ châu Á 2023

Điền kinh Việt Nam chưa có suất Olympic 2024 sau giải đi bộ châu Á 2023

19 giờ trước Điền kinh

4 tuyển thủ đội tuyển đi bộ Việt Nam dự giải đi bộ 20km châu Á 2023 tại Nomi (Nhật Bản) ngày 19/3/2023 vẫn chưa có suất dự Olympic 2024 dù thi đấu khá tốt.

Inter vs Juve: Bàn thắng được công nhận khi bóng 2 lần… chạm tay

Inter vs Juve: Bàn thắng được công nhận khi bóng 2 lần… chạm tay

19 giờ trước Bóng đá Ý

Trận derby Italia giữa Inter và Juventus đã nổ ra tranh cãi khi bàn thắng của Kostic được công nhận sau tình huống bóng hai lần chạm tay các cầu thủ Juve.

Văn Trường sung sướng sát cánh cùng “đàn anh” ở U23 Việt Nam

Văn Trường sung sướng sát cánh cùng “đàn anh” ở U23 Việt Nam

20 giờ trước Bóng đá Việt Nam

Là một trong những cầu thủ nổi bật của lứa U20, Văn Trường đã được đôn lên U23 Việt Nam tham dự U23 Dubai Cup 2023 tại Qatar.

Roma của Mourinho thua đau trong trận derby thủ đô có 3 thẻ đỏ

Roma của Mourinho thua đau trong trận derby thủ đô có 3 thẻ đỏ

21 giờ trước Bóng đá Ý

AS Roma đã hứng chịu thất bại cay đắng trong trận derby thủ đô với Lazio, khiến đội bóng của Jose Mourinho vẫn đứng ngoài vị trí dự Champions League.

Top đội hình nên chơi Tam Quốc Chí Chiến Lược mùa 2

Top đội hình nên chơi Tam Quốc Chí Chiến Lược mùa 2

21 giờ trước ESPORTS

Tổng hợp những đội hình tướng mạnh trong Tam Quốc Chí Chiến Lược, cho phép người chơi xây dựng đội quân một cách hiệu quả, đặc biệt là trong giai đoạn đầu mùa.

Kessie định đoạt trận Siêu kinh điển cho Barca giống như Messi

Kessie định đoạt trận Siêu kinh điển cho Barca giống như Messi

22 giờ trước Bóng đá Tây Ban Nha

Sân Nou Camp đã vỡ oà khi Franck Kessie ấn định chiến thắng cho Barca trước Real Madrid trong trận Siêu kinh điển để tiến gần hơn đến chức vô địch La Liga.

MU bất ngờ hưởng lợi bằng 3 thẻ đỏ trong 40 giây như thế nào?

MU bất ngờ hưởng lợi bằng 3 thẻ đỏ trong 40 giây như thế nào?

22 giờ trước Bóng đá Anh

MU từ chỗ bị dẫn trước đã chứng kiến đối thủ Fulham tự huỷ hoại bằng cách chịu 3 chiếc thẻ đỏ trong vòng 40 giây ở trận tứ kết FA Cup.

Huỳnh Như góp công đặc biệt vào hai bàn thắng của Lank

Huỳnh Như góp công đặc biệt vào hai bàn thắng của Lank

23 giờ trước Bóng đá Việt Nam

Không ghi bàn hay kiến tạo, Huỳnh Như có cách đóng góp theo cách đặc biệt để giúp Lank tìm lại niềm vui chiến thắng ở giải VĐQG nữ Bồ Đào Nha.

Lịch thi đấu Valorant 2023: VCT International League

Lịch thi đấu Valorant 2023: VCT International League

1 ngày trước ESPORTS

Lịch thi đấu VALORANT Champions Tour 2023 International League: 3 giải đấu khu vực lớn nhất của mùa VCT 2023: Americas League, EMEA League và Pacific League.

Saka và Martinelli biến Arsenal thành “khẩu pháo 4 nòng”

Saka và Martinelli biến Arsenal thành “khẩu pháo 4 nòng”

1 ngày trước Bóng đá Anh

Arsenal đã đánh bại Crystal Palace để nới rộng khoảng cách ở ngôi đầu bảng, trong đó họ tiếp tục chứng tỏ sức mạnh tấn công với “khẩu trọng pháo 4 nòng”.

