Cập nhật sức mạnh Tướng Liên Quân mùa 19 mới nhất

Thành Hưng
thứ ba 6-7-2021 7:00:00 +07:00 0 bình luận
|
Cập nhật những thay đổi tăng giảm về sức mạnh Tướng của Liên Quân mùa 19 xuất hiện trong bản cập nhật Thành phố Siêu Việt.

CHỈNH SỬA TƯỚNG PHIÊN BẢN THÀNH PHỐ SIÊU VIỆT NGÀY 05/08

Laville

- Chiêu 2:

Thời gian hồi chiêu: 12s - 8s chuyển thành 11s - 9s và sẽ kết thúc sau 3 giây hoặc sau khi đỡ được một chiêu / đòn khống chế

Xóa chí mạng và làm chậm

Cơ chế lá chắn: Đỡ chiêu bất kỳ trong 1.5 giây, đỡ thành công sẽ nhận tiếp 0.25 giây bất tử chuyển thành Đỡ chiêu / đòn khống chế trong 3 giây, đỡ thành công nhận tiếp 0.5 giây miễn khống

Cơ chế tăng tốc: Tăng tốc 60% trong 1.5 giây chuyển thành Tăng tốc 20% trong 3 giây và miễn làm chậm

Mới thêm: lá chắn chặn 200 (+60 mỗi cấp) (+80% Công vật lý) sát thương

Hayate

- Đánh thường:

Đánh thường sẽ không nảy sang tướng địch khác lân cận mục tiêu nữa

- Chiêu 1:

Sát thương: 125 (+20 mỗi cấp) (+25% Công vật lý) chuyển thành 150 (+15 mỗi cấp) (+25% Công vật lý)

Thời gian hồi chiêu: Cố định 5s

- Chiêu 2:

Tăng cự ly lướt: 5m chuyển thành 6m

Sửa bug phạm vi không đúng với thực tế

Tel’Annas

- Nội tại:

Tăng 8% công vật lý khi bên cạnh có đồng đội chuyển thành tăng trực tiếp công vật lý 3.2% (+0.2 mỗi cấp)

- Chiêu 1:

Chỉnh cơ cấu sát thương: (100% Công vật lý) Sát thương vật lý kèm thêm 125 (+20 mỗi cấp) (+15% Công vật lý) sát thương phép

Thời gian hồi chiêu: 8s chuyển thành 5s, hết hiệu ứng cường hóa mới bắt đầu hồi chiêu

Xóa nội tại làm chậm.

- Chiêu 2:

Tỷ lệ làm chậm: 40% chuyển thành 40% - 60%

Tỷ lệ tăng tốc: 20% trong 1 giây chuyển thành 30% trong 1 giây, không hạn chế số lượng tướng bị bắn trúng.

Thời gian hồi chiêu: 9s - 7.5s chuyển thành 10s - 8s.

- Chiêu 3:

Thời gian hồi chiêu: 45s - 30s chuyển thành 40s - 30s

Sát thương và khống chế sẽ không ảnh hưởng bởi cự ly xa gần nữa và cố định ở 300 (+150 mỗi cấp) (+80% Công vật lý) Sát thương vật lý và gây choáng 1.25 giây

Khi tụ lực bị đánh ngắt sẽ hồi chiêu trong 3s

Sửa bug: Tung chiêu sẽ hóa giải khống chế

Violet

- Thuộc tính cơ bản:

Khựng sau mỗi đòn đánh thường: 1s chuyển thành 0.8s

- Nội tại:

Chiêu 2, Chiêu 3 bắn trúng tướng sẽ không được giảm hồi 0.5s Chiêu 1 nữa

- Chiêu 1:

Thời gian hồi chiêu: 5.5s chuyển thành 4s, đòn đánh thường sau khi tung xong mới bắt đầu hồi chiêu

Tỷ lệ tăng tốc: 50% chuyển thành 30 - 50%, bán kính kích hoạt + 1m, lân cận có đồng đội hoặc đơn vị không phải tướng thì vẫn được kích hoạt

Sau khi tung đòn đánh cường hóa thì đòn đánh tiếp theo vẫn không bị giảm sát thương

Thời gian duy trì đòn đánh cường hóa: 5s chuyển thành 3s

Thời gian khựng đòn đánh cường hóa: + 0.066s

Tầm bắn đòn đánh cường hóa: -0.5m

Độ rộng đường đạn đòn đánh cường hóa: -1m

- Chiêu 2:

Tầm bắn: + 2m

Làm chậm: 90% trong 1 giây chuyển thành 50% trong 1.5 giây.

