Tăng giảm sức mạnh Liên Quân mùa 19 lần 1: Tướng, Trang bị và gameplay

Thành Hưng
thứ sáu 23-7-2021 0:00:00 +07:00
0 bình luận
|

Chỉnh sửa, tăng giảm sức mạnh Tướng Liên Quân mùa 19 lần 1 trong bản chỉnh sửa giữa mùa phiên bản Thành Phố SIêu Việt.

Tăng giảm sức mạnh Liên Quân mùa 19 lần 1

Chỉnh sửa Tướng

Errol

Nội tại:

- Cự ly đòn đánh cơ bản: 3m -> 2m

- Cứ ly đòn đánh cường hóa: 4m -> 3.5m

- Thời gian đòn đánh cường hóa: 10s -> 5s

- Sát thương đòn đánh cường hóa: 140% Công vật lý -> 150% Công vật lý

Chiêu 1:

- Kẻ địch bị trói chân 0.5s -> Kẻ địch bị làm chậm 30% trong 2s

Chiêu 2:

- Sát thương: 200/240/280/320/360/400 + 180% Công vật lý -> 200/260/320/380/440/500 + 180% Công vật lý

- Thời gian hồi chiêu: 12s-8s -> 11s

- 5 tầng Quỷ Trảo hồi chiêu Tay Đại Đao 1s -> hồi chiêu Tay Đại Đao 10%

- Tung chiêu tạo đòn đánh cường hóa kế tiếp -> Đánh trúng tạo đòn đánh cường hóa kế tiếp

Gildur

Chiêu 2:

- Sát thương: 400/500/600/700/800/900 + 120% Công phép -> 450/560/670/780/890/1000 + 100% Công phép

Chiêu 3:

- Liên tục công kích làm choáng 0.8 giây trong mỗi 0.5 giây -> Liên tục công kích làm choáng 0.6 giây trong mỗi 0.56 giây

 Aoi

Aoi tiếp tục bị nerf

Nội tại:

- Sát thương đột kích: 150-220 + 60% Công vật lý -> 120-260 + 50% Công vật lý

Chiêu 1:

- Sát thương thêm lên quái rừng: 30% -> 40%

- Đánh trúng kẻ địch nhận lá chắn: 15% máu tối đa -> 10% máu tối đa

Chiêu 3:

- Thời gian hồi chiêu: 40s-28s -> 50s-40s

 Zata

Chiêu 3:

- Khi bay lên tốc chạy bản thân giảm 30%

- Sát thương mỗi lông vũ bắn ra lúc bay lên:120 + 30/cấp + 15% Công phép -> 140 + 30/cấp + 18% Công phép. Phần 2% máu tối đa không thay đổi

 Richter

Richter được gia tăng sức mạnh

Chiêu 1:

- Gươm lam: Thêm mới: kèm thêm 3%-8% Máu đã mất Sát thương vật lý

- Thời gian hồi chiêu: 9s-8s -> 8s

- Đòn cường hoá gây thêm: 130% Công vật lý sát thương phép -> 150% Công vật lý sát thương phép

Chiêu 2:

- Gươm đỏ: Sát thương: 250-500 + 150% Công vật lý -> 300-600 + 150% Công vật lý

- Bản thân không còn bị giảm tốc chạy

Alice

Nội tại:

- Tung chiêu tăng 20% tốc chạy trong 1s -> tăng 20% tốc chạy trong 2s

Chiêu 1:

- Thời gian hồi chiêu: 9s-6s -> 8s-6s

Chiêu 2:

- Tăng tốc chạy: 30% -> 20% (+3% mỗi 100 công phép)

- Lá chắn 200-400 + 60% Công phép -> 300-600 + 80% Công phép

- Thời gian hồi chiêu: 11s-8s -> 12s-9s

Chiêu 3:

- Xóa: giảm 30% giáp phép địch

- Đánh trúng lần đầu gây x4 sát thương

- Giảm bán kính (-0.5m)

- Khi đang bị câm lặng, bị làm chậm thêm 60%

- Kéo dài thời gian làm chậm (+20%)

- Thời gian hồi chiêu 30s -> 40s-30s

 Florentino

Florentino tiếp tục bị nerf

Nội tại:

- Xóa Đột Kích tăng 10% sát thương

Chiêu 1:

- Không tiêu hao nội năng -> Tiêu hao 50 nội năng, nhặt hoa hồi 50

Chiêu 2:

- Tiêu hao 100 nội năng -> Tiêu hao 50 nội năng

Chiêu 3:

- Xóa: Giảm 60% sát thương từ những kẻ địch khác

- Nạn nhân bị giảm 15% giáp -> Flo được tăng 10%-20% Sát thương

- Miễn khống từ những kẻ địch khác -> Miễn khống tất cả

 Keera

Chiêu 3:

- Xóa: chống chịu 3 đòn đánh thường

- Tăng tốc: 30% -> 40%

Ilumia

Nội tại:

- Chiêu cường hóa gây 1.8 lần sát thương -> 2 lần sát thương

- Thời gian cường hóa: 3s -> 5s

Chiêu 1:

- Tăng tốc độ cầu năng lượng (+2.5 m/s)

- Tăng tầm bắn (+0.5m)

- Sát thương: 350/390/430/470/510/550 + 40% Công phép -> 325/360/395/430/465/500 + 37.5% Công phép

Chiêu 2:

- Tăng tốc: 50% -> 30%-50%

- Thời gian làm chậm: 1.5s -> 2s

- Tăng bán kính (+1m)

- Tung chiêu thêm dấu ấn -> Trúng địch thêm dấu ấn, có thể cộng dồn

- Hồi chiêu: 10s-7.5s -> 12s-8s

Chiêu 3:

- Xóa: Tung chiêu thêm dấu ấn

- Tăng thời gian hồi chiêu (+10s)

 Krixi

Chiêu 1:

- Sát thương: 500/575/650/725/800/875 + 75% Công phép -> 525/605/685/765/845/925 + 80% Công phép

Chiêu 3:

- Sát thương: 275/350/425 + 65% Công phép -> 300/380/460 + 70% Công phép

 Toro

Chiêu 2:

- Sát thương: 100% Công vật lý + 5% Máu tối đa -> 100% Công vật lý + 8% Máu tối đa

- Loại sát thương: Sát thương vật lý -> Sát thương phép

 Natalya

Chiêu 3:

- Xóa: Khi tung chiêu loại bỏ các trạng thái khống chế. Nhưng vẫn chặn các khống chế sau khi đã có lá chắn

- Lá chắn chặn: 500/750/1000 + 75% Công phép -> 850/1275/1700 + 100% Công phép

 Airi

Nội tại:

- Sát thương chuẩn: 136% Công vật lý + 1%/cấp -> 135% Công vật lý

 Astrid

Chiêu 3:

- Tăng thêm thời gian vô địch để ngăn chiêu cuối bị ngắt

 Kahlii

Nội tại:

- Sát thương lên công trình giảm 50%

Chiêu 1:

- Cho phép vừa tung chiêu vừa di chuyển

- Làm chậm trong: 2s -> 1s

Chiêu 2:

- Xoá đi công phép cộng thêm

- Khiên: 250 + 30% Công phép -> 350 + 65% Công phép

- Nội tại tăng tốc chạy: 2% + 1%/cấp -> 15 + 5/cấp (cộng đơn vị)

- Kích hoạt tăng tốc chạy: 30%, giảm dần trong 1s -> 75 + 20/cấp, giảm dần trong 3 giây

Chiêu 3:

- Sát thương mỗi thanh kiếm:80 + 20/cấp + 8% Công phép -> 64 + 16/cấp + 7% Công phép

- Tổng số kiếm: 55 -> 90

 Thorne

Thorne tiếp tục bị giảm sát thương

Chiêu 1:

- Đạn tím: Máu tối đa kẻ địch 2/3/4% (tăng 1/1.5/2% mỗi 125 công vật lý cộng thêm) -> Máu tối đa kẻ địch 2/3/4% (tăng 0.5/0.75/1% mỗi 100 công vật lý cộng thêm), sát thương phép

Chiêu 2:

- Đạn tím: Máu tối đa kẻ địch 2/3/4% (tăng 1/1.5/2% mỗi 125 công vật lý cộng thêm) -> Máu tối đa kẻ địch 2/3/4% (tăng 0.5/0.75/1% mỗi 100 công vật lý cộng thêm), sát thương chuẩn

Chỉnh sửa Trang bị

Giày kiên cường

- Giáp phép: 110 -> 90

Giáp Gaia

- Giáp phép: 240 -> 200

 Huân chương Troy

- Giáp phép: 360 -> 200

- Xóa bỏ nội tại cũ

- Đổi mới: Nhận 8-112 Giáp phép (Tăng theo cấp tướng)

