Tăng giảm sức mạnh tướng Liên Quân 2024 mùa 2 (lần 2)

Thành Hưng
thứ hai 13-5-2024 23:30:00 +07:00 0 bình luận
|
Chỉnh sửa, tăng giảm sức mạnh Liên Quân 2023 mùa 1 trong phiên bản cập nhật Tu Di Giới của Liên Quân Mobile có gì đáng chú ý?

Tăng giảm sức mạnh Liên Quân 2024 mùa 2 (Lần 2)

1. Ryoma

Lý do chỉnh: Điều chỉnh để phù hợp hơn với vị trí class 1 đấu sĩ cơ động

Chỉnh cụ thể:

- Công vật lý cơ bản: 165 –> 170

2. Paine

- Lý do chỉnh: Paine đã chiếm lĩnh rừng quá lâu, cần phải hạ độ hot của anh ta.

Chỉnh cụ thể:

- Nội tại tốc đánh: 30% –> 25%

- Thời gian hồi chiêu 1: 7s –> 9s

- Thời gian hồi chiêu 2: 7s –> 6s

3. Butterfly

Lý do chỉnh:: Việc điều chỉnh trang bị rừng đã ảnh hưởng khá lớn đến hiệu suất dọn rừng của Butterfly. Ngoài ra, việc điều chỉnh trang bị vật lý và địa hình cũng khiến cho cô biểu hiện tệ hơn. Chúng tôi đã buff cho tốc chạy S1 và tốc đánh S2 cùng thời gian kéo dài chí mạng cho vị tướng này, hi vọng cô ấy sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

Chỉnh cụ thể:

- Tăng tốc S1 sẽ không còn bị giảm theo thời gian nữa

- Tăng thời gian kéo dài tốc đánh và tỷ lệ chí mạng S2 từ: 4s –> 5s

4. Roxie

Lý do chỉnh:: Khả năng hồi năng lượng sẽ bị giảm nhưng tăng sát thương S1 và chuyển đổi linh hoạt hơn. Giảm thời gian hồi S2, hi vọng giúp cho cô ấy đối phó với kẻ địch dễ dàng hơn.

Chỉnh cụ thể:

- Nội tại hồi năng lượng: 8% --> 4%

- ST S1: 25+9/cấp+0.25AP --> 35+7/cấp+0.25AP

- Hồi chiêu khi kích hoạt và tắt S1: 5s –> 2s

- Hồi S2:12-0.8/cấp--> 10-0.4/cấp

- S3: Tăng nhẹ độ rộng phạm vi

5. Erin

Lý do chỉnh: Hiệu suất của Erin trên đường Rồng quá ghê gớm. Lần này chúng tôi đã giảm sát thương từ S3 của cô ấy (chủ yếu là phần công phép) và tăng một chút thời gian hồi chiêu của S2, hy vọng có thể kiểm soát khả năng bùng nổ và khả năng cơ động quá mức của vị tướng này.

Chỉnh cụ thể:

- Hồi chiêu S2: 9s - 0.4s/cấp --> 10s - 0.4s/cấp

- ST S3: 60 + 30/cấp + 0.4 công vật lý + 0.35 công phép đổi --> 50 + 25/cấp+ 0.4 công vật lý + 0.32 công phép.

Tăng giảm sức mạnh Liên Quân 2024 mùa 2 (Lần 1)

Moren

Nội tại kéo dài thời gian hiệu ứng: 1.5 giây thành 2.5 giây, tăng song giáp từ 25+2/lv chuyển thành 26+1/lv.

Chiêu 1:

- Sát thương 50+8/lv + 0.75 công vật lý chuyển thành 75+15/lv + 0.75 công vật lý (chỉ phần công vật lý thêm mới có thể gây chí mạng).

- Bắn trúng giúp giảm hồi chiêu 0.5 giây chuyển thành giảm hồi 10%.

- Tầm bắn đòn đánh cường hóa từ 7m tăng lên 7.5m.

