Tiêu chí chọn môn thể thao cho con: Yêu thích hay phù hợp?

Tiêu chí chọn môn thể thao cho con: Yêu thích hay phù hợp?

Du Yên 2 năm trước

Câu chuyện thú vị của ông Nguyễn Nam Nhân, Trưởng phòng Quản lý TDTT của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM có thể là cơ sở để các bậc phụ huynh chọn môn thể thao cho con: Yêu thích hay phù hợp!

Nhận định