- Chiêu 3:

Sát thương: 400 (+150 mỗi cấp) (+150% Công vật lý) chuyển thành 350 (+125 mỗi cấp) (+120% Công vật lý)

Thời gian hồi chiêu: 30s - 20s chuyển thành 40s - 30s. Khi tụ lực bị đánh ngắt sẽ hồi chiêu trong 3 giây

Tỷ lệ ST: 10% chuyển thành 10 - 20%

Độ rộng đường đạn: +0.5m

Sửa bug phạm vi sát thương không tương ứng thực tế

Yorn

- Nội tại:

Sát thương: 28% Công vật lý (mỗi cấp 4/7/10/13 tăng 1%) Sát thương vật lý + 1% máu tối đa mục tiêu Sát thương chuẩn chuyển thành 2% máu tối đa mục tiêu (mỗi 150 công vật lý tăng 1%) Sát thương vật lý (có thể chí mạng)

Xóa: Sau khi tung chiêu được tăng tốc chạy

- Chiêu 1:

Sát thương: 175 (+25 mỗi cấp) (+75% Công vật lý) chuyển thành 250 (+40 mỗi cấp) (+80% Công vật lý)

Xóa: Gây choáng

Mới thêm: Bắn trúng địch sẽ làm chậm 25% trong 2s

Thời gian hồi chiêu: 9s - 0.6s mỗi cấp chuyển thành 8s - 0.4s mỗi cấp

- Chiêu 2: Sửa thành Tên thần

Chỉnh Sát thương gốc: 200 (+30 mỗi cấp) (+50% Công vật lý)

Chỉnh Sát thương máu đã mất: 7% máu mục tiêu đã mất

Hiệu ứng: Chiêu sẽ đẩy lùi và làm choáng địch

Thời gian hồi chiêu: 15s - 1s mỗi cấp

Xóa: Mũi tên gây sát thương lên mục tiêu không phải tướng

- Chiêu 3: Sửa thành Mưa tên

Sát thương: 300 (+125 mỗi cấp) (+55% Công vật lý)

Hiệu ứng mới: Khiến địch lộ diện

Thời gian hồi chiêu: 40s - 5s mỗi cấp

Skud

- Nội tại:

Tăng 6% - 20% Máu tối đa chuyển thành tăng 10% Máu tối đa

- Chiêu 3:

Hạ đơn vị không phải tướng hồi 6% - 12% máu đã mất chuyển thành Hạ đơn vị không phải tướng hồi 4% - 8% máu đã mất

Keera

- Chiêu 1:

Sát thương: 50 - 100 (+20% Công phép) chuyển thành 100 - 200 (+20% Công phép)

CHỈNH SỬA TƯỚNG GIỮA MÙA PHIÊN BẢN THÀNH PHỐ SIÊU VIỆT

Errol

Nội tại:

- Cự ly đòn đánh cơ bản: 3m -> 2m

- Cứ ly đòn đánh cường hóa: 4m -> 3.5m

- Thời gian đòn đánh cường hóa: 10s -> 5s

- Sát thương đòn đánh cường hóa: 140% Công vật lý -> 150% Công vật lý

Chiêu 1:

- Kẻ địch bị trói chân 0.5s -> Kẻ địch bị làm chậm 30% trong 2s

Chiêu 2:

- Sát thương: 200/240/280/320/360/400 + 180% Công vật lý -> 200/260/320/380/440/500 + 180% Công vật lý

- Thời gian hồi chiêu: 12s-8s -> 11s

- 5 tầng Quỷ Trảo hồi chiêu Tay Đại Đao 1s -> hồi chiêu Tay Đại Đao 10%

- Tung chiêu tạo đòn đánh cường hóa kế tiếp -> Đánh trúng tạo đòn đánh cường hóa kế tiếp

Gildur

Chiêu 2:

- Sát thương: 400/500/600/700/800/900 + 120% Công phép -> 450/560/670/780/890/1000 + 100% Công phép

Chiêu 3:

- Liên tục công kích làm choáng 0.8 giây trong mỗi 0.5 giây -> Liên tục công kích làm choáng 0.6 giây trong mỗi 0.56 giây

 Aoi

Nội tại:

- Sát thương đột kích: 150-220 + 60% Công vật lý -> 120-260 + 50% Công vật lý

Chiêu 1:

- Sát thương thêm lên quái rừng: 30% -> 40%

- Đánh trúng kẻ địch nhận lá chắn: 15% máu tối đa -> 10% máu tối đa

Chiêu 3:

- Thời gian hồi chiêu: 40s-28s -> 50s-40s

 Zata

Chiêu 3:

- Khi bay lên tốc chạy bản thân giảm 30%

- Sát thương mỗi lông vũ bắn ra lúc bay lên:120 + 30/lv + 15% Công phép -> 140 + 30/lv + 18% Công phép. Phần 2% máu tối đa không thay đổi

 Richter

Chiêu 1:

- Gươm lam: Thêm mới: kèm thêm 3%-8% Máu đã mất Sát thương vật lý

- Thời gian hồi chiêu: 9s-8s -> 8s

- Đòn cường hoá gây thêm: 130% Công vật lý sát thương phép -> 150% Công vật lý sát thương phép

Chiêu 2:

- Gươm đỏ: Sát thương: 250-500 + 150% Công vật lý -> 300-600 + 150% Công vật lý

- Bản thân không còn bị giảm tốc chạy

Alice

Nội tại:

- Tung chiêu tăng 20% tốc chạy trong 1s -> tăng 20% tốc chạy trong 2s

Chiêu 1:

- Thời gian hồi chiêu: 9s-6s -> 8s-6s

Chiêu 2:

- Tăng tốc chạy: 30% -> 20% (+3% mỗi 100 công phép)

- Lá chắn 200-400 + 60% Công phép -> 300-600 + 80% Công phép

- Thời gian hồi chiêu: 11s-8s -> 12s-9s

Chiêu 3:

- Xóa: giảm 30% giáp phép địch

- Đánh trúng lần đầu gây x4 sát thương

- Giảm bán kính (-0.5m)

- Khi đang bị câm lặng, bị làm chậm thêm 60%

- Kéo dài thời gian làm chậm (+20%)

- Thời gian hồi chiêu 30s -> 40s-30s

 Florentino

Nội tại:

- Xóa Đột Kích tăng 10% sát thương

Chiêu 1:

- Không tiêu hao nội năng -> Tiêu hao 50 nội năng, nhặt hoa hồi 50

Chiêu 2:

- Tiêu hao 100 nội năng -> Tiêu hao 50 nội năng

Chiêu 3:

- Xóa: Giảm 60% sát thương từ những kẻ địch khác

- Nạn nhân bị giảm 15% giáp -> Flo được tăng 10%-20% Sát thương

- Miễn khống từ những kẻ địch khác -> Miễn khống tất cả

 Keera

Chiêu 3:

- Xóa: chống chịu 3 đòn đánh thường

- Tăng tốc: 30% -> 40%

Ilumia

Nội tại:

- Chiêu cường hóa gây 1.8 lần sát thương -> 2 lần sát thương

- Thời gian cường hóa: 3s -> 5s

Chiêu 1:

- Tăng tốc độ cầu năng lượng (+2.5 m/s)

- Tăng tầm bắn (+0.5m)

- Sát thương: 350/390/430/470/510/550 + 40% Công phép -> 325/360/395/430/465/500 + 37.5% Công phép

Chiêu 2:

- Tăng tốc: 50% -> 30%-50%

- Thời gian làm chậm: 1.5s -> 2s

- Tăng bán kính (+1m)

- Tung chiêu thêm dấu ấn -> Trúng địch thêm dấu ấn, có thể cộng dồn

- Hồi chiêu: 10s-7.5s -> 12s-8s

Chiêu 3:

- Xóa: Tung chiêu thêm dấu ấn

- Tăng thời gian hồi chiêu (+10s)

 Krixi

Chiêu 1:

- Sát thương: 500/575/650/725/800/875 + 75% Công phép -> 525/605/685/765/845/925 + 80% Công phép

Chiêu 3:

- Sát thương: 275/350/425 + 65% Công phép -> 300/380/460 + 70% Công phép

 Toro

Chiêu 2:

- Sát thương: 100% Công vật lý + 5% Máu tối đa -> 100% Công vật lý + 8% Máu tối đa

- Loại sát thương: Sát thương vật lý -> Sát thương phép

 Natalya

Chiêu 3:

- Xóa: Khi tung chiêu loại bỏ các trạng thái khống chế. Nhưng vẫn chặn các khống chế sau khi đã có lá chắn

- Lá chắn chặn: 500/750/1000 + 75% Công phép -> 850/1275/1700 + 100% Công phép

 Airi

Nội tại:

- Sát thương chuẩn: 136% Công vật lý + 1%/lv -> 135% Công vật lý

 Astrid

Chiêu 3:

- Tăng thêm thời gian vô địch để ngăn chiêu cuối bị ngắt

 Kahlii

Nội tại:

- Sát thương lên công trình giảm 50%

Chiêu 1:

- Cho phép vừa tung chiêu vừa di chuyển

- Làm chậm trong: 2s -> 1s

Chiêu 2:

- Xoá đi công phép cộng thêm

- Khiên: 250 + 30% Công phép -> 350 + 65% Công phép

- Nội tại tăng tốc chạy: 2% + 1%/lv -> 15 + 5/lv (cộng đơn vị)

- Kích hoạt tăng tốc chạy: 30%, giảm dần trong 1s -> 75 + 20/lv, giảm dần trong 3 giây

Chiêu 3:

- Sát thương mỗi thanh kiếm:80 + 20/lv + 8% Công phép -> 64 + 16/lv + 7% Công phép

- Tổng số kiếm: 55 -> 90

 Thorne

Chiêu 1:

- Đạn tím: Máu tối đa kẻ địch 2/3/4% (tăng 1/1.5/2% mỗi 125 công vật lý cộng thêm) -> Máu tối đa kẻ địch 2/3/4% (tăng 0.5/0.75/1% mỗi 100 công vật lý cộng thêm), sát thương phép

Chiêu 2:

- Đạn tím: Máu tối đa kẻ địch 2/3/4% (tăng 1/1.5/2% mỗi 125 công vật lý cộng thêm) -> Máu tối đa kẻ địch 2/3/4% (tăng 0.5/0.75/1% mỗi 100 công vật lý cộng thêm), sát thương chuẩn

******

Làm lại Tướng: Lindis

Lindis sẽ được nâng cấp kỹ năng Nguyệt Ảnh lên một tầm cao mới

Phục Kích

- Tăng tốc 25% - 40% => 30%

- Tầm đánh thường: 7.25m => 7m

- Thêm mới: Lindis tung chiêu 1 hoặc là hạ lính, quái rừng, cô sẽ nhận được một cộng dồn (Nguyệt ảnh) đồng thời giảm bớt 1 giây hồi chiêu Nguyệt Ảnh

Nguyệt Ảnh

- Mới: Lindis lướt đến hướng chỉ định cùng với linh hồn tỷ tỷ Luna tấn công ngẫu nhiên kẻ địch lân cận, gây 150 – 250 (+ 0.65 công vật lý) sát thương vật lý, mỗi cộng dồn < Nguyệt ảnh> gia tăng một lần tấn công, tổng cộng tối đa 4 Lần (Có thể chí mạng, không thể kích hoạt nội tại, trúng đích cùng một mục tiêu trong cùng thời gian sẽ khiến ST giảm đến 50%).