- Tỷ lệ hút máu từ 15% chuyển thành từ 15% đến 20%.

- Năng lượng tiêu hao: Cố định 30 chuyển thành cố định 25.

Chiêu 2

- Giảm hồi chiêu: Từ 11 - 9 giảm còn 10 - 8.

- Năng lượng tiêu hao: 60+10/lv chuyển thành cố định 60.

Chiêu 3:

- Sát thương 250+75/lv + 0.6 công vật lý chuyển thành 250+125/lv +0.6 công vật lý

- Năng lượng tiêu hao: 120 - 150 đổi thành 100 - 130

- Làm chậm đổi thành tăng theo cấp chiêu cuối 30% - 40% - 50%

- Xóa đánh thường tăng 0 - 20% sát thương vật lý lên kẻ địch đứng trong trường điện từ.

Celica

Tung chiêu 3 có thể lướt 1 đoạn ngắn

Kain

Chiêu 1:Sát thương 300+60 + 1.5 công vật lý thêm chuyển thành 275+55/lv + 1.35 công vật lý thêm.

Chiêu 2: Sát thương trảm sát (bộ phận ST gốc): 10%+2%/lv chuyển thành 10%+1%/lv

D’Arcy

Chiêu 1: Giảm hồi chiêu: 9 - 7.5 giây chuyển thành cố định 7 giây.

Chiêu 3: Giảm hồi chiêu từ 45 giây - 35 giây chuyển thành 40 giây - 32 giây.

Ming

Máu cơ bản: 3555 thành 3620.

Nội tại:

- Hồi máu khi liên kết lên đồng đội: 225(+30/Lv)(+0.225 công phép) → 240(+33/Lv)(+0.24 công phép)

- Hồi máu bản thân: 150(+20/Lv)(+0.15 công phép) → 240(+33/Lv)(+0.24 công phép)

- Trúng mục tiêu không phải tướng được hồi ⅔ máu.

Roxie

Khống chế của chiêu cuối chuyển thành hiệu ứng áp chế trong 1.5 giây.

Krizzix

Tốc chạy cơ bản tăng từ 350 lên 360.

ĐIỀU CHỈNH TRANG BỊ

1. Trang bị trợ thủ cấp 1

Nội tại Hậu cần:

- Sau khi chỉnh sửa: Khi xung quanh có đồng đội, nếu lính và quái rừng bị tiêu diệt sẽ giúp đồng đội nhận toàn bộ vàng và kinh nghiệm còn bản thân sẽ được nhận 25% - 50% vàng và kinh nghiệm (tăng theo thời gian, đến phút 15 sẽ đạt tối đa).

- Trước khi chỉnh sửa: Nhận 40% vàng và kinh nghiệm nhưng xóa sau 10 phút

2. Trang bị trợ thủ cấp 2

THỔ HỆ BẢO THẠCH

Thuộc tính cơ bản

400 máu → 600 máu

5% Giảm hồi chiêu → Xóa bỏ

Thêm mới nội tại - Nguyên lực: Trong phạm vi 800, tăng cho bản thân và đồng đội lân cận 32 - 60 song giáp

Nội tại - Hậu cần

- Sau khi chỉnh sửa: Khi xung quanh có đồng đội, nếu lính và quái rừng bị tiêu diệt sẽ giúp đồng đội nhận toàn bộ vàng và kinh nghiệm còn bản thân sẽ được nhận 25% - 50% vàng và kinh nghiệm (tăng theo thời gian, đến phút 15 sẽ đạt tối đa).

- Trước khi chỉnh sửa: Nhận 40% vàng và kinh nghiệm nhưng xóa sau 10 phút

Nội tại - Thổ hồn

- Sau khi chỉnh sửa: Nhận 16 - 30 công vật lý/32 - 60 công phép (dựa theo thuộc tính chủ đạo của tướng và tăng theo cấp).