Nguyễn Thị Tâm đánh bại tay đấm vô địch thế giới, Việt Nam có 3 võ sỹ đi tiếp

Nguyễn Thị Tâm đánh bại tay đấm vô địch thế giới, Việt Nam có 3 võ sỹ đi tiếp

1 ngày trước Võ Thuật

Niềm hy vọng số 1 của boxing Việt Nam, võ sỹ Nguyễn Thị Tâm vừa xuất sắc hạ tay đấm từng 2 lần vô địch thế giới qua đó giành quyền đi tiếp ở giải Boxing vô địch thế giới 2023.

Lịch thi đấu cúp bóng chuyền Hùng Vương 2023

Lịch thi đấu cúp bóng chuyền Hùng Vương 2023

1 ngày trước Bóng chuyền Việt Nam

Cập nhật lịch thi đấu cúp bóng chuyền cúp Hùng Vương 2023 quy tụ 4 đội bóng nam và 4 đội bóng nữ xuất sắc nhất vòng I giải VĐQG 2023.

Đội hình ra sân Arsenal vs Crystal Palace: Trossard đá chính

Đội hình ra sân Arsenal vs Crystal Palace: Trossard đá chính

1 ngày trước Bóng đá Anh

Đội hình dự kiến trận Arsenal vs Crystal Palace diễn ra lúc 21h00 ngày 19/3, Ngoại hạng Anh 2022/23. Xem danh sách cầu thủ dự kiến ra sân trận Arsenal vs Crystal Palace chính xác nhất.

U23 Việt Nam thư giãn trên sân đẹp như tranh vẽ, nơi Messi từng tập ở World Cup 2022

U23 Việt Nam thư giãn trên sân đẹp như tranh vẽ, nơi Messi từng tập ở World Cup 2022

1 ngày trước Bóng đá Việt Nam

Một ngày sau khi đặt chân đến Qatar, U23 Việt Nam ra sân tập thư giãn với mặt cỏ đẹp như tranh vẽ. Đây là sân Argentina từng tập luyện ở World Cup 2022.

Kết quả tennis mới nhất 19/3: Cựu số 1 thế giới áp sát các cột mốc dù thắng chệch choạc

Kết quả tennis mới nhất 19/3: Cựu số 1 thế giới áp sát các cột mốc dù thắng chệch choạc

1 ngày trước Tennis

Giải tennis Masters 1000 tại Indian Wells hứa hẹn chung kết đơn nam quyết liệt do Carlos Alcaraz có thể đoạt lại ngôi số 1 thế giới từ tay Novak Djokovic.

Thi đấu ấn tượng, bóng chuyền nam Biên Phòng nhận thưởng "nóng"

Thi đấu ấn tượng, bóng chuyền nam Biên Phòng nhận thưởng "nóng"

1 ngày trước Bóng chuyền Việt Nam

Biên Phòng đã khép lại vòng I giải bóng chuyền VĐQG với 4 trận toàn thắng. Thầy trò HLV Trần Đình Tiền đã được lãnh đạo trao thưởng nóng.

Những bóng hồng "hâm nóng" giải VĐQG Billiards & Snooker 2023

Những bóng hồng "hâm nóng" giải VĐQG Billiards & Snooker 2023

1 ngày trước Billiards

Giải VĐQG Billiards & Snooker 2023 đang diễn ra tại Bình Thuận không chỉ hấp dẫn ở các nội dung thi đấu, mà cả trên khán đài với sự xuất hiện của những CĐV nữ.

Leon Edwards cười nhạo suất tranh đai UFC "ban tặng" cho Colby Covington

Leon Edwards cười nhạo suất tranh đai UFC "ban tặng" cho Colby Covington

1 ngày trước Võ Thuật

Không thể đối đầu Leon Edwards tại UFC 286, Colby Covington vẫn được trao suất tranh đai ngay sau sự kiện và nhận về phản ứng thờ ơ của nhà vô địch.

Dự World Cup 2023, tuyển nữ Việt Nam sẽ nhận gần 60 tỷ đồng?

Dự World Cup 2023, tuyển nữ Việt Nam sẽ nhận gần 60 tỷ đồng?

1 ngày trước Bóng đá Việt Nam

FIFA đã tăng tiền thưởng cho các đội dự World Cup nữ 2023 lên 152 triệu USD. Rộ lên thông tin cho rằng, tuyển nữ Việt Nam nhận ít nhất 2,5 triệu USD, tức gần 60 tỷ đồng.