Thời gian hồi chiêu: 5/4.5/4 giây => 12 - 10 giây

Làm lại Tướng: Astrid

Astrid sẽ được gia tăng sát thương, làm chậm và cả khả năng chống chịu

Kiếm Tâm

- Mỗi đòn đánh thường hoặc chiêu thức trúng địch giúp giảm 3 giây hồi lá chắn (quái và lính giảm nửa thời gian) => giảm 1 giây hồi chiêu Bạt Kiếm, 1 giây hồi chiêu Quả Cảm.

Bạt Kiếm

- Sát thương vật lý100+20/cấp độ+1.0 công vật lý => 200+25/cấp độ+0.8 công vật lý

- Xóa: cường hóa Đánh thường đột kích

- Xóa: Giảm tốc độ đánh

- Thêm mới: Mỗi đánh trúng một kẻ địch gia tăng 15-25% Tốc đánh, 5-10% Xuyên giáp, cộng dồn tối đa 3 Tầng, kéo dài 5 giây

Quả Cảm

- Cường hóa Đánh thường sát thương vật lý: 60/90/120/150/180/210 (+1.5 Công vật lý) sát thương vật lý => 275+45/cấp độ+0.5 công vật lý

- Làm chậm: 50% trong 1,5 giây => 40% trong 2 giây

Thời gian hồi chiêu: 18 -13 giây => 8 giây

- Xóa: Làm mới chiêu 1

- Thêm mới: Đánh thường kế chuyển thành đột kích, đánh trúng địch khiến chúng bị làm chậm 40% trong 2 giây, bản thân nhận được lá chắn.

Cự Kiếm

Astrid tập trung sức mạnh trong 2 giây giúp miễn nhiễm mọi sát thương và khống chế. Sau 1.5 giây cô vung kiếm gây sát thương vật lý. Nếu % máu hiện tại của kẻ địch cao hơn Astrid, nạn nhân sẽ bị choáng trong 1.5 giây, còn nếu thấp hơn thì chịu thêm sát thương chuẩn bằng 16% máu đã mất. Trúng tướng sẽ giúp nội tại hồi lại ngay lập tức.

- Xóa: Tụ lực bị giảm tốc

- Xóa: Sát thương vật lý

- Xóa: Điều kiện máu bản thân so với mục tiêu

- Thêm mới: Chiêu 3 ST chuẩn bổ sung 100% Hút máu

- Thêm mới: Tụ lực trong lúc đó có thể sử dụng Chiêu 2 đổi vị trí

- Sát thương chuẩn: 200 - 600 => 200 - 300, đồng thời mỗi 100 công vật lý gia tăng ST tương đương 1% máu tối đa

Tăng giảm sức mạnh Tướng mùa 19

Aoi

Aoi bị giảm độ cơ động

Nội tại:

- Đánh thường Cường hóa phạm vi tìm địch xa nhất: 4m => 3.5m

- Sát thương đánh thường Cường hóa: 150-220+0.45 AD =>150-220+0.6 AD

Chiêu 1: Phi hành trúng địch hồi 130 -> 280+0.45 AD MÁU => Rơi xuống đất nhận được lá chắn tương đương với 15% Máu tối đa, kéo dài 2 Giây.

Maloch

Chiêu 1 của Maloch được tăng sức mạnh

Nội tại: Dưới thanh máu hiện thanh trạng thái cường hóa, thời gian: 8s – 6s.

Chiêu 1:

- Ở trạng thái cường hóa chém ngang không trúng tướng cũng sẽ không xóa cường hóa.

- Khi Chém ngang nếu Maloch bị khống chế thì chiêu sẽ bị ngắt nhưng chỉ tốn 1.5 Giây hồi chiêu.

- Sát thương: 350+110/cấp độ+2.0AD => 375+125/cấp độ+2.15AD

- Hồi máu khi đánh trúng tướng ở trạng thái cường hóa: Máu đã mất 6%+0.3 AD (Tối đa 4 Lần) => Máu đã mất 8%+0.4 AD (Tối đa 3 Lần)

Chiêu 2:

- Đánh trúng tướng lập tức được tiến vào trạng thái cường hóa.

- Hồi chiêu: 12-1s/cấp độ => 13-1s/cấp độ

Florentino

Florentino tiếp tục bị giảm sức mạnh

Chiêu 1:

- Tốc độ hoa giảm xuống 25%, gia tăng một chút tầm bắn

- Thời gian hồi chiêu: 8s => 6s

- Hoa tồn tại: 3s => 3.5s

Chiêu 2:

- Thêm mới: Phạm vi sát thương sẽ có hiệu lực lên đơn vị không phải tướng.