- Trước khi chỉnh sửa: Mỗi 30 giây nhận 40 máu, tối đa cộng dồn 20 lần

HỎA HỆ BẢO THẠCH

Thuộc tính cơ bản

20 công vật lý → 600 máu

5% Giảm hồi chiêu → Xóa bỏ

Thêm mới nội tại - Cực ảnh: trong phạm vi 800, tăng cho bản thân và đồng đội lân cận 5% giảm hồi chiêu cùng 5% tốc đánh

Nội tại - Hậu cần

- Trước khi chỉnh sửa: Nhận 40% vàng và kinh nghiệm nhưng xóa sau 10 phút

- Sau khi chỉnh sửa: Khi xung quanh có đồng đội, nếu lính và quái rừng bị tiêu diệt sẽ giúp đồng đội nhận toàn bộ vàng và kinh nghiệm còn bản thân sẽ được nhận 25% - 50% vàng và kinh nghiệm (tăng theo thời gian, đến phút 15 sẽ đạt tối đa).

Nội tại - Hỏa hồn

- Trước khi chỉnh sửa: Mỗi 30 giây nhận 2 công vật lý,tối đa cộng dồn 20 lần

- Sau khi chỉnh sửa: Nhận 16 - 30 công vật lý /32 - 60 công phép (Dựa theo thuộc tính chủ đạo của tướng và tăng theo cấp)

XÓA Thủy hệ bảo thạch

3. Trang bị trở thủ cấp 3

Xóa Đại địa nguyên lực, Thủy triều nguyên lực, Liệt hỏa nguyên lực

Nội tại trang bị Trợ thủ cấp 3 đều được đưa vào Thổ hệ bảo thạch

HỆ ĐẠI ĐỊA

Thuộc tính cơ bản

- 400 máu → 1200 máu

- 10% Giảm hồi chiêu → Xóa bỏ

Thêm mới nội tại - Nguyên lực: Trong phạm vi 800, tăng cho bản thân và đồng đội lân cận 32 - 60 song giáp

Nội tại - Hậu cần

- Sau khi chỉnh sửa: Khi xung quanh có đồng đội, nếu lính và quái rừng bị tiêu diệt sẽ giúp đồng đội nhận toàn bộ vàng và kinh nghiệm còn bản thân sẽ được nhận 25% - 50% vàng và kinh nghiệm (tăng theo thời gian, đến phút 15 sẽ đạt tối đa).

- Trước khi chỉnh sửa: Nhận 40% vàng và kinh nghiệm nhưng xóa sau 10 phút.

Nội tại - Thổ hồn

- Sau khi chỉnh sửa: Nhận 32 - 60 công vật lý/64 - 120 công phép (Dựa theo thuộc tính chủ đạo của tướng và tăng theo cấp).

- Trước khi chỉnh sửa: Mỗi 30 giây nhận 60 máu, tối đa cộng dồn 20 lần

Điều chỉnh giá: 1200 → 1600

HỆ LIỆT HỎA

Thuộc tính cơ bản

30 công vật lý → 1200 máu

10% Giảm hồi chiêu → Xóa bỏ

Thêm mới nội tại- Cực ảnh: Trong phạm vi 800, tăng cho bản thân và đồng đội lân cận 5% giảm hồi chiêu cùng 5% tốc đánh

Nội tại - Hậu cần

- Sau khi chỉnh sửa: Khi xung quanh có đồng đội, nếu lính và quái rừng bị tiêu diệt sẽ giúp đồng đội nhận toàn bộ vàng và kinh nghiệm còn bản thân sẽ được nhận 25% - 50% vàng và kinh nghiệm (tăng theo thời gian, đến phút 15 sẽ đạt tối đa).

- Trước khi chỉnh sửa: Nhận 40% vàng và kinh nghiệm nhưng xóa sau 10 phút.