Chế độ chơi Liên Minh Huyền Thoại mới sẽ thay thế Chọn Ẩn

Chế độ chơi Liên Minh Huyền Thoại mới sẽ thay thế Chọn Ẩn

1 ngày trước Liên Minh Huyền Thoại

Quick Play, chế độ chơi mới của Liên Minh Huyền Thoại hiện đã được đưa vào thử nghiệm, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm mới tới các game thủ.

Bảng xếp hạng LCK Mùa Xuân 2023 mới nhất

Bảng xếp hạng LCK Mùa Xuân 2023 mới nhất

1 ngày trước Liên Minh Huyền Thoại

Bảng xếp hạng giải LCK Mùa Xuân 2023 được Webthethao.vn cập nhật mới và chính xác nhất ở bài viết dưới đây.

Kết quả cầu lông Toàn Anh 18/6: Trung Quốc cầm chắc vô địch đơn nam, đoạt luôn HCV đơn nữ?

Kết quả cầu lông Toàn Anh 18/6: Trung Quốc cầm chắc vô địch đơn nam, đoạt luôn HCV đơn nữ?

1 ngày trước Cầu lông

Vòng bán kết của giải cầu lông Toàn Anh thật sự kịch tính xen lẫn bất ngờ, không chỉ xảy ra ở đơn nam mà cả đơn nữ cũng thế.

HLV Mai Đức Chung muốn cả thế giới biết về bóng đá nữ Việt Nam khi dự World Cup 2023

HLV Mai Đức Chung muốn cả thế giới biết về bóng đá nữ Việt Nam khi dự World Cup 2023

1 ngày trước Bóng đá Việt Nam

Ông Mai Đức Chung được tôn vinh là HLV tiêu biểu ở gala Vinh quang Thể thao Việt Nam. Nhà cầm quân 73 tuổi hứa làm rạng ngời bóng đá nước nhà khi cùng tuyển nữ Việt Nam dự World Cup 2023.

Trực tiếp cầu lông Toàn Anh hôm nay 19/3 mới nhất: Chen Yu Fei đại chiến An Se Young

Trực tiếp cầu lông Toàn Anh hôm nay 19/3 mới nhất: Chen Yu Fei đại chiến An Se Young

1 ngày trước Cầu lông

Trực tiếp giải cầu lông Toàn Anh năm 2023 nội dung nam và nữ hôm nay. Cập nhật link xem trực tuyến cầu lông All England mới nhất.

Joel Embiid quân bình chuỗi trận kỷ lục của LeBron James, đưa 76ers đến 8 trận bất bại

Joel Embiid quân bình chuỗi trận kỷ lục của LeBron James, đưa 76ers đến 8 trận bất bại

1 ngày trước NBA

Chuỗi trận ghi 30 điểm với tỷ lệ FG trên 55% của LeBron James đã là kỷ lục NBA trong 10 năm, cho đến khi nó vừa bị quân bình bởi bigman All-Star Joel Embiid.

HLV Miura dẫn dắt "đại kình địch" của bóng đá Việt Nam

HLV Miura dẫn dắt "đại kình địch" của bóng đá Việt Nam

1 ngày trước Bóng đá Việt Nam

Học viện Bóng đá Buriram United vừa thông báo bổ nhiệm cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam là Toshiya Miura dẫn dắt U20 Thái Lan trong một dự án mới của họ.

Ngoại binh bóng chuyền Thanh Hóa bị ngộ độc thực phẩm

Ngoại binh bóng chuyền Thanh Hóa bị ngộ độc thực phẩm

1 ngày trước Bóng chuyền Việt Nam

Ở trận đấu cuối cùng với Hoá chất Đức Giang, ngoại binh bóng chuyền Thanh Hoá Lara Vukasovic đã vắng mặt do bị ngộ độc thực phẩm.

Regian Eersel bảo vệ đai ONE Championship với cú "moi gan" Sinsamut

Regian Eersel bảo vệ đai ONE Championship với cú "moi gan" Sinsamut

1 ngày trước Võ Thuật

Những đòn tay sấm sét đã giúp Regian Eersel giữ lại chiếc đai vô địch Muay Thái hạng nhẹ ONE Championship trước đối thủ Sinsamut Klinmee

Xem thêm
Nhận định