TỪ KHOÁ:

belly fitness

Cái duyên, cái “lẳng” của múa bụng

6 năm trước Góc tư vấn

Ở Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, có một cựu cầu thủ mê múa bụng (Belly dance) hơn cả bóng chuyền. Cô chính là người thuyết phục được toàn bộ bạn bè của mình, trong đó có tôi, đến với múa bụng.