Các loại súng trong PUBG Mobile 2019

Thành Hưng
thứ ba 24-9-2019 11:37:00 +07:00
0 bình luận
|

Cập nhật danh sách các loại súng trong PUBG Mobile 2019 bao gồm các dòng súng ngắn, Shotgun, súng tiểu liên, súng trường, súng bắn tỉa...

Danh sách các loại súng trong PUBG Mobile 2019:

Súng ngắn

- P92

Các loại súng trong PUBG Mobile 2019
Súng P92
 • Sát thươngr:    35
 • Độ giật:    27 / 100
 • Khoảng cách:    15 / 100
 • Tốc độ bắn:    45 / 100
 • Weapon Class:    Handgun
 • Băng đạn:    29
 • Đạn:    9mm
 • Thời gian hạ gục: 0,54s

- P1911

Các loại súng trong PUBG Mobile 2019
Súng P1911
 • Sát thương:   41
 • Độ giật:    30 / 100
 • Khoảng cách:    15 / 100
 • Tốc độ bắn:    30 / 100
 • Băng đạn:    7
 • Đạn:    .45 ACP (0,45)
 • Thời gian hạ gục: 0,75s

- R1895

Các loại súng trong PUBG Mobile 2019
Súng R1895
 • Sát thương:  55
 • Độ giật:    30 / 100
 • Khoảng cách:    31 / 100
 • Tốc độ bắn:    10 / 100
 • Băng đạn:    15
 • Đạn:    7.62mm
 • Thời gian hạ gục: 1,2s

- P18C

Các loại súng trong PUBG Mobile 2019
Súng P18C
 • Sát thương:    23
 • Độ giật:    25 / 100
 • Khoảng cách:    10 / 100
 • Tốc độ bắn:    67 / 100
 • Băng đạn:    17
 • Đạn:    9mm
 • Thời gian hạ gục: 0,42s

- R45

Các loại súng trong PUBG Mobile 2019
Súng R45
 • Sát thương:   55
 • Độ giật:    43 / 100
 • Range:    25 / 100
 • Tốc độ bắn:    16 / 100
 • Băng đạn:    6
 • Đạn:    .45 ACP
 • Thời gian hạ gục: 0,75s

- Sawed Off/ Súng săn nòng ngắn:

Các loại súng trong PUBG Mobile 2019
Súng Sawed Off
 • Sát thươngr:   160
 • Độ giật:    43 / 100
 • Khoảng cách:    10 / 100
 • Tốc độ bắn:    5 / 100
 • Băng đạn:    2
 • Đạn:    12 Gauge
 • Thời gian hạ gục: 0,25s

Shotgun

- S686

Các loại súng trong PUBG Mobile 2019
Súng S686
 • Sát thương: 216
 • Độ giật:    78 / 100
 • Khoảng cách:    13 / 100
 • Tốc độ bắn:    6 / 100
 • Băng đạn:    2
 • Đạn:    12 Gauge
 • Thời gian hạ gục: Tức thì

- S1897

Các loại súng trong PUBG Mobile 2019
Súng S1897
 • Sát thương: 216
 • Độ giật:    77 / 100
 • Khoảng cách:    13 / 100
 • Tốc độ bắn:    7 / 100
 • Băng đạn:    5
 • Đạn:    12 Gauge
 • Thời gian hạ gục: Tức thì

- S12k

Các loại súng trong PUBG Mobile 2019
Súng S12k
 • Sát thương:198
 • Độ giật:    86 / 100
 • Khoảng cách:    9 / 100
 • Tốc độ bắn:    14 / 100
 • Băng đạn:    5
 • Đạn:    12 Gauge
 • Thời gian hạ gục: Tức thì

Súng máy hạng nhẹ

- M249   

Các loại súng trong PUBG Mobile 2019
Súng M249
 • Sát thương: 45
 • Độ giật:    34 / 100
 • Khoảng cách:    71 / 100
 • Tốc độ bắn:    76 / 100
 • Băng đạn:    100
 • Đạn:    5.56mm
 • Thời gian hạ gục: 0,23s