Nội tại - Hỏa hồn

- Sau khi chỉnh sửa: Nhận 32 - 60 công vật lý /64 - 120 công phép (Dựa theo thuộc tính chủ đạo của tướng và tăng theo cấp)

- Trước khi chỉnh sửa: Mỗi 30 giây nhận 3 công vật lý,tối đa cộng dồn 20 lần

Điều chỉnh giá: 1200 → 1600

XÓA trang bị trợ thủ hệ Thủy triều.

***

Tăng giảm sức mạnh tướng Liên Quân 2024 mùa 2 áp dụng từ ngày 24/4 ở máy chủ Liên Quân Việt Nam.

Bài liên quan
| Thành Hưng
Bình luận
Tin cùng chuyên mục
Đừng bỏ lỡ
Có thể bạn quan tâm
9 cơ thủ Việt đấu vòng loại thứ 3  giải billiards carom 3 băng TPHCM World Cup 2024

9 cơ thủ Việt đấu vòng loại thứ 3 giải billiards carom 3 băng TPHCM World Cup 2024

Mai Trinh 32 phút trước

World Cup trở lại TPHCM từ ngày 20-26/5/2024. Bàn thi đấu ở TPHCM World Cup là Hollywood, bóng là Dynaspheres và vải là ClassOne B2 Black. 

Conor McGregor tiết lộ đặc biệt về mong muốn sắp tới với UFC

Conor McGregor tiết lộ đặc biệt về mong muốn sắp tới với UFC

Lâm Gia 58 phút trước

Liệu rằng ở tuổi 35 với tất cả tiền bạc và danh vọng đã có trong tay, sự nghiệp thi đấu của Conor McGregor có kéo dài thêm nữa.

Lịch thi đấu billiards carom 3 băng TPHCM World Cup năm 2024 mới nhất ngày 22/05

Lịch thi đấu billiards carom 3 băng TPHCM World Cup năm 2024 mới nhất ngày 22/05

Du Yên 1 giờ trước

Lịch thi đấu, trực tiếp billiards carom 3 băng TPHCM World Cup năm 2024 hôm nay. Cập nhật lịch trực tiếp giải billiards carom 3 băng TPHCM World Cupnăm 2024 mới nhất.

Lịch thi đấu cầu lông Malaysia Masters 2024 năm 2024 mới nhất ngày 22/05

Lịch thi đấu cầu lông Malaysia Masters 2024 năm 2024 mới nhất ngày 22/05

Duy Anh 1 giờ trước

Lịch thi đấu, trực tiếp cầu lông Malaysia Masters năm 2024 hôm nay. Cập nhật lịch trực tiếp giải cầu lông Malaysia Masters năm 2024 mới nhất.

"Dị nhân" Michael Page: Cho tôi đánh Ian Garry tại UFC 303 cũng được

"Dị nhân" Michael Page: Cho tôi đánh Ian Garry tại UFC 303 cũng được

Lâm Gia 1 giờ trước

Sau màn ra mắt ấn tượng tại UFC 299, "Dị nhân" Michael Page muốn tạo ra một màn thư hùng với Ian Garry để gửi tặng khán giả.

Vietcontent giải bài toán phát trực tiếp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại AVC Challenge Cup 2024

Vietcontent giải bài toán phát trực tiếp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại AVC Challenge Cup 2024

Hải Mạc 2 giờ trước

Với việc mua thành công bản quyền, các trận đấu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại AVC Challenge Cup 2024 được phát sóng trên nền tảng của Vietcontent.

Nhận định bóng rổ NBA Playoffs 2024 - Boston Celtics vs Indiana Pacers ngày 22/5: Khởi đầu bùng nổ

Nhận định bóng rổ NBA Playoffs 2024 - Boston Celtics vs Indiana Pacers ngày 22/5: Khởi đầu bùng nổ

Việt Long 2 giờ trước

Thông tin cặp đấu, dự đoán và nhận định bóng rổ NBA Playoffs 2024 loạt trận chung kết miền, trận đấu giữa New York Knicks vs Indiana Pacers lúc 7h00 sáng ngày 22/5.