- Đổi mới: Mỗi khi rời giao tranh, nhận (400 + 60 x Cấp tướng) Giáp phép

Nham thuẫn

- Giáp vật lý: 180 -> 240

- Nham thuẫn từ nay không còn giáp phép

- Nhận lá chắn: 20% Máu tối đa + 30% Máu đã mất -> 30% Máu tối đa + 10% Máu đã mất

 Gươm sấm sét

- Giá: 1780 -> 1900

- 40% Tốc độ đánh -> 35% Tốc độ đánh

- Chớp giật - Sát thương phép: 135 + 20% Công vật lý -> 135 + 25% Công vật lý

- Chớp giật - Hồi chiêu: 0.3s -> 0.35s

Thay đổi gameplay

Phù hiệu Luyện Kim: Tiền tăng mỗi cộng dồn: 25 -> 20, thời gian hồi cộng dồn 25s -> 20s, số tiền tối đa 1200 -> 900

Vàng hạ Tà Thần Caesar khởi đầu: 70 -> 50

Vàng hạ Rồng bạo chúa khởi đầu: 140 -> 100

5 phút đầu lính đường giữa giảm còn 80% lượng máu

Sát thương trụ ngoài, trụ giữa: 470 -> 510

Sát thương trụ bậc thềm: 630 -> 700

Sát thương tăng trưởng của trụ mỗi lần 2.5%, tối đa 125%

Bài liên quan

Bảng ngọc Tachi Liên Quân và cách lên đồ mạnh nhất

Tìm hiểu về lối chơi, cách lên đồ và bảng ngọc Tachi, vị Tướng thứ 109 của Liên Quân Mobile.

Kết quả chung kết AWC 2021 Liên Quân: DTN giành chức vô địch

Kết quả chung kết AWC 2021 Liên Quân hôm nay 18/7: DTN đem về vinh quang cho người Thái sau một kèo Bo7 cực kỳ cân não với MOP.

Liên Quân mùa 19: Ra mắt chế độ chơi cho phép biến thành Rồng hoặc Caesar

Bản cập nhật Thành Phố Siêu Việt: Cập nhật xếp hạng Liên Quân mùa 19; Làm lại 2 Tướng Astrid và Lindis cùng chế độ chơi mới: Biến hình 2.0.

Cập nhật sức mạnh Tướng Liên Quân mùa 19 mới nhất

Cập nhật những thay đổi tăng giảm về sức mạnh Tướng của Liên Quân mùa 19 xuất hiện trong bản cập nhật Thành phố Siêu Việt.

| Thành Hưng
Webthethao.vn Bình luận
Tin cùng chuyên mục
Đừng bỏ lỡ
Đội tuyển bóng rổ Việt Nam tại VBA 2021: Cọ xát nhưng vẫn đặt mục tiêu vô địch!
Đội tuyển bóng rổ Việt Nam tại VBA 2021: Cọ xát nhưng vẫn đặt mục tiêu vô địch! Việt Long 6 phút trước

"Chỉ cần ra sân thi đấu, chúng tôi luôn muốn chạm đến ngôi vô địch", HLV Kevin Yurkus, thuyền trưởng đội tuyển bóng rổ Việt Nam tại VBA 2021 chia sẻ.

Đội hình Arsenal đá trận mở màn thế nào khi vắng Partey?
Đội hình Arsenal đá trận mở màn thế nào khi vắng Partey? Hoàng Hà 16 phút trước

Arsenal chỉ còn hơn một tuần nữa là chơi trận mở màn mùa giải Ngoại hạng Anh trong bối cảnh không có Thomas Partey do chấn thương.

FF OB29: Chi tiết bản cập nhật Free Fire tháng 8
FF OB29: Chi tiết bản cập nhật Free Fire tháng 8 Thành Hưng 56 phút trước

Thông tin về bản cập nhật FF OB29: Chi tiết những thay đổi về gameplay, nhân vật và vũ khí trong phiên bản mới nhất của Garena Free Fire.

Trực tiếp bóng chuyền Olympic Tokyo 2021 hôm nay
Trực tiếp bóng chuyền Olympic Tokyo 2021 hôm nay Thái Hà 3 giờ trước

Trực tiếp bóng chuyền nam và nữ Olympic Tokyo 2021 mới nhất. Cập nhật link xem trực tuyến bóng chuyền Thế vận hội mùa hè 2020 diễn ra năm 2021 hôm nay.

