Từ khóa:

Bóng rổ trẻ Đà Nẵng

Đàm Huy Đại và câu chuyện về cái duyên trời định với bóng rổ Đà Nẵng

Đàm Huy Đại và câu chuyện về cái duyên trời định với bóng rổ Đà Nẵng

4 tháng trước VBA

Nếu được đưa về nhiều năm trước, có lẽ chính Đàm Huy Đại của ngày ấy cũng không thể tin những gì đã diễn ra trong cuộc đời mình cho đến tận hôm nay.

Đàm Huy Đại và "cái duyên trời định" với bóng rổ Đà Nẵng

Đàm Huy Đại và "cái duyên trời định" với bóng rổ Đà Nẵng

2 năm trước Video

Nếu được đưa về 5 năm trước, có lẽ chính Đàm Huy Đại của ngày ấy cũng không thể tin những gì đã diễn ra trong cuộc đời mình cho đến tận hôm nay.