Lịch thi đấu AVC Challenge Cup 2024 mới nhất: ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam bảo vệ ngôi vô địch

Lịch thi đấu AVC Challenge Cup 2024 mới nhất: ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam bảo vệ ngôi vô địch

Quang Minh 2 giờ trước

Webthethao cập nhật lịch thi đấu toàn bộ giải AVC Challenge Cup 2024 nội dung nữ, nơi đội tuyển bóng chuyền Việt Nam đang là ĐKVĐ.

"Nhà sản xuất đã phá hoại sự nghiệp của Khalil Rountree Jr"

"Nhà sản xuất đã phá hoại sự nghiệp của Khalil Rountree Jr"

BTV 2 giờ trước

Đứng trước sự việc dùng chất cấm của Khalil Rountree Jr, cựu vô địch Robert Whittaker đã lên tiếng cảnh báo các võ sĩ cẩn trọng.

Việt Nam giành 1 HCV, 3 HCĐ, phá 3 kỷ lục quốc gia tại giải điền kinh tiếp sức châu Á 2024

Việt Nam giành 1 HCV, 3 HCĐ, phá 3 kỷ lục quốc gia tại giải điền kinh tiếp sức châu Á 2024

Phúc Hải 3 giờ trước

Đội tuyển điền kinh Việt Nam thắng lớn tại giải điền kinh các nội dung tiếp sức vô địch châu Á 2024 tại Thái Lan với cả 4 nội dung đều giành huy chương, trong đó gồm 1 HCV, 3 HCĐ và phá 3 kỷ lục quốc gia.

HLV Lê Huỳnh Đức ngao ngán, ám chỉ trọng tài V.League sai lệch tư tưởng

HLV Lê Huỳnh Đức ngao ngán, ám chỉ trọng tài V.League sai lệch tư tưởng

Trần Khánh 3 giờ trước

HLV Lê Huỳnh Đức tỏ ra ngao ngán khi cho rằng, trọng tài V.League mắc sai lầm mang tính hệ thống và ám chỉ đội ngũ ông Vua áo đen có sự sai lệch về tư tưởng.

Việt Nam giành HCĐ, phá kỷ lục quốc gia chạy 4x400m nam tại giải điền kinh tiếp sức châu Á 2024

Việt Nam giành HCĐ, phá kỷ lục quốc gia chạy 4x400m nam tại giải điền kinh tiếp sức châu Á 2024

Thanh Mai 3 giờ trước

4 chàng trai Việt Nam chốt lại ngày thi đấu cuối của giải điền kinh các nội dung châu Á 2024 ở Bangkok (Thái Lan) bằng tấm HCĐ và một kỷ lục quốc gia mới…

Chính thức: Usyk dẫn đầu bảng xếp hạng đặc biệt của The Ring sau khi hạ Tyson Fury

Chính thức: Usyk dẫn đầu bảng xếp hạng đặc biệt của The Ring sau khi hạ Tyson Fury

Nguyễn Y Vân 4 giờ trước

Đánh bại Tyson Fury ở trận thống nhất đai kinh điển, Usyk vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng đặc biệt quy tụ những boxer xuất sắc nhất hành tinh.

Tổ chạy 4x400m nữ Việt Nam giành HCV giải tiếp sức châu Á 2024, phá kỷ lục quốc gia

Tổ chạy 4x400m nữ Việt Nam giành HCV giải tiếp sức châu Á 2024, phá kỷ lục quốc gia

Phúc Hải 4 giờ trước

Đội chạy 4x400m nữ Việt Nam xuất sắc giành HCV giải điền kinh các nội dung tiếp sức châu Á 2024 tại Thái Lan, phá kỷ lục quốc gia…

Đội tuyển Bồ Đào Nha công bố danh sách dự Euro 2024: Ronaldo và 6 tiền đạo

Đội tuyển Bồ Đào Nha công bố danh sách dự Euro 2024: Ronaldo và 6 tiền đạo

Hoàng Hà 4 giờ trước

HLV Roberto Martinez đã công bố danh sách đội tuyển Bồ Đào Nha tham dự Euro 2024, trong đó có một số gương mặt gây bất ngờ.