Có thể bạn quan tâm
Đội tuyển bóng rổ Việt Nam tại VBA 2021: Cọ xát nhưng vẫn đặt mục tiêu vô địch! 6 phút trước VBA

"Chỉ cần ra sân thi đấu, chúng tôi luôn muốn chạm đến ngôi vô địch", HLV Kevin Yurkus, thuyền trưởng đội tuyển bóng rổ Việt Nam tại VBA 2021 chia sẻ.

Đội hình Arsenal đá trận mở màn thế nào khi vắng Partey? 16 phút trước Bóng đá Anh

Arsenal chỉ còn hơn một tuần nữa là chơi trận mở màn mùa giải Ngoại hạng Anh trong bối cảnh không có Thomas Partey do chấn thương.

FF OB29: Chi tiết bản cập nhật Free Fire tháng 8 56 phút trước ESPORTS

Thông tin về bản cập nhật FF OB29: Chi tiết những thay đổi về gameplay, nhân vật và vũ khí trong phiên bản mới nhất của Garena Free Fire.

Trực tiếp bóng chuyền Olympic Tokyo 2021 hôm nay 3 giờ trước Bóng chuyền

Trực tiếp bóng chuyền nam và nữ Olympic Tokyo 2021 mới nhất. Cập nhật link xem trực tuyến bóng chuyền Thế vận hội mùa hè 2020 diễn ra năm 2021 hôm nay.

Free Fire bảo trì hôm nay đến mấy giờ? 4 giờ trước ESPORTS

Cập nhật thời gian bảo trì Free FIre hôm nay, những thông tin về đợt bảo trì nâng cấp Server cập nhật phiên bản FF OB29 mới nhất.

Cô gái giữ kỷ lục thế giới trẻ chạy 200m và nghịch lý dòng máu nam giới trong cơ thể nữ nhi 5 giờ trước Olympic

Christine Mboma của Namibia đi vào lịch sử là Nữ VĐV dưới 20 tuổi chạy 200m nhanh nhất thế giới. Nhưng đằng sau là những day dứt về một nghịch lý đang khiến giới thể thao đau đầu…

Bộ kỹ năng Aya Liên Quân Mobile: Trợ thủ có khả năng "kí sinh" vào đồng đội 5 giờ trước ESPORTS

Aya sở hữu bộ kỹ năng mang thiên hướng hỗ trợ, với khá nhiều chiêu thức có khả năng gia tăng sức mạnh cho đồng đội.

LA Lakers: Carmelo Anthony về với LeBron, bất ngờ thêm Kendrick Nunn và Malik Monk 6 giờ trước NBA

Trong vòng 2 ngày đầu tiên của thị trường chuyển nhượng tự do, Los Angeles Lakers đã mang về tổng cộng 8 cầu thủ mới để xoay quanh LeBron, Westbrook và Davis.

VTV5, VTV6 trực tiếp bóng đá Olympic 2021 hôm nay 6 giờ trước Trực tiếp Olympic

Xem VTV5, VTV6 phát trực tiếp bóng đá nam và nữ Olympic Tokyo 2021 hôm nay. Cập nhật link xem bóng đá trực tuyến bóng đá Olympic trên VTV5 và VTV6.

Tin chuyển nhượng MU mới nhất 4/8: MU nhận tin vui từ Tripper 6 giờ trước Chuyển nhượng bóng đá

Cập nhật tin chuyển nhượng bóng đá MU mới nhất trong ngày hôm nay 4/8.

Ronaldo lần đầu tiên được trao giải mang tên nhà vô địch Paolo Rossi 6 giờ trước Bóng đá Ý

Cristiano Ronaldo sẽ vinh dự là cầu thủ đầu tiên được trao giải mang tên nhà vô địch Paolo Rossi dành cho danh hiệu Vua phá lưới Serie A.

Chelsea đưa ra đề nghị như nào cho Lukaku mà Inter vẫn từ chối? 6 giờ trước Bóng đá Anh

Chelsea đã đưa ra tới 3 đề nghị cho Romelu Lukaku nhưng vẫn chưa nhận được cái gật đầu từ Inter, đội không cần thiết phải bán tiền đạo người Bỉ.

Chicago Bulls ký HĐ với DeMar DeRozan, quyết xây dựng "superteam" 6 giờ trước NBA

Với DeMar DeRozan, Chicago Bulls sẽ có ít nhất 3 cầu thủ ở đẳng cấp All-Star trong đội hình là DeMar, Zach LaVine và trung phong Nikola Vucevic

Liverpool có thêm tin vui trong chiến dịch giữ chân các ngôi sao 7 giờ trước Bóng đá Anh

Chiến dịch giữ chân các ngôi sao của Liverpool đã có thêm kết quả tích cực sau khi Fabinho tiếp bước Alexander-Arnold ký hợp đồng mới.