- Giảm bớt hồi Chiêu 1: 1s => 0.5s, đồng thời đánh trúng đơn vị không phải tướng cũng sẽ có hiệu lực

- Sát thương: 175(+65/cấp độ.), 150(+40/cấp độ.) => 150(+50/cấp độ)

Chiêu 3:

- Thời gian hồi chiêu: 35 - 25s => 40 - 30s

- Khoảng cách Lướt: 5m => 6m

Keera

Chiêu 3: Tăng tốc kéo dài thời gian thêm: 6s => 8s, Tăng tốc theo tỉ lệ: 40% => 30%

Skud

 

Nội tại: Máu tối đa tăng lên: 10% => 6-20%

Chiêu 2:

- Cường hóa đánh thường trúng kiến trúc không giảm hồi chiêu nữa

- Hồi chiêu: 50% => 40-60%

- Cường hóa Đánh thường làm chậm: 30% - 60% => 50%

- Sát thương: 300+100/cấp độ+8% máu tối đa bản thân +100% AP => 275+75/cấp độ+7% máu tối đa bản thân +100% AP

Chiêu 3:

- Hạ quái, lính hồi máu không ảnh hưởng đến hồi chiêu 3 nữa

- Tỉ lệ hồi Máu tối đa 4/6/8% => Tỉ lệ Máu đã mất 6/9/12%.

Thorne

Thorne tiếp tục bị nerf sát thương

Chiêu 1:

- Đạn tím: Gây thêm máu tối đa của mục tiêu 2/3/4% thành sát thương phép (mỗi 125 công vật lý tăng 1/1.5/2%) và không thể chí mạng. Đạn tím bắn lên mục tiêu không phải tướng sẽ gây 30/45/60 (mỗi cấp + 10/15/20) (+40/60/80% công vật lý) sát thương phép.

- Hạ, phụ hồi chiêu giảm bớt: Căn cứ vào Chiêu 2 hồi tối đa -> tỉ lệ hồi còn thừa

- Đạn xanh: 100% AD => 50% x số mục tiêu AD (tối đa 200%)

Chiêu 2:

- Đạn tím: (mỗi 125 công vật lý tăng 1/1.5/2%) và không thể chí mạng. Đạn tím bắn lên mục tiêu không phải tướng sẽ gây 30/45/60 (mỗi cấp + 10/15/20) (+40/60/80% công vật lý) sát thương chuẩn.

- Đạn xanh: 200% AD => 100% x số mục tiêu AD (tối đa 400%).

 Joker

Nội tại:

- Máu hiện tại mục tiêu: 3%-10%( Mỗi 2 cấp độ tăng 1%) => 3%-7% ( Ở cấp 4/7/10/13 mỗi cấp tăng 1%)

- Xóa làm chậm

Kriknak

Chiêu 2:

- Hồi máu khi đánh lên tướng: 250+50/cấp độ+1.2 AD => 250+50/cấp độ+1.0 AD

- Thời gian hồi chiêu: 13s - 1s/cấp độ => 11s-0.6s/cấp độ.

 Ngộ Không

Sau khi tàng hình, nếu Ngộ Không công kích hay dùng bất cứ chiêu gì đều sẽ làm bản thân mất trạng thái tàng hình.

 Cresht

Chiêu 3:

- Xóa hạn chế nộ khi dùng chiêu 3.

- Thời gian hồi chiêu: 40s => 50s

- Sát thương: 400+100/cấp độ => 400+200/cấp độ.

Bài liên quan
| Thành Hưng
Bình luận
Tin cùng chuyên mục
Đừng bỏ lỡ
Có thể bạn quan tâm
HLV DK Daeny tiết lộ lý do Nuguri phải ngồi dự bị

HLV DK Daeny tiết lộ lý do Nuguri phải ngồi dự bị

2 giờ trước Liên Minh Huyền Thoại

Theo tiết lộ của Daeny, HLV trưởng của DWG KIA, quyết định sử dụng Burdol thay vì Nuguri ở vòng 1 Playoffs LCK Mùa Hè 2022 là do meta hiện tại của LMHT.

Trực tiếp LPL Mùa Hè 2022 hôm nay mới nhất: WBG vs LNG

Trực tiếp LPL Mùa Hè 2022 hôm nay mới nhất: WBG vs LNG

4 giờ trước Liên Minh Huyền Thoại

Link xem trực tiếp giải LPL Mùa Hè 2022 hôm nay được Webthethao.vn cập nhật mới nhất ở bài viết dưới đây.

Nhà phát hành PUBG hé lộ về tựa game mới dựa theo tiểu thuyết giả tưởng

Nhà phát hành PUBG hé lộ về tựa game mới dựa theo tiểu thuyết giả tưởng

5 giờ trước ESPORTS

Được phát triển bởi Krafton, cha đẻ của PUBG, tựa game chuyển thể từ tiểu thuyết The Bird That Drinks Tears được kỳ vọng là một trong những game bom tấn sẽ ra mắt trong thời gian tới.

Lịch thi đấu tennis Cincinnati Open 2022

Lịch thi đấu tennis Cincinnati Open 2022

7 giờ trước Tennis

Lịch thi đấu giải tennis Cincinnati Open năm 2022 nội dung nam và nữ hôm nay. Xem lịch trực tiếp Western and Southern Open cập nhật mới nhất.

Nghề đan vợt tennis có khó không?

Nghề đan vợt tennis có khó không?