HAGL thoát hiểm nhờ thẻ đỏ, Bình Dương “tự bắn chân mình”

HAGL thoát hiểm nhờ thẻ đỏ, Bình Dương “tự bắn chân mình”

Phương Ngọc 5 giờ trước

Tấm thẻ đỏ của cầu thủ Hà Tĩnh là bước ngoặt giúp HAGL thoát hiểm. Trong khi đó, Bình Dương "tự bắn vào chân mình" cuộc đua vô địch V.League 2023/24.

Liên tục mắc sai lầm, Nguyễn Filip bị CLB CAHN “trừng phạt”

Liên tục mắc sai lầm, Nguyễn Filip bị CLB CAHN “trừng phạt”

Huy Kha 5 giờ trước

CLB CAHN đã đẩy Nguyễn Filip lên băng ghế dự bị ở chuyến làm khách trên sân của TPHCM sau một loạt những sai lầm trước đó.

Đội chạy 4x100m nữ Việt Nam giành HCĐ giải điền kinh tiếp sức châu Á 2024

Đội chạy 4x100m nữ Việt Nam giành HCĐ giải điền kinh tiếp sức châu Á 2024

Phúc Hải 5 giờ trước

Tổ chạy 4x100m nữ Việt Nam vừa giành tấm HCĐ giải điền kinh các nội dung tiếp sức vô địch châu Á 2024 diễn ra tại Bangkok (Thái Lan)…

Công bố đội hình tiêu biểu All-Rookie NBA 2024: Victor Wembanyama và Chet Holmgren dẫn đầu

Công bố đội hình tiêu biểu All-Rookie NBA 2024: Victor Wembanyama và Chet Holmgren dẫn đầu

Việt Hoàng 6 giờ trước

Dàn 10 cầu thủ tân binh xuất sắc nhất mùa giải NBA 2023-24 đã được vinh danh, dẫn đầu bởi Rookie of The Year Victor Wembanyama và tài năng trẻ Chet Holmgren.

Giải marathon Đất Sen Hồng Đồng Tháp 2024 đặt mục tiêu đón số VĐV đông kỷ lục

Giải marathon Đất Sen Hồng Đồng Tháp 2024 đặt mục tiêu đón số VĐV đông kỷ lục

Tú Hân 6 giờ trước

Giải chạy marathon lớn nhất Đồng Tháp năm nay hướng đến mục tiêu chào đón số lượng VĐV lên đến 10.000 người, đúng với chủ đề “Tiên phong - Bứt phá”.

Kết quả bóng đá V.League vòng 20 hôm nay mới nhất

Kết quả bóng đá V.League vòng 20 hôm nay mới nhất

Vân Vân 7 giờ trước

Kết quả bóng đá vòng 20 V.League 2023/24 hôm nay. Cập nhật kqbd, bảng xếp hạng giải vô địch Quốc gia Việt Nam mùa giải 2023/24 mới nhất.

Anderson Silva tái đấu “vua trashtalk” Chael Sonnen sau 12 năm

Anderson Silva tái đấu “vua trashtalk” Chael Sonnen sau 12 năm

Thành Dương 7 giờ trước

Hai tượng đài từng khuấy đảo làng MMA với những màn khiêu khích có một không hai - Anderson Silva và Chael Sonnen sẽ tái ngộ trên võ đài vòa tháng 6 tới.

Dự đoán Leverkusen vs Atalanta, 2h00 ngày 23/5, Europa League

Dự đoán Leverkusen vs Atalanta, 2h00 ngày 23/5, Europa League

Hoàng Hà 7 giờ trước

Chuyên gia của tờ Marca đưa ra dự đoán kết quả trận chung kết Europa League giữa Leverkusen vs Atalanta vào lúc 2h00 ngày 23/5.

