Từ khóa:

liên quân mùa 19

Tăng giảm sức mạnh Liên Quân mùa 19 lần 4: Tướng, Trang bị và gameplay

Tăng giảm sức mạnh Liên Quân mùa 19 lần 4: Tướng, Trang bị và gameplay

1 năm trước ESPORTS

Chỉnh sửa, tăng giảm sức mạnh Tướng Liên Quân mùa 19 lần 4 trong bản chỉnh sửa giữa mùa phiên bản Thành Phố SIêu Việt.

Tăng giảm sức mạnh Liên Quân mùa 19 lần 2

Tăng giảm sức mạnh Liên Quân mùa 19 lần 2

1 năm trước ESPORTS

Chỉnh sửa, tăng giảm sức mạnh Tướng Liên Quân mùa 19 lần 2 trong bản chỉnh sửa giữa mùa phiên bản Thành Phố SIêu Việt.

Tăng giảm sức mạnh Liên Quân mùa 19 lần 1: Tướng, Trang bị và gameplay

Tăng giảm sức mạnh Liên Quân mùa 19 lần 1: Tướng, Trang bị và gameplay

1 năm trước ESPORTS

Chỉnh sửa, tăng giảm sức mạnh Tướng Liên Quân mùa 19 lần 1 trong bản chỉnh sửa giữa mùa phiên bản Thành Phố SIêu Việt.

Liên Quân mùa 19: Ra mắt chế độ chơi cho phép biến thành Rồng hoặc Caesar

Liên Quân mùa 19: Ra mắt chế độ chơi cho phép biến thành Rồng hoặc Caesar

1 năm trước ESPORTS

Bản cập nhật Thành Phố Siêu Việt: Cập nhật xếp hạng Liên Quân mùa 19; Làm lại 2 Tướng Astrid và Lindis cùng chế độ chơi mới: Biến hình 2.0.

Cập nhật sức mạnh Tướng Liên Quân mùa 19 mới nhất

Cập nhật sức mạnh Tướng Liên Quân mùa 19 mới nhất

1 năm trước ESPORTS

Cập nhật những thay đổi tăng giảm về sức mạnh Tướng của Liên Quân mùa 19 xuất hiện trong bản cập nhật Thành phố Siêu Việt.