- DP-28

Các loại súng trong PUBG Mobile 2019
Súng DP-28
 • Sát thương: 51
 • Độ giật:    30 / 100
 • Khoảng cách:    35 / 100
 • Tốc độ bắn:    43 / 100
 • Băng đạn:    47
 • Đạn:    7.62mm
 • Thời gian hạ gục: 0,28s

SMG / Súng tiểu liên

- Uzi

Các loại súng trong PUBG Mobile 2019
Súng Uzi
 • Sát thương: 26
 • Độ giật:    31 / 100
 • Khoảng cách:    22 / 100
 • Tốc độ bắn:    72 / 100
 • Băng đạn:    25
 • Đạn:    9mm
 • Thời gian hạ gục: 0,29s

- UMP9

Các loại súng trong PUBG Mobile 2019
Súng UMP9
 • Sát thương: 39
 • Độ giật:    37 / 100
 • Khoảng cách:    30 / 100
 • Tốc độ bắn:    65 / 100
 • Băng đạn:    30
 • Đạn:    9mm
 • Thời gian hạ gục: 0,37s

- Vector

Các loại súng trong PUBG Mobile 2019
Súng Vector
 • Sát thương: 34
 • Độ giật:    30 / 100
 • Khoảng cách:    20 / 100
 • Tốc độ bắn:    55 / 100
 • Băng đạn:    13
 • Đạn:    .45 ACP
 • Thời gian hạ gục: 0,22s

- Tommy Gun

Các loại súng trong PUBG Mobile 2019
Súng Tommy
 • Sát thương: 40
 • Độ giật:    44 / 100
 • Khoảng cách:    38 / 100
 • Tốc độ bắn:    60 / 100
 • Băng đạn:    30
 • Đạn:    .45 ACP
 • Thời gian hạ gục: 0,34s

Súng trường tấn công

- AKM

Các loại súng trong PUBG Mobile 2019
Súng AKM
 • Sát thương: 49
 • Độ giật:    34 / 100
 • Khoảng cách:    60 / 100
 • Tốc độ bắn:    61 / 100
 • Băng đạn:    30
 • Đạn:    7.62mm
 • Thời gian hạ gục: 0,30s

- M16A4

Các loại súng trong PUBG Mobile 2019
Súng M16A4
 • Sát thương: 49
 • Độ giật:    34 / 100
 • Khoảng cách:    64 / 100
 • Tốc độ bắn:    10 / 100
 • Băng đạn:    30
 • Đạn:    5.56mm
 • Thời gian hạ gục: 0,22s

- Scar-L

Các loại súng trong PUBG Mobile 2019
Súng Scar-L
 • Sát thương: 43
 • Độ giật:    31 / 100
 • Khoảng cách:    55 / 100
 • Tốc độ bắn:    70 / 100
 • Băng đạn:    30
 • Đạn:    5.56mm
 • Thời gian hạ gục: 0,29s

- M416

Các loại súng trong PUBG Mobile 2019
Súng M416
 • Sát thương: 43
 • Độ giật:    31 / 100
 • Khoảng cách:    56 / 100
 • Tốc độ bắn:    80 / 100
 • Băng đạn:    30
 • Đạn:    5.56mm
 • Thời gian hạ gục: 0,26s

- Groza

Các loại súng trong PUBG Mobile 2019
Súng Groza
 • Sát thương: 49
 • Độ giật:    32 / 100
 • Khoảng cách:    60 / 100
 • Tốc độ bắn:    72 / 100
 • Băng đạn:    30
 • Đạn:    7.62mm
 • Thời gian hạ gục: 0,24s

- AUG

Các loại súng trong PUBG Mobile 2019
Súng AUG
 • Sát thương: 43
 • Độ giật:    31 / 100
 • Khoảng cách:    50 / 100
 • Tốc độ bắn:    63 / 100
 • Băng đạn:    30
 • Đạn:    5.56mm
 • Thời gian hạ gục: 0,26s