HLV Kim Sang Sik tự tin Việt Nam sẽ vô địch AFF Cup 2024

HLV Kim Sang Sik tự tin Việt Nam sẽ vô địch AFF Cup 2024

Huy Kha 7 giờ trước

HLV Kim Sang Sik đặt mục tiêu vô địch và tự tin đội tuyển Việt Nam sẽ giành kết quả cao nhất tại AFF Cup 2024.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2024: Quá nhiều thuận lợi

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2024: Quá nhiều thuận lợi

Huy Kha 8 giờ trước

Cập nhật lịch thi đấu bóng đá AFF Cup 2024 của đội tuyển Việt Nam hôm nay mới nhất. Xem lịch thi đấu, lịch trực tiếp AFFCup của đội tuyển Việt Nam chính xác trên Webthethao.

Chưa đá AFF Cup 2024, Việt Nam được hưởng lợi hơn Indonesia

Chưa đá AFF Cup 2024, Việt Nam được hưởng lợi hơn Indonesia

Phương Ngọc 8 giờ trước

Dù AFF Cup 2024 chưa khởi tranh song Việt Nam đã được hưởng lợi hơn so với Indonesia dựa vào lịch thi đấu ở vòng bảng.

Kết quả bốc thăm AFF Cup 2024: Việt Nam chung bảng Indonesia

Kết quả bốc thăm AFF Cup 2024: Việt Nam chung bảng Indonesia

Huy Kha 8 giờ trước

Kết quả bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2024 đưa Việt Nam chạm trán với đối thủ nhiều duyên nợ Indonesia ngay vòng bảng.

Conor McGregor đã sắc bén trở lại, Michael Chandler nên cẩn thận?

Conor McGregor đã sắc bén trở lại, Michael Chandler nên cẩn thận?

Lâm Gia 9 giờ trước

Những đoạn video tập luyện được chia sẻ trên trang cá nhân cho thấy Conor McGregor đã rất sẵn sàng cho Michael Chandler tại UFC 303.

Quách Thị Lan cùng đồng đội phải vượt “ngưỡng” như thế nào để tranh được suất Olympic?

Quách Thị Lan cùng đồng đội phải vượt “ngưỡng” như thế nào để tranh được suất Olympic?

Sỹ Minh 11 giờ trước

Phải tạo nên một cuộc vượt “ngưỡng” ngoạn mục trong cuộc đấu quyết định tại giải vô địch tiếp sức châu Á vào 19h15 hôm nay, Quách Thị Lan cùng các đồng đội mới có thể tranh được suất tới Olympic.

Link xem trực tiếp bốc thăm ASEAN Cup 2024 ngày 21/5

Link xem trực tiếp bốc thăm ASEAN Cup 2024 ngày 21/5

Vân Vân 12 giờ trước

Link xem trực tiếp bốc thăm ASEAN Cup 2024. Cập nhật kênh phát sóng, link trực tuyến bốc thăm ASEAN Cup 2024 lúc 14h00 ngày 21/5.

"Vasyl Lomachenko có thể gỡ quả bom Gervonta Davis đang giấu trong găng"

"Vasyl Lomachenko có thể gỡ quả bom Gervonta Davis đang giấu trong găng"

Lâm Gia 14 giờ trước

Đó là lời khuyên của huyền thoại - huấn luyện viên Teddy Atlas trước sự trở lại của Vasiliy Lomachenko với vị thế của một nhà vô địch.

Bốc thăm ASEAN Cup 2024: Duyên nợ đẩy Việt Nam chạm trán Indonesia?

Bốc thăm ASEAN Cup 2024: Duyên nợ đẩy Việt Nam chạm trán Indonesia?

Huy Kha 14 giờ trước

Duyên nợ có thể đưa Indonesia vào bảng đấu của Việt Nam ở vòng bảng ASEAN Cup 2024, tiền thân là AFF Cup.