Lịch trực tiếp Bóng đá TV hôm nay 4/8: Chelsea vs Tottenham 7 giờ trước Lịch thi đấu bóng đá

Lịch trực tiếp Bóng đá TV hôm nay: Cập nhật lịch trực tiếp Bóng đá TV hôm nay 4/8 với tâm điểm là trận Chelsea vs Tottenham thuộc giao hữu CLB.

Pedri lập kỷ lục mới khi U23 Tây Ban Nha tranh huy chương vàng 7 giờ trước Olympic

Việc đội tuyển U23 Tây Ban Nha tranh huy chương vàng bóng đá nam Olympic 2021 có nghĩa là Pedri sẽ lập kỷ lục mới về số lần ra sân.

Lịch trực tiếp Olympic 2021 hôm nay 4/8: Tứ kết bóng chuyền nữ 8 giờ trước Lịch thi đấu

Lịch trực tiếp Olympic Tokyo 2021 hôm nay mới nhất. Cập nhật lịch phát sóng trực tuyến Olympic 2020 năm 2021 ngày 4/8.

Tứ kết bóng chuyền nữ Olympic Tokyo: Những trận đấu đầy duyên nợ 9 giờ trước Olympic

Liệu 4 cái tên nào sẽ giành chiến thắng để đi tiếp vào vòng bán kết bóng chuyền nữ Olympic Tokyo?

Lịch thi đấu Playoffs LPL Mùa Hè 2021 14 giờ trước Liên Minh Huyền Thoại

Cập nhật lịch thi đấu Playoffs LPL Mùa Hè 2021: Với một vị trí trong top 10, Suning sẽ phải vượt qua rất nhiều trở ngại để đến với ngôi vương tại LPL.

Lần thứ tư Duplantis thiếu 1 cm để phá vỡ kỷ lục của chính mình 14 giờ trước Tin tức sự kiện

Mặc dù đã mang về tấm huy chương Vàng nội dung nhảy sào nhưng Duplantis vẫn không thôi tiếc nuối khi anh suýt chút nữa có thể phá vỡ kỷ lục bản thân.

Điền kinh Olympic: Các HCV 200m và 800m nữ đều phá KLQG 15 giờ trước Olympic

Dù không thể phá được kỉ lục thế giới, những nữ hoàng điền kinh Thompson Herah đã tái lập được kì tích cú đúp vàng tại Olympic Tokyo trong chiều nay.

Kết quả tứ kết bóng chuyền nam Olympic Tokyo: Sốc và bất ngờ 15 giờ trước Olympic

Nga, Brazil, Pháp và Argentina là những đội bóng giành quyền vào bán kết Olympic Tokyo.

Giải đấu cờ tướng online cúp Tượng Kỳ GTV lần 1 16 giờ trước ESPORTS

Nhằm mục đích tạo sân chơi giao lưu, cọ xát, bên cạnh đó cũng là để phát triển phong trào cờ trên toàn quốc, giải đấu cờ tướng online cúp Tượng Kỳ GTV lần 1 chính thức khởi tranh.

Ban tổ chức Olympic Tokyo đã tiết kiệm như thế nào? 16 giờ trước Olympic

Là kì Thế vận hội lịch sử với đầy những khó khăn, Olympic Tokyo cũng có thể là bài học về công tác tổ chức cho các đại hội sau này.

Ngày vàng điền kinh Olympic với siêu phẩm kỷ lục thế giới  16 giờ trước Olympic

Ngày thi đấu 3/8/2021 của Olympic Tokyo đã kết thúc với những kết quả làm nức lòng người hâm mộ, trong đó có một siêu phẩm kỷ lục thế giới…

Tỷ lệ kèo bóng đá chung kết Olympic Tokyo mới nhất 17 giờ trước Olympic

Xem kèo bóng đá nam và nữ Olympic Tokyo 2021 mới nhất. Cập nhật tỷ lệ kèo bóng đá chung kết Olympic 2020 năm 2021.

U23 Nhật Bản thua đau ở hiệp phụ, Tây Ban Nha tranh HCV Olympic 17 giờ trước Olympic

Đội tuyển U23 Nhật Bản đã phải nhường vé vào chung kết bóng đá nam Olympic 2021 cho Tây Ban Nha sau khi để thua đau trong hiệp phụ.