DMR / Súng trường bắn tỉa

- SKS

Các loại súng trong PUBG Mobile 2019
Súng SKS
 • Sát thương: 53
 • Độ giật:    47 / 100
 • Khoảng cách:    60 / 100
 • Tốc độ bắn:    31 / 100
 • Băng đạn:    10
 • Đạn:    7.62mm
 • Thời gian hạ gục: 0,20s

- VSS 

Các loại súng trong PUBG Mobile 2019
Súng VSS
 • Sát thương:   41
 • Độ giật:    25 / 100
 • Khoảng cách:    37 / 100
 • Tốc độ bắn:    22 / 100
 • Băng đạn:    10
 • Ammo Type:    9mm
 • Thời gian hạ gục:    0,26 s

- Mini14    

Các loại súng trong PUBG Mobile 2019
Súng Mini 14
 • Sát thương:   46
 • Độ giật:    35 / 100
 • Khoảng cách:    64 / 100
 • Tốc độ bắn:    48 / 100
 • Băng đạn:    20
 • Đạn:    5.56mm
 • Thời gian hạ gục    0,30 s

Mk14    

Các loại súng trong PUBG Mobile 2019
Súng Mk14
 • Sát thương:   61
 • Độ giật:    57 / 100
 • Khoảng cách:    80 / 100
 • Tốc độ bắn:    26 / 100
 • Băng đạn:    10
 • Đạn:    7.62mm
 • Thời gian hạ gục:   0,18 s

- SLR

Các loại súng trong PUBG Mobile 2019
Súng SLR
 • Sát thương:    58
 • Độ giật:    49 / 100
 • Khoảng cách:    60 / 100
 • Tốc độ bắn:    25 / 100
 • Băng đạn:    10
 • Đạn:    7.62mm
 • Thời gian hạ gục    0,20

Súng ngắm

- Kar98K    

Các loại súng trong PUBG Mobile 2019
Súng kar98k
 • Sát thương:   75
 • Độ giật:    30 / 100
 • Khoảng cách:    80 / 100
 • Tốc độ bắn:    4 / 100
 • Băng đạn:    5
 • Đạn:    7.62mm
 • Thời gian hạ gục:    3,80 s

- M24

Các loại súng trong PUBG Mobile 2019
Súng M24
 • Sát thương:    79 
 • Độ giật:    33 / 100
 • Khoảng cách:    96 / 100
 • Tốc độ bắn:    5 / 100
 • Băng đạn:    5
 • Đạn:    7.62mm  
 • Thời gian hạ gục:    1,80 s

- AWM

Các loại súng trong PUBG Mobile 2019
Súng AWM
 • Sát thuowg:    120    
 • Độ giật:    35 / 100
 • Khoảng cách:    100 / 100
 • Tốc độ bắn:    4 / 100
 • Băng đạn:    5
 • Đạn:    300 Magnum
 • Thời gian hạ gục:    1,85 s

- Win94  

Các loại súng trong PUBG Mobile 2019
Súng win94
 • Sát thương   66
 • Độ giật:    56 / 100
 • Khoảng cách:    80 / 100
 • Tốc độ bắn:    11 / 100
 • Băng đạn:    8
 • Đạn:    .45 ACP
 • Thời gian hạ gục    1,20 s
Bài liên quan

BXH PMCO SEA League Mùa Thu 2019

Cập nhật BXH PMCO SEA League Mùa Thu 2019 qua từng ngày thi đấu.

Lịch thi đấu giải PUBG Thái Lan 2019 vòng Final Stage

Lịch thi đấu giải PUBG SEA Championship Phase 3 được tổ chức tại Thái Lan. Liệu chúng ta có thể hy vọng vào chức vô địch từ 4 đại diện của Việt Nam?