9 giờ trước Tennis

Để giải tennis Davis Cup 2022 ở Tây Ninh thành công, không thể bỏ qua công sức của chuyên viên đan vợt tích cực hỗ trợ các vận động viên.

Real Madrid nhắm ai để thay thế cho Casemiro chuyển đến MU?

Real Madrid nhắm ai để thay thế cho Casemiro chuyển đến MU?

10 giờ trước Bóng đá Tây Ban Nha

Casemiro đang trên đường đến MU và Real Madrid lập tức có động thái tìm người thay thế, trong đó Bruno Guimaraes được ưu tiên hàng đầu.

Đội hình Thái Lan dự AVC Cup 2022: Thatdao và Ajcharaporn vắng mặt

Đội hình Thái Lan dự AVC Cup 2022: Thatdao và Ajcharaporn vắng mặt

11 giờ trước Bóng chuyền Quốc Tế

Tại AVC Cup 2022 tới đây, đội tuyển nữ Thái Lan sẽ mang đến đội hình đã từng thi đấu tại VNL 2022, Thatdao và Ajcharaporn sẽ không tham dự.

MU chính thức gửi đề nghị “triệu phú” để mua Casemiro từ Real Madrid

MU chính thức gửi đề nghị “triệu phú” để mua Casemiro từ Real Madrid

12 giờ trước Bóng đá Anh

MU đang tiến gần đến Casemiro sau khi gửi một đề nghị hấp dẫn tới Real Madrid. Thương vụ này thậm chí có thể hoàn tất ngay ngày hôm nay.

Đội hình toàn sao từ chối đến MU, bao gồm Haaland

Đội hình toàn sao từ chối đến MU, bao gồm Haaland

13 giờ trước Bóng đá Anh

Đã có rất nhiều ngôi sao từ chối chuyển đến MU trong vòng một năm qua vì lý do khác nhau. Danh sách này bao gồm cả Erling Haaland và Darwin Nunez.

Tỷ phú Jim Ratcliffe muốn mua MU giàu cỡ nào?

Tỷ phú Jim Ratcliffe muốn mua MU giàu cỡ nào?

14 giờ trước Bóng đá Anh

Tỷ phú người Anh Jim Ratcliffe sẽ là một trong những chủ sở hữu giàu nhất Premier League nếu mua được Man United từ nhà Glazer.

HAGL vs Hải Phòng: Không được phép sẩy chân

HAGL vs Hải Phòng: Không được phép sẩy chân

14 giờ trước Bóng đá Việt Nam

Nếu muốn tiếp tục đua vô địch, HAGL cần giành ba điểm trước Hải Phòng ở trận đấu cuối lượt đi V.League 2022.

Hậu vệ Man City khoe đã “quan hệ với 10.000 phụ nữ” khi hiếp dâm

Hậu vệ Man City khoe đã “quan hệ với 10.000 phụ nữ” khi hiếp dâm

22 giờ trước Bóng đá Anh

Hậu vệ của Man City, Benjamin Mendy đã sử dụng khóa màn hình cảm ứng bằng vân tay để cưỡng hiếp một phụ nữ và khoe khoang “đã ngủ với 10.000 phụ nữ”.

Vì World Cup 2026, sếp lớn Thái Lan nghĩ đến viễn cảnh bị chỉ trích thậm tệ

Vì World Cup 2026, sếp lớn Thái Lan nghĩ đến viễn cảnh bị chỉ trích thậm tệ

1 ngày trước Bóng đá Việt Nam

Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Phumphanmuang sẵn sàng chấp nhận những lời chỉ trích ở thời điểm hiện tại nếu các ĐTQG Thái Lan có kết quả không tốt. Tất cả hướng đến mục tiêu giành vé dự Olympic 2024 và World Cup 2026.

Kết quả tennis Cincinnati mới nhất 18/8: Nadal thua trong thế thắng!

Kết quả tennis Cincinnati mới nhất 18/8: Nadal thua trong thế thắng!

1 ngày trước Tennis

Iga Swiatek, Emma Raducanu, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev đều chiến thắng ở giải tennis Western & Southern Open 2022 tại Cincinnati.

"Lord" Bendtner thành lập đội Esports, khẳng định tương lai của thể thao điện tử

"Lord" Bendtner thành lập đội Esports, khẳng định tương lai của thể thao điện tử

1 ngày trước ESPORTS

Tổ chức Esports của Nicklas Bendtner sẽ có tên là Prosapia Esport ApS, được thành lập với mục đích nuôi dưỡng các tài năng trẻ ở các bộ môn thể thao điện tử.

Anthony Joshua và Oleksandr Usyk bỏ túi 75 triệu đô mỗi người cho trận siêu tái đấu

Anthony Joshua và Oleksandr Usyk bỏ túi 75 triệu đô mỗi người cho trận siêu tái đấu

1 ngày trước Võ Thuật

Theo các nguồn tin từ hai phía võ sĩ, thu nhập của Anthony Joshua và Oleksandr Usyk sẽ tăng đáng kể với sự tham gia của các đại gia Ả-Rập.

Wolves phá kỷ lục với “một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới”

Wolves phá kỷ lục với “một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới”

1 ngày trước Bóng đá Anh

Wolves phá kỷ lục chuyển nhượng của mình cho cầu thủ được HLV Pep Guardiola mô tả là “một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới”.