Tuyển Argentina công bố đội hình với 3 bất ngờ trước thềm Copa America 2024

Tuyển Argentina công bố đội hình với 3 bất ngờ trước thềm Copa America 2024

Hoàng Hà 14 giờ trước

HLV Lionel Scaloni đã công bố đội hình của tuyển Argentina thi đấu 3 trận giao hữu trước khi bước vào Copa America 2024, bao gồm một số bất ngờ.

Canelo - Crawford tại Mỹ, siêu bầu Ả-Rập xác nhận kế hoạch

Canelo - Crawford tại Mỹ, siêu bầu Ả-Rập xác nhận kế hoạch

Lâm Gia 14 giờ trước

Sau hàng loạt trận thống nhất đai kinh điển, siêu bầu Turki Alalshikh đã chính thức bắt đầu kế hoạch tiếp theo: Canelo Alvarez vs. Terence Crawford.

Hào hứng ngày hội tryout Hanoi Buffaloes trước thềm VBA 2024: Các tài năng trẻ lộ diện

Hào hứng ngày hội tryout Hanoi Buffaloes trước thềm VBA 2024: Các tài năng trẻ lộ diện

Việt Hoàng 14 giờ trước

Sự kiện tuyển quân thường niên của Hanoi Buffaloes đã diễn ra sôi nổi cuối tuần qua, tạo tiền đề cho những tấm vé khoác áo đội trẻ Jr.HNB của CLB.

Đội hình chính thức tuyển Hà Lan 2024: Danh sách, số áo cầu thủ dự Euro 2024

Đội hình chính thức tuyển Hà Lan 2024: Danh sách, số áo cầu thủ dự Euro 2024

15 giờ trước

Đội hình tuyển Hà Lan năm 2024 mới nhất. Xem danh sách, số áo cầu thủ chính thức của ĐT Hà Lan tại Euro 2024 được cập nhật.

Đội hình chính thức tuyển Pháp 2024: Danh sách, số áo cầu thủ dự Euro 2024

Đội hình chính thức tuyển Pháp 2024: Danh sách, số áo cầu thủ dự Euro 2024

Hoàng Việt 15 giờ trước

Đội hình tuyển Pháp năm 2024 mới nhất. Xem danh sách, số áo cầu thủ chính thức của ĐT Pháp tại Euro 2024 được cập nhật.

Đội hình chính thức tuyển Đức 2024: Danh sách, số áo cầu thủ dự Euro 2024

Đội hình chính thức tuyển Đức 2024: Danh sách, số áo cầu thủ dự Euro 2024

Hoàng Thanh 15 giờ trước

Đội hình tuyển Đức năm 2024 mới nhất. Xem danh sách, số áo cầu thủ chính thức của ĐT Đức tại Euro 2024 được cập nhật.

Danh sách đội tuyển Mexico tham dự Copa America 2024

Danh sách đội tuyển Mexico tham dự Copa America 2024

Hoàng Hà 17 giờ trước

Danh sách đội tuyển Mexico tham dự Copa America 2024 đã được HLV Jaime Lozano công bố, trong đó có một số sự vắng mặt đáng chú ý.

Đội tuyển Argentina dự Copa America 2024: 3 cầu thủ được hưởng lợi là ai?

Đội tuyển Argentina dự Copa America 2024: 3 cầu thủ được hưởng lợi là ai?

Hoàng Việt 18 giờ trước

Việc Copa America 2024 cho phép tăng số lượng đăng ký từ 23 lên 26 cầu thủ tham dự giúp một số cái tên của đội tuyển Argentina có thể được hưởng lợi.

Xem thêm
Nhận định

Cơ quan chủ quản của mạng xã hội webthethao.com.vn: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Địa chỉ văn phòng Hà Nội: số 25 BT2 Đạm Phương, bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Điện thoại: 024.32669666

Hotline: 091 2075444

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2022.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

25 BT2 Đạm Phương, bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.