Kết quả PMCO SEA League Mùa Thu 2019 ngày 24/9

Cập nhật link trực tiếp, lịch thi đấu và kết quả giải đấu PMCO SEA League Mùa Thu 2019 ngày 24/9.

Update PUBG 4.3: Vũ khí mới, thay đổi mạnh về Shotgun

Với bản update PUBG 4.3, mùa giải 4 sẽ tiếp tục với một hệ thống thăng thiến mới là Thông thạo sinh tồn, để nâng cao kỹ năng chơi sinh tồn của người chơi.

Shotgun DBS - Vũ khí mới trong bản update PUBG 4.3

Khẩu súng mới DBS với sát thương cao nhất lên 234 sẽ là một lựa chọn mới của các chiến binh trong bản update 4.3 của PUBG.

| Thành Hưng
Webthethao.vn Bình luận
Tin cùng chuyên mục
Đừng bỏ lỡ
Chấn thương của Đỗ Hùng Dũng: Đấy có phải bóng đá không?
Chấn thương của Đỗ Hùng Dũng: Đấy có phải bóng đá không? 3 tuần trước

Bóng đá không tránh được va chạm. Cầu thủ cũng không tránh được những lúc thất thế hoặc đen đủi mà dính chấn thương.

Lee Nguyễn khiến bầu Đức phải ra sân và chuyện của V.League
Lee Nguyễn khiến bầu Đức phải ra sân và chuyện của V.League Thảo Nguyên 2 tháng trước

Bầu Đức đã lâu không ra sân xem HAGL thi đấu chứ chưa nói tới các trận khác ở V.League. Nhưng vòng đấu vừa rồi khi Tp Hồ Chí Minh đấu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, ông Đức xuất hiện trên khán đài sân Thống Nhất coi Lee Nguyễn chơi bóng dưới sân.

Cà phê Việt Nam thơm ngon nhưng V.League khó "nuốt"
Cà phê Việt Nam thơm ngon nhưng V.League khó "nuốt" Triệu Vân 3 tháng trước

HLV Kiatisuk Senamuang có thể vừa chơi guitar vừa thưởng thức hương vị ly cà phê Việt Nam một cách thong dong. Nhưng đó là khi HAGL còn chưa thực sự bước vào cuộc đua tranh khốc liệt ở V.League.

Quả bóng Vàng 2020: Sự trở lại của Bùi Tấn Trường
Quả bóng Vàng 2020: Sự trở lại của Bùi Tấn Trường Triệu Vân 4 tháng trước

Thủ môn Bùi Tấn Trường là một hiện tượng đáng nhắc tới trong cuộc đua Quả bóng Vàng 2020.

Có thể bạn quan tâm
Code Genshin Impact 1.5 mới nhất 2021: Chi tiết cách nhận và nhập code 45 phút trước ESPORTS

Tổng hợp code Genshin Impact 1.5, bản cập nhật mới vừa ra mắt trong ngày hôm nay. Hướng dẫn cách nhận và nhập code Genshin Impact

Trực tiếp Liên quân Đấu trường danh vọng Mùa Xuân 2021 hôm nay 2 giờ trước ESPORTS

Trực tiếp Liên quân Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2021 hôm nay 17/4: B2F vs VGM - Cơ hội cuối cùng; BOX vs FL: Kịch bản đẹp cho cả 2?

Nhận định NBA: Utah Jazz vs Los Angeles Lakers (Ngày 18/4 3h30) 3 giờ trước Nhận định bóng rổ

Dự đoán bóng rổ NBA 2020-21 trận đấu giữa Utah Jazz vs Los Angeles Lakers diễn ra vào lúc 3h30 rạng sáng ngày 18/4.

Boston Celtics ký hợp đồng với cựu pick thứ 2 tại NBA Draft, hy vọng gia cố đội hình dự bị 4 giờ trước NBA

Jabari Parker vẫn luôn bị coi là một trong những cầu thủ gây thất vọng nhất lịch sử NBA Draft. Tuy nhiên, anh sẽ có cơ hội “làm lại" với Boston Celtics bằng bản hợp đồng mới nhất.