Trở lại V.League có là bước lùi với Đặng Văn Lâm?

Trở lại V.League có là bước lùi với Đặng Văn Lâm?

1 ngày trước Bóng đá

Đặng Văn Lâm đã thất bại khi xuất ngoại sang Nhật Bản. 19 tháng mòn mỏi trên băng ghế dự bị hay ngồi khán đài khiến thủ thành sinh năm 1993 quyết định trở về Việt Nam. Liệu chăng, đây là bước lùi của Lâm “Tây”?

Những kỷ lục thế giới điền kinh khó phá nhất (Kỳ 2): Cú ném đĩa 36 năm không ai qua nổi

Những kỷ lục thế giới điền kinh khó phá nhất (Kỳ 2): Cú ném đĩa 36 năm không ai qua nổi

1 ngày trước Điền kinh

Ném đĩa nam là một trong những nội dung có kỷ lục thế giới tồn tại lâu nhất trong lịch sử điền kinh nhân loại. Cú ném của một VĐV Đức tồn tại đã 36 năm qua mà vẫn chưa có dấu hiệu bị lu mờ.

Hanoi Buffaloes từ bỏ lợi thế sân nhà tại Playoffs, HLV Eric Weissling chia sẻ điều gì?

Hanoi Buffaloes từ bỏ lợi thế sân nhà tại Playoffs, HLV Eric Weissling chia sẻ điều gì?

1 ngày trước VBA

Điều hi hữu đã xảy ra tại VBA Playoffs 2022 khi Hanoi Buffaloes không thể thi đấu Game 1 trên sân nhà, đành chấp nhận từ bỏ lợi thế mà họ rất mất công để có được.

Leon Edwards cần làm gì để lật đổ Kamaru Usman tại UFC 278?

Leon Edwards cần làm gì để lật đổ Kamaru Usman tại UFC 278?

1 ngày trước Võ Thuật

Trước một Kamaru Usman đang trên hành trình trở thành huyền thoại của UFC, Leon Edwards cần gì để phục hận món nợ trước "Cơn ác mộng Nigeria" ở UFC 278?

LMHT 12.16: Chi tiết bản cập nhật mới LOL

LMHT 12.16: Chi tiết bản cập nhật mới LOL

1 ngày trước Liên Minh Huyền Thoại

Bản cập nhật LMHT 12.16 sẽ chào đón sự trở lại của Udyr với một bộ mặt hoàn toàn mới, kèm theo những chỉnh sửa về lối chơi của Diana, Jayce, Zeri và Yuumi.

Thanh Thúy hội quân với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào ngày mai

Thanh Thúy hội quân với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào ngày mai

1 ngày trước Bóng chuyền Việt Nam

Trước ngày diễn ra giải bóng chuyền AVC Cup 2022, chủ công Thanh Thúy sẽ có mặt tại Philippines vào ngày 19/8 để hội quân cùng HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và các đồng đội.

Bỏ túi tổng cộng 14.500 tỷ đồng, LeBron James kiếm tiền đỉnh nhất lịch sử bóng rổ NBA

Bỏ túi tổng cộng 14.500 tỷ đồng, LeBron James kiếm tiền đỉnh nhất lịch sử bóng rổ NBA

1 ngày trước NBA

Bản hợp đồng gia hạn mới với Lakers giúp LeBron James cán mốc tổng thu nhập 532 triệu đô la Mỹ, trở thành cầu thủ kiếm nhiều tiền nhất trong lịch sử NBA.

Nguyên nhân sâu xa mâu thuẫn “Penaltygate” giữa Mbappe và Neymar

Nguyên nhân sâu xa mâu thuẫn “Penaltygate” giữa Mbappe và Neymar

1 ngày trước Bóng đá Quốc tế

Căng thẳng giữa Kylian Mbappe và Neymar ở PSG được giới truyền thông gọi là “Penaltygate”. Sự rạn nứt giữa hai ngôi sao này dường như đã âm ỉ từ lâu.

HAGL mất “cơn lốc đường biên” khi tiếp đón Hải Phòng

HAGL mất “cơn lốc đường biên” khi tiếp đón Hải Phòng

1 ngày trước Bóng đá Việt Nam

Sau thất bại trước Hà Nội FC ở vòng 12 V.League 2022, HAGL đón nhận tin không vui với sự vắng mặt của trụ cột khi tiếp đón Hải Phòng ở vòng cuối lượt đi.

Chàng trai 2000 giành HCV chạy 110m rào châu Âu đầu tiên trong lịch sử cho xứ bò tót

Chàng trai 2000 giành HCV chạy 110m rào châu Âu đầu tiên trong lịch sử cho xứ bò tót

1 ngày trước Điền kinh

Asier Martinez ghi danh vào lịch sử là người Tây Ban Nha đầu tiên giành HCV chạy 110m rào tại giải vô địch châu Âu khi chiến thắng tại Munich (Đức) hôm nay.

MU lỗ nặng vì một cầu thủ, Ten Hag đòi mua sắm

MU lỗ nặng vì một cầu thủ, Ten Hag đòi mua sắm

1 ngày trước Bóng đá Anh

MU phải bán bớt một số cầu thủ để tái đầu tư trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này nhưng chắc chắn chịu lỗ nặng cho Aaron Wan-Bissaka.