Lịch thi đấu chung kết bóng đá nam Olympic Tokyo 2021- LTĐ Olympic 17 giờ trước Lịch thi đấu

Lịch thi đấu chung kết bóng đá nam Olympic Tokyo 2021 hôm nay. Cập nhật ltd bóng đá nam thế vận hội Olympic 2020 diễn ra năm 2021 mới nhất.

Không có huy chương Olympic, VĐV cử tạ Hy Lạp giải nghệ do thiếu tiền ăn tập 17 giờ trước Olympic

Khi không thể đạt thành công tại Olympic, hành trình của những vận động viên như Theodoros Iakovidis đã phải kết thúc trong nước mắt.

Kết quả LPL Mùa Hè 2021 hôm nay 3/8: RNG có chiến thắng thứ 9 liên tiếp 17 giờ trước Liên Minh Huyền Thoại

Kết quả LPL Mùa Hè 2021 hôm nay 3/8: RNG vs WE - Royal Never Give Up phá chuỗi thắng của Team WE, đồng thời trải qua chuỗi 9 trận không biết mùi thất bại.

Kết quả bóng bàn mới nhất: Đánh bại Trung Quốc - nói dễ hơn làm 18 giờ trước Tin tức sự kiện

Bóng bàn Trung Quốc chưa bao giờ vuột mất ngôi vô địch đồng đội nam và nữ tại Olympic. Kỳ này ở Tokyo, các đối thủ đang cố gắng lên đỉnh lần đầu.

Chuyện chưa kể về VBA: Không chỉ có một bubble duy nhất! 18 giờ trước VBA

VBA 2021 được tổ chức với mô hình "bong bóng" giống NBA và nhiều giải thể thao khác, nhưng có những sự điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh.

Nhịp đập Olympic 2021 | 03/08: Đoàn Thể thao Việt Nam chốt ngày về nước 18 giờ trước Video Olympic

Đoàn Thể thao Việt Nam chốt ngày về nước là tin tức đáng chú ý nhất trong bản tin nhanh Olympic Tokyo 2021 ngày 03/08.

Thú vị bộ môn nhảy cầu Olympic: Vì sao hồ bơi lại được phun nước? 18 giờ trước Olympic

Nhảy cầu là một bộ môn Olympic thu hút khá nhiều người xem, nhưng xuất hiện cùng với nó là rất nhiều điều thú vị và không kém phần khó hiểu.

Thắng thuyết phục Argentina gần 40 điểm, Úc đối đầu Mỹ tại Bán kết 19 giờ trước Bóng rổ

Cách biệt gần 40 điểm trước Argentina là một bàn đạp không thể nào tốt hơn cho đội tuyển bóng rổ Úc trước khi đối đầu Mỹ vào thứ Năm tới tại vòng Bán kết.

Giải chạy siêu địa hình Ba Be Jungle Marathon Chiến Thắng Bản Thân 19 giờ trước Chạy

Thiên Tai Đại Dịch Có Làm Chúng Ta Mạnh Hơn Không? Các vận động viên của giải Ba Be Jungle Marathon, hãy cho chúng tôi biết cách!

Anh em Pau & Marc Gasol từ giã ĐT Tây Ban Nha: kết thúc một kỷ nguyên oanh liệt 19 giờ trước Olympic

Hai anh em Pau Gasol và Marc Gasol kết thúc khoảng thời gian gần 2 thập kỷ khoác áo đội tuyển quốc gia sau trận tứ kết Olympic 2021.

Món ăn tinh thần đặc biệt của các cầu thủ tại VBA Bubble 19 giờ trước VBA

Khoảng thời gian cách ly là thử thách không hề nhỏ với các cầu thủ, và những tựa game đang là món ăn tinh thần cứu cánh cho họ vào lúc này!

Liên tiếp ca chấn thương, sân Ariake Arena thành "mảnh đất dữ" cho các tài năng bóng chuyền 20 giờ trước Olympic

Chấn thương của VĐV Ezequiel Palacios - Argentina trong trận tứ kết nội dung nam môn bóng chuyền tại Olympic là chấn thương thứ 5 tại giải năm nay.

U23 Brazil vào chung kết Olympic 2021 sau màn “đấu súng” 20 giờ trước Olympic

Đội tuyển U23 Brazil đã giành quyền vào chơi trận chung kết bóng đá nam Olympic 2021 sau khi đánh bại Mexico bằng đá luân lưu 11m.

Xem thêm