Ronaldo khiến hàng xóm kinh ngạc khi tập điên cuồng lúc còn nhỏ 4 giờ trước Bóng đá Quốc tế

Những người hàng xóm của Cristiano Ronaldo ở quê nhà Bồ Đào Nha không khỏi kinh ngạc khi chứng kiến cậu bé 12-13 tuổi tập điên cuồng.

Trực tiếp trận tranh giải 3-4 VCS Mùa Xuân 2021: CES vs TS 5 giờ trước Liên Minh Huyền Thoại

Trực tiếp trận tranh giải 3-4 VCS Mùa Xuân 2021: CES vs TS - Thành bại tại Xạ thủ?

Cách lên đồ Kayle 11.8 DTCL 4.5 mạnh nhất 5 giờ trước Liên Minh Huyền Thoại

Cách lên đồ Kayle DTCL 4.5 ở bản cập nhật 11.8: Tìm hiểu về sức mạnh cũng như đội hình phù hợp nhất cho Kayle ở DTCL mùa 4.5

Code Ultimate Tower Defense Roblox 2021 mới nhất 7 giờ trước ESPORTS

Tổng hợp Code Ultimate Tower Defense 2021 tháng 4/2021: Chi tiết cách nhập và nhận code Roblox mới nhất.

Kết quả bóng chuyền cúp Hùng Vương 2021 mới nhất 7 giờ trước Bóng chuyền

Kết quả giải bóng chuyền cúp Hùng Vương 2021 hôm nay. Xem tỷ số bóng chuyền nam và nữ giải đấu được tổ chức tại nhà thi đấu Việt Trì, Phú Thọ cập nhật mới nhất.

Messi lấy lại diện mạo khi lập siêu phẩm solo vào lưới Bilbao 9 giờ trước Bóng đá Tây Ban Nha

Messi đã trở lại với diện mạo trẻ trung khi anh thực hiện màn solo từ giữa sân để ghi bàn vào lưới Athletic Bilbao ở chung kết Cúp Nhà vua năm 2015.

Cập nhật iOS 14.5 Beta 8 mới? Game thủ có nên cập nhật? 9 giờ trước ESPORTS

IOS 14.5 Beta 8 là phiên bản thử nghiệm cuối cùng trước khi Apple tung ra bản cập nhật chính thức iOS 14.5.

Barca cần phá dớp tồn tại gần 1 thế kỷ để giành Cúp nhà vua 10 giờ trước Bóng đá Tây Ban Nha

Barca cần phải chấm dứt cái dớp tồn tại gần 100 năm để thắng Athletic Bilbao và giành chức vô địch Cúp Nhà vua vào đêm nay.

Cựu sao MU phải “mở két” khi vợ bị cướp dí súng 10 giờ trước Bóng đá Quốc tế

Cựu ngôi sao MU, Chris Smalling bị buộc phải giao những chiếc đồng hồ và đồ trang sức đắt tiền trong khi vợ của anh bị dí súng.

Cách lên đồ Tristana 11.8 DTCL 4.5 mạnh nhất 11 giờ trước Liên Minh Huyền Thoại

Cách lên đồ Tristana DTCL 4.5 ở bản cập nhật 11.8: Tìm hiểu về sức mạnh cũng như đội hình phù hợp nhất cho Tristana ở DTCL mùa 4.5

Tin chuyển nhượng MU mới nhất hôm nay 17/4: Ramos có thể cập bến Old Trafford 11 giờ trước Chuyển nhượng bóng đá

Cập nhật tin chuyển nhượng bóng đá MU mới nhất trong ngày hôm nay 17/4.

Lịch trực tiếp Bóng đá TV hôm nay 17/4: Chelsea vs Man City 12 giờ trước Lịch thi đấu bóng đá

Lịch trực tiếp Bóng đá TV hôm nay: Cập nhật lịch trực tiếp Bóng đá TV hôm nay 17/4 với tâm điểm là trận Chelsea vs Man City thuộc FA Cup.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau vòng 32 mới nhất 12 giờ trước Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh sau vòng 32 hôm nay. Cập nhật BXH Premier League mới nhất.