Lịch thi đấu VBA 2022 hôm nay mới nhất: Vòng Playoffs chính thức khởi tranh

Lịch thi đấu VBA 2022 hôm nay mới nhất: Vòng Playoffs chính thức khởi tranh

1 ngày trước VBA

Lịch thi đấu giải bóng rổ VBA 2022 hôm nay mới nhất. Cập nhật LTĐ VBA 5X5 năm 2022 chính xác nhất.

Casemiro nếu đến MU sẽ được trả lương cao thứ tư Ngoại hạng Anh

Casemiro nếu đến MU sẽ được trả lương cao thứ tư Ngoại hạng Anh

1 ngày trước Bóng đá Anh

MU muốn biến Casemiro trở thành cầu thủ được trả lương cao thứ tư Ngoại hạng Anh trong nỗ lực tăng cường sức mạnh cho hàng tiền vệ.

Chelsea chơi khó MU cho cuộc chuyển nhượng Pulisic

Chelsea chơi khó MU cho cuộc chuyển nhượng Pulisic

1 ngày trước Bóng đá Anh

MU muốn có Christian Pulisic theo dạng cho mượn nhưng Chelsea không dễ để cho ngôi sao thất sủng của mình ra đi trong mùa hè này.

Tất tần tật về FIFA 23: Cấu hình, ngày phát hành và sự trở lại của Juventus

Tất tần tật về FIFA 23: Cấu hình, ngày phát hành và sự trở lại của Juventus

1 ngày trước FIFA & PES

FIFA 23 sẽ là trò chơi cuối cùng của EA mang tên FIFA sau khi nhà phát hành không bảo mật một thỏa thuận cấp phép mới với cơ quan quản lý bóng đá cùng tên.

Top 5 game mobile bom tấn ra mắt cuối năm 2022

Top 5 game mobile bom tấn ra mắt cuối năm 2022

1 ngày trước ESPORTS

Trong thời gian tới, hàng loạt các bom tấn mobile sẽ bùng nổ, hứa hẹn một nửa cuối 2022 vô cùng thú vị dành cho game thủ.

Đánh bại HCMC Wings, Hanoi Buffaloes đạt thứ hạng vòng loại cao nhất lịch sử

Đánh bại HCMC Wings, Hanoi Buffaloes đạt thứ hạng vòng loại cao nhất lịch sử

1 ngày trước VBA

Trong lịch sử VBA, Hanoi Buffaloes chưa từng đạt được thứ hạng cao hơn vị trí thứ 3 tại vòng loại, cho tới mùa giải năm nay.

Kết quả VBA 2022 hôm nay mới nhất: Hanoi Buffaloes "bắn hạ" City Wings ngay tại Hồ Xuân Hương

Kết quả VBA 2022 hôm nay mới nhất: Hanoi Buffaloes "bắn hạ" City Wings ngay tại Hồ Xuân Hương

1 ngày trước VBA

Kết quả bóng rổ VBA 2022 hôm nay mới nhất. Cập nhật KQ giải VBA 5X5 năm 2022 chính xác nhất.

Bảng xếp hạng VBA 2022 mới nhất: Xác định hai cặp đấu Playoffs

Bảng xếp hạng VBA 2022 mới nhất: Xác định hai cặp đấu Playoffs

1 ngày trước VBA

Bảng xếp hạng bóng rổ VBA 2022 cập nhật mới nhất. Xem BXH giải VBA 5x5 năm 2022 chính xác nhất.

Bản tin bóng chuyền: Tuyển Việt Nam chuẩn bị những gì cho AVC Cup, "World Cup" đang nóng

Bản tin bóng chuyền: Tuyển Việt Nam chuẩn bị những gì cho AVC Cup, "World Cup" đang nóng

2 ngày trước Bóng chuyền

Bản tin bóng chuyền tuần này mang tới những thông tin về quá trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho AVC Cup 2022, đồng thời FIVB World Championship đang đến rất gần.

Barca, nhà máy sản xuất hậu vệ trái cho các CLB khác

Barca, nhà máy sản xuất hậu vệ trái cho các CLB khác

2 ngày trước Bóng đá Tây Ban Nha

Việc Sergio Gomez chuyển đến Man City là trường hợp mới nhất cho thấy đã có bao nhiêu hậu vệ trái xuất thân từ các đội trẻ Barca.

U20 Việt Nam đá giao hữu kín, thất bại 0-5 trước U19 Nhật Bản

U20 Việt Nam đá giao hữu kín, thất bại 0-5 trước U19 Nhật Bản

2 ngày trước Bóng đá Việt Nam

U20 Việt Nam đã có trận giao hữu đầu tiên trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản. Đội bóng của HLV Đinh Thế Nam nhận thất bại đậm đà trước đội chủ nhà.

Tay vợt mang 1/4 dòng máu Việt dự Davis Cup khen con gái Việt Nam xinh nhưng không định lấy làm vợ

Tay vợt mang 1/4 dòng máu Việt dự Davis Cup khen con gái Việt Nam xinh nhưng không định lấy làm vợ

2 ngày trước Tennis

Có bà nội là người Việt, Clement Mainguy giúp Pacific Oceania vô địch Giải tennis Davis Cup Nhóm III Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương năm 2022.

Xem thêm
Nhận định