Kết quả bóng đá hôm nay 17/4: Everton vs Tottenham 12 giờ trước Kết quả bóng đá

Xem kết quả bóng đá ngày hôm nay 17/4 mới nhất. Cập nhật kqbd đêm qua và rạng sáng nay chính xác nhất với tâm điểm trận Everton vs Tottenham.

Bảng xếp hạng V.League 2021 sau vòng 10 mới nhất 21 giờ trước Bóng đá Việt Nam

Xem bảng xếp hạng V.League 2021 sau vòng 10 hôm nay. Cập nhật BXH bóng đá Việt Nam giải VĐQG mới nhất.

Kết quả vòng 10 V.League 2021 hôm nay mới nhất 21 giờ trước Bóng đá Việt Nam

Kết quả bóng đá vòng 10 V.League 2021 hôm nay. Cập nhật kết quả bóng đá giải VĐQG Việt Nam cập nhật mới nhất.

Thủ môn Courtois làm lu mờ Keylor Navas ở Real Madrid 22 giờ trước Bóng đá Tây Ban Nha

Thủ môn Thibaut Courtois đang là một trong những trụ cột không thể thiếu của Real Madrid ở mùa giải này, đồng thời làm lu mờ người tiền nhiệm Keylor Navas.

Từ Thanh Thuận và Ngô Văn Kiều thi nhau dội bom trước Bến Tre || Bóng chuyền 23 giờ trước Video

Cùng chiêm ngưỡng những pha đập bóng sấm sét của chủ công Từ Thanh Thuận và Ngô Văn Kiều trong trận đấu với Bến Tre tại vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG 2021

Việt kiều 6 múi Chris Bùi khoác áo Thang Long Warriors, Jordan Young thì sao? 1 ngày trước VBA

Chris Bùi, chàng bác sỹ điển trai sẽ khoác áo Thang Long Warriors tại VBA 2021, vậy còn suất Việt kiều của Jordan thì sao?

Nhận định NBA: Charlotte Hornets vs Brooklyn Nets (Ngày 17/4 6h30) 1 ngày trước Nhận định bóng rổ

Dự đoán bóng rổ NBA 2020-21 trận đấu giữa Charlotte Hornets vs Brooklyn Nets diễn ra vào lúc 6h30 sáng ngày 17/4.

Hướng dẫn combo Gwen LOL, Tướng mới xuất hiện ở LMHT 11.8 1 ngày trước Liên Minh Huyền Thoại

9 combo cơ bản dành cho Gwen LOL, vị Tướng mới xuất hiện ở bản cập nhật LMHT 11.8, từ giai đoạn đi đường cho đến giao tranh tổng.

Lịch thi đấu EURO 2021 hôm nay mới nhất theo giờ Việt Nam 1 ngày trước Bóng đá Quốc tế

Lịch thi đấu bóng đá EURO 2021 chính thức hôm nay. Xem lịch trực tiếp vòng chung kết giải EURO mới nhất theo giờ Việt Nam.

LMHT: Noway và Celebrity tiết lộ SBTC sẽ tiếp tục thi đấu ở VCS 1 ngày trước Liên Minh Huyền Thoại

2 xạ thủ hàng đầu của LMHT Việt Nam. Celebrity và Noway cho biết SBTC sẽ "quay xe" ngay sau khi thông báo giải thể ngày hôm qua.

Higuain chia sẻ cách để hiểu rõ nhất về Ronaldo và Messi trên sân 1 ngày trước Bóng đá Quốc tế

Gonzalo Higuain tự tin tuyên bố hiểu rõ nhất về Cristiano Ronaldo và Lionel Messi sau nhiều năm sát cánh với 2 ngôi sao này trên sân cỏ.

